Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden hanterar frågor kring både utbildning (på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och forskning inom områdena humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt lärarutbildning.

Fakultetsnämndens huvuduppgift är att ansvara för att Södertörns högskolas forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Fakultetsnämnden ska delta i högskolans övergripande strategiska arbete med utveckling av forskning, forskarutbildning och utbildning. Den ska även bevaka etiska frågor av betydelse.Fakultetsnämnden sammanträder nio gånger per år (fem gånger på våren och fyra gånger på hösten).

Mandatperiod: 1 juli 2022–30 juni 2025.

Ordförande

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Vice ordförande

Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter

Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
David Gunnarsson, lektor etnologi
Karin Hansson, docent medieteknik
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
Johanna Palmberg, docent nationalekonomi (från 2024-01-01)
Leif Runefelt, professor idéhistoria
Hamdija Begovic, studeranderepresentant forskarutbildningen
Sini Nurminen, studeranderepresentant
Ronja Pedersen, studeranderepresentant
(Therese Reitan, docent offentlig förvaltning, t.o.m. 2023-12-31)

Fakultetsnämndens sekreterare och kontakt

Christina Ingves, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Vårterminen 2024

 • 31 januari, kl. 9.00-14.00
 • 6 mars, kl. 9.00-14.00
 • 10 april, kl. 9.00-14.00
 • 8 maj, kl. 9.00-14.00
 • 5 juni, kl. 9.00-14.00

Höstterminen 2024

 • 11 september, kl. 9.00-14.00
 • 2 oktober, kl. 9.00-14.00
 • 6 november, kl. 9.00-14.00
 • 4 december, kl. 9.00-14.00

Vänligen kontakta Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM) i god tid med större ärenden som kräver mer handläggning vid AVM innan de kan gå vidare för beredning.

Ärenden skickas till fakultetsnamnden@sh.se

Varje termin bjuder Fakultetsnämnden in alla lärare och forskare vid Södertörns högskola till en utbildnings- och en forskningsdialog. Syftet med dessa tillfällen är att diskutera angelägna och aktuella frågor som rör utbildning och forskning, och för högskolan viktiga utvecklingsfrågor.

Kommande dialoger 2024:

 • Forskningsdialog 6 mars, kl. 13.00–14.30, MB505
 • Utbildningsdialog 10 april , kl. 13.00–14.30, MB505

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Fakultetsnämndens sammanträden.

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Fakultetsnämndens sammanträden.

Övriga dokument

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet är ett av två utskott som lyder under Fakultetsnämnden.

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU), sammanträder nio gånger per år (fem gånger på våren och fyra gånger på hösten). Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom forskning och forskarutbildning till Fakultetsnämndens sammanträden. Utskottet beslutar även om kursplaner på forskarnivå och betygsnämnder.

Beredning innebär framför allt att utskottet avgör om underlagen och ärendet är komplett och tydligt och därmed klart att gå vidare till Fakultetsnämnden. Vid behov ska utskottet be förslagsställare om skriftliga kompletteringar och tydliggöranden.

Ordförande

Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
Karin Hansson, docent medieteknik
Leif Runefelt, professor idéhistoria
Julia Wester, studeranderepresentant forskarutbildning

Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sekreterare och kontakt

Christina Ingves, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Ärenden skickas till ffu@sh.se

Vårterminen 2024

 • 16 januari, kl. 9.30-14.00
 • 13 februari, kl. 9.30-14.00 (FFU-timme kl. 11.00-12.00)
 • 19 mars, kl. 9.30-14.00
 • 23 april, kl. 9.30-14.00 (FFU-timme kl. 11.00-12.00)
 • 21 maj, kl. 9.30-14.00

Höstterminen 2024

 • 27 augusti, kl. 9.00-13.00
 • 17 september, kl. 9.00-13.00 ( FFU-timme kl. 11.00-12.00)
 • 15 oktober, kl. 9.00-13.00
 • 19 november, kl. 9.00-13.00 (FFU-timme kl. 11.00-12.00)

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden.

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Forsknings- och forskarutbildningsutskottets sammanträden.

Övriga dokument

Nedan hittar du Forsknings- och forskarutbildningsutskottets övriga dokument såsom uppdrag, delegation och sammansättning

Grundutbildningsutskottet

Grundutbildningsutskottet är ett av två utskott som lyder under Fakultetsnämnden.

Grundutbildningsutskottet, GU (tidigare AGU), sammanträder nio gånger per år (fem gånger på våren och fyra gånger på hösten). Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till Fakultetsnämndens sammanträden samt att fastställa utbildningsplaner.

Beredning innebär framför allt att utskottet avgör om underlagen och ärendet är komplett och tydligt och därmed klart att gå vidare till Fakultetsnämnden. Vid behov ska utskottet be förslagsställare om skriftliga kompletteringar och tydliggöranden.

Ordförande

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Ledamöter

Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Evangelia Chatzigeorgiadou Eriksson, studeranderepresentant
David Gunnarsson, lektor etnologi
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
Johanna Palmberg, docent nationalekonomi

Grundutbildningsutskottets sekreterare och kontakt

Christina Ingves, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)

Ärenden skickas till grundutbildningsutskottet@sh.se

Vårterminen 2024

 • 17 januari, kl. 9.00-14.00
 • Inställt sammanträde 14 februari, kl. 9.00-14.00 (GU-timme 11.00 -12.00)
 • 20 mars, kl. 9.00-14.00
 • Inställt sammanträde 24 april, kl. 9.00-14.00 (GU-timme 11.00 -12.00)
 • 22 maj, kl. 9.00-14.00

Höstterminen 2024

 • 28 augusti, kl. 9.00-13.00
 • 18 september, kl. 9.00-13.00 ( GU-timme kl. 11.00-12.00)
 • 16 oktober, kl. 9.00-13.00
 • 20 november, kl. 9.00-13.00 (GU-timme kl. 11.00-12.00)

Protokoll

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid Grundutbildningsutskottets sammanträden

Dagordningar

I dagordningarna kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som ska behandlas vid Grundutbildningsutskottets sammanträden.

Övriga dokument

Nedan presenteras Grundutbildningsutskottets övriga dokument såsom uppdrag, delegation och sammansättning.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-02 av Christina Ingves