Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden hanterar frågor kring både utbildning (på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och forskning inom områdena humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt lärarutbildning.

Fakultetsnämndens huvuduppgift är att ansvara för att Södertörns högskolas forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Fakultetsnämnden ska delta i högskolans övergripande strategiska arbete med utveckling av forskning, forskarutbildning och utbildning. Den ska även bevaka etiska frågor av betydelse.Fakultetsnämnden sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten).

Mandatperiod: 1 juli 2022–30 juni 2025.

Ordförande

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Vice ordförande

Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter

Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
David Gunnarsson, lektor etnologi
Karin Hansson, docent medieteknik
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning
Leif Runefelt, professor idéhistoria
Wassi Azizi, studeranderepresentant
Hamdija Begovic, studeranderepresentant forskarutbildningen
Vakant, studeranderepresentant

Fakultetsnämndens sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Datum för inkomna handlingar är kursiverat inom parentes

Höstterminen 2022:

 • 14 december kl. 9.00–15.30 (10 november)

Vårterminen 2023:

 • 1 februari , kl. 9.00–14.00 (9 december)
 • 8 mars, kl. 9.00–13.00 (6 februari) (Forskningsdialog 13.00–14.30)
 • 5 april , kl. 9.00–13.00 (13 mars) (Utbildningsdialog 13.00–14.30)
 • 3 maj, kl. 9.00–14.00 (27 mars)
 • 31 maj, kl. 9.00–14.00 (24 april)

Vänligen kontakta Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM) i god tid med större ärenden som kräver mer handläggning vid AVM innan de kan gå vidare för beredning.

Ärenden skickas till fakultetsnamnden@sh.se

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Fakultetsnämndens sammanträden.

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Fakultetsnämndens sammanträden.

Övriga dokument

Nedan hittar du Fakultetsnämndens övriga dokument såsom sammansättning och ställningstaganden.

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet är ett av två utskott som lyder under Fakultetsnämnden.

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU), sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten). Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom forskning och forskarutbildning till Fakultetsnämndens sammanträden. Utskottet beslutar även om kursplaner på forskarnivå och betygsnämnder.

Beredning innebär framför allt att utskottet avgör om underlagen och ärendet är komplett och tydligt och därmed klart att gå vidare till Fakultetsnämnden. Vid behov ska utskottet be förslagsställare om skriftliga kompletteringar och tydliggöranden.

Ordförande

Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
Karin Hansson, docent medieteknik
Therese Reitan, docent offentlig förvaltning
Vakant, studeranderepresentant forskarutbildning

Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Ärenden skickas till ffu@sh.se

Vårterminen 2023:

 • 17 januari, kl. 9.00-14:00 (FFU-timme 11.00 -12:00)
 • 14 februari, kl. 9.00-14:00
 • 21 mars, kl. 9.00-14:00 (FFU-timme 11.00 -12:00)
 • 18 april, kl. 9.00-14:00
 • 16 maj, kl. 9.00-14:00 (FFU-timme 11.00 -12:00)

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden.

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden.

Övriga dokument

Nedan hittar du Forsknings- och forskarutbildningsutskottets övriga dokument såsom uppdrag, delegation och sammansättning

Grundutbildningsutskottet

Grundutbildningsutskottet är ett av två utskott som lyder under Fakultetsnämnden.

Grundutbildningsutskottet, GU (tidigare AGU), sammanträder sju gånger per år (fyra gånger på våren och tre gånger på hösten). Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till Fakultetsnämndens sammanträden samt att fastställa utbildningsplaner.

Beredning innebär framför allt att utskottet avgör om underlagen och ärendet är komplett och tydligt och därmed klart att gå vidare till Fakultetsnämnden. Vid behov ska utskottet be förslagsställare om skriftliga kompletteringar och tydliggöranden.

Ordförande

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Ledamöter

Leif Runefelt, professor idéhistoria
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
David Gunnarsson, lektor etnologi
Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Vakant, studeranderepresentant

Grundutbildningsutskottets sekreterare och kontakt

Tim Klingenberg de Verdier, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Ärenden skickas till grundutbildningsutskottet@sh.se

Vårterminen 2023:

 • 18 januari, kl. 9.00-14:00 (GU-timme 11.00 -12:00)
 • 15 februari, kl. 9.00-14:00
 • 22 mars, kl. 9.00-14:00 (GU-timme 11.00 -12:00)
 • 19 april, kl. 9.00-14:00
 • 17 maj, kl. 9.00-14:00 (GU-timme 11.00 -12:00)

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Grundutbildningsutskottets sammanträden

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Grundutbildningsutskottets sammanträden.

Övriga dokument

Nedan presenteras Grundutbildningsutskottets övriga dokument såsom uppdrag, delegation och sammansättning.

Professors- och docentdialog

Fakultetsnämnden bjuder in professorer och docenter vid Södertörns högskola till professors- och docentdialog. Syftet med dessa tillfällen är att söka ett utbyte med det seniora kollegiet i för högskolan viktiga utvecklingsfrågor.

Vi använder var sin mail-lista för professorer och docenter i kallelsen. Om det är personer som saknas på sändlistan, tipsa vederbörande att kontakta personalhandläggaren på institutionen – gärna med cc: till institutionens administrativa chef, för att uppgifterna blir rätt och din post i det personaladministrativa verktyget blir rätt kodad med din nya titel som docent eller i ditt nya uppdrag som professor.

 • Professors- och docentdialog den 27 september klockan 13:00-14:30 i MC227.
 • Professors- och docentdialog den 23 november klockan 13:00-14:30 i ME552.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-01-22 av Tim Klingenberg de Verdier