Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Kommunikationsavdelningen

Studentrekrytering, studentinformation, terminsstart, webbplatser, forskningskommunikation, disputationer, presskontakt, kriskommunikation, samverkanskommunikation, förändringskommunikation, alumnhantering, akademisk högtid – listan kan göras lång på det som ryms inom Kommunikationsavdelningens arbete.

På olika sätt arbetar vi för att med kommunikationsinsatser bidra till att högskolans mål och framtidssatsningar nås, samtidigt som högskolans varumärke stärks, vårdas och skyddas. Det kräver många olika kompetenser och samarbete med olika funktioner på högskolan.

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

Kommunikationschef

Kenneth Wall

Biträdande avdelningschef

Carina Lönnebring

Avdelningens organisation

Kommunikationsavdelningens arbete indelat i två funktioner, där en funktionsansvarig leder det dagliga arbetet.

Mediebyrå – Redaktionen

Redaktionens uppgift är att skapa innehåll för högskolans målgrupper och att distribuera det i högskolans kommunikationskanaler. Innehållet kan vara såväl text och foto som film. Redaktionen arbetar med såväl utveckling som administration av högskolans webbplatser. Därtill är det redaktionens uppgift att kontinuerligt utveckla och underhålla högskolans officiella kanaler, t.ex. i sociala medier. Inom denna funktion hanteras även journalisters behov av experter i form av forskare och andra.

Funktionsansvarig

Karolina Olofsson

För frågor och tips kontakta nyhetstips@sh.se

Verksamhetsuppdrag och kommunikationsplanering

Funktionen ansvarar för marknadsföring av utbildningsutbud och stöd i olika kommunikationsinsatser. Oftast är det initiativ på längre sikt som behöver stöd i kommunikationen. Exempel på ansvarsområden är rekryteringsaktiviteter riktade mot presumtiva studenter, studentambassadörsverksamhet, årets alumn samt andra former av verksamhetsstödjande kommunikationsuppdrag.

I funktionen ingår också eventstöd. Här produceras evenemang som högskolan har behov av, till exempel disputationer, seminarier, workshops, konferenser. Här hanteras också återkommande högskoleövergripande evenemang som Öppet hus, Akademisk högtid, högskoleprovet och deltagande i Sacos studentmässa. Eventstöd hanterar också uthyrning av högskolans lokaler till externa parter.

Funktionsansvarig

Anna Arvidsson med stöd av Carina Lönnebring.

För frågor om verksamhetsuppdrag och kommunikationsplanering kontakta kommunikationsstod@sh.se

För frågor om eventstöd kontakta event@sh.se

Verksamhetsområden

Nedan presenteras några av de olika verksamhetsområden som Kommunikationsavdelningen ansvarar för.

Forskningskommunikation

Hur kan vi hjälpa forskare att nå ut med sin forskning? Vi skriver till exempel om avhandlingar, om forskningssamarbeten, lyfter forskare och forskning vid Almedalen och Järvaveckan och vi skapar temasidor på webbplatsen för att göra det enkelt för journalister och forskningsintresserad allmänhet att ta del av högskolans spännande forskning. Vi hjälper också journalister att hitta experter inom högskolans olika ämnen.

Kommunikationsstöd

Hur kan vi stötta medarbetare och chefer i kommunikationsfrågor? Vi hjälper till att ta fram kommunikationsplaner, ger förslag på hur den interna kommunikationen kan stärkas och arbetar aktivt i specifika frågor som till exempel coronasituationen.

Kontakt

Press och media

Kommunikationsavdelningen arbetar kontinuerligt med att nå ut i medierna med nyheter som rör Södertörns högskolas verksamhet. Dessutom finns en beredskap för kriskommunikation och för att svara på frågor från medier.

Kommunikationschef

Kenneth Wall

Kriskommunikation

För frågor om kriskommunikation kontakta kommunikationsstod@sh.se

Presskontakt

Sofie Ros

För frågor gällande press kontakta press@sh.se

Studentrekrytering

Hur kan vi intressera och inspirera presumtiva studenter till högre studier vid Södertörns högskola? Den frågan ligger till grund för ett flertal olika insatser som gymnasiebesök, Saco studentmässa, Öppet hus, webbplatsinformation och marknadsföring genom till exempel sponsrade inlägg i sociala medier.

Webbplatser

Vi utvecklar och hanterar högskolans webbplatser, sh.se och medarbetarwebben, vi är också systemägare för dessa.

Återkommande evenemang

Akademisk högtid, Södertörn hyllar, lärosätesgemensamma konferenser, disputationer och forskningskonferenser samt högskoleprovet är några av de stora evenemang som vi projektleder, arrangerar och samordnar.

Kontakt

För frågor om återkommande evenemang kontakta event@sh.se
För frågor om akademisk högtid kontakta akademiskhogtid@sh.se eller läs mer om akademisk högtid via länken nedan:

Övriga verksamhetsområden

Inom Kommunikationsavdelningen hanterar och ansvarar vi också för de system som används för högskolans digitala skärmar, mediabank, alumnhantering, studentambassadörsverksamhet och eventsystem.

Dokument

Nedan visas Kommunikationsavdelningens dokument.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Karolina Olofsson