Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Bibliotekets exterilör i solljus på hösten

Biblioteket

Biblioteket betjänar i första hand studenter och personal vid Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola samt Stockholms musikpedagogiska institut med biblioteksservice.

Biblioteket är ett stöd till högskolornas utbildning, forskning, ledning och administration. Vi är även ett offentligt bibliotek och alla som vill besöka oss är välkomna. För mer information om öppettider, tjänster mm besök gärna den externa webbplatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I högskolans organisationsstruktur är biblioteket placerat direkt under rektor.

Ledning

Nedan presenteras bibliotekets ledning.

Bibliotekschef

Lotta Janson

Ledningsgrupp

Nedan presenteras bibliotekets ledningsgrupp.

Bibliotekschef

Lotta Janson

Enhetschef Lärandestöd

Cecilia Stadius

Tf enhetschef Gustav Almestad

Enhetschef Vetenskapens kommunikation

Charlotte Hillergård

Systemarkitekt

Stefan Norinder

Bibliotekets enheter

Biblioteket har cirka 30 anställda och är organiserat i två enheter, vardera indelad i två arbetsteam. Nedan ser du vad som ingår i de fyra olika teamens uppdrag. I bibliotekets kundtjänst finns även biblioteksvärdar anställda. De är timanställda studenter från SH och RKH.

Enheten för Lärandestöd

I enheten för lärandestöd ingår team användarsupport & mötesplats samt team pedagogisk verksamhet.

Enhetschef

Cecilia Stadius

Tf enhetschef Gustav Almestad

Teamsamordnare

Moa Stockstad

Team användarsupport & mötesplats ansvarar för bibliotekets kundtjänst, cirkulation av böcker och annat material, talboksservice, biblioteksintroduktioner, biblioteksvärdar, evenemang och utställningar av olika slag samt studiemiljön i bibliotekets lokaler.

Vi strävar efter att sätta användaren i centrum och deras delaktighet är väsentlig för att vi ska kunna fånga upp deras behov och upplevelser. I detta arbete är olika UX-metoder ett viktigt verktyg för oss för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

Enhetschef

Cecilia Stadius

Tf enhetschef Gustav Almestad

Teamsamordnare

Gustav Almestad

Team pedagogisk verksamhet arbetar huvudsakligen med:

  • Undervisning och handledning i informationssökning
  • Digitalpedagogiskt stöd till högskolans lärare
  • Användarstöd för lärplattformen Studiewebben
  • Användarstöd för webbmötesverktyget Zoom

Teamets expertis omfattar referenshantering, informationskompetens, kursdesign, support och användarstöd, samt kunskap om verktyg för olika multimodala produktioner. Vi arbetar proaktivt, behovsstyrt och progressivt i dialog med lärare och studenter.

Målsättning för teamet är att stötta lärare utifrån deras behov. Vi vill även inspirera till pedagogisk utveckling och nya lärpraktiker där studentinteraktion, flexibilitet och kritiskt tänkande är centrala begrepp.

Enheten för Vetenskapens kommunikation

I enheten för vetenskapens kommunikation ingår team informationsresurser samt team publicering & öppen vetenskap.

Enhetschef

Charlotte Hillergård

Teamsamordnare

Sara Parmhed

Team informationsresurser arbetar med inköp och tillgängliggörande av tryckta medier, databaser, e-tidskrifter och e-böcker till högskolans studenter, lärare, forskare och övrig personal. Även inlån av material via fjärrlån ingår i teamets ansvarsområde.

Vi arbetar också med att stödja högskolan i omställningen till ett publiceringssystem baserat på öppen tillgång genom arbetet med publiceringsavgifter.

Enhetschef

Charlotte Hillergård

Teamsamordnare

Greta Linder

Team publicering och öppen vetenskap arbetar med att stödja forskare med deras publikationer, både i tryckt och elektronisk form. Vi arbetar med grafisk formgivning, redigering och tryckning av publikationer till högskolans bokserier.

Teamet arbetar även med stöd kring öppen vetenskap, forskningsdatahantering, referenshanteringsprogram och frågor rörande bibliometri.

Övrigt

Läs mer om bibliotekets verksamhet på bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan kontakta oss på biblioteket@sh.se

Bibliotekets har även dessa epost-adresser för följande funktioner:

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Frans Utterström