Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Bibliotekets exterilör i solljus på hösten

Biblioteket

Biblioteket betjänar i första hand studenter och personal vid Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola samt Stockholms musikpedagogiska institut med biblioteksservice.

Biblioteket är ett stöd till högskolornas utbildning, forskning, ledning och administration. Vi är även ett offentligt bibliotek och alla som vill besöka oss är välkomna.

I högskolans organisationsstruktur är biblioteket placerat direkt under rektor.

Ledning

Nedan presenteras bibliotekets ledning.

Bibliotekschef

Lisa Petersen

Ledningsgrupp

Nedan presenteras bibliotekets ledningsgrupp.

Bibliotekschef

Lisa Petersen

Enhetschef Lärandestöd

tf bibliotekschef

Cecilia Stadius

Enhetschef Vetenskapens kommunikation

Charlotte Hillergård

Systemarkitekt

Stefan Norinder

Bibliotekets enheter

Biblioteket har cirka 30 anställda och är organiserat i två enheter, vardera indelad i två arbetsteam. Nedan ser du vad som ingår i de fyra olika teamens uppdrag. I bibliotekets kundtjänst finns även biblioteksvärdar anställda. De är timanställda studenter från SH och RKH.

Enheten för Lärandestöd

I enheten för lärandestöd ingår team användarsupport & mötesplats samt team pedagogisk verksamhet.

Enhetschef

Cecilia Stadius

Teamsamordnare

Niklas Elzén

Team användarsupport & mötesplats ansvarar för bibliotekets kundtjänst, cirkulation av böcker och annat material, talboksservice, biblioteksintroduktioner, biblioteksvärdar, evenemang och utställningar av olika slag samt studiemiljön i bibliotekets lokaler.

Vi strävar efter att sätta användaren i centrum och deras delaktighet är väsentlig för att vi ska kunna fånga upp deras behov och upplevelser. I detta arbete är olika UX-metoder ett viktigt verktyg för oss för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

Enhetschef

Cecilia Stadius

Teamsamordnare

Helena Fitzgerald

Team pedagogisk verksamhet arbetar huvudsakligen med:

  • Undervisning och handledning i informationssökning
  • Digitalpedagogiskt stöd till högskolans lärare
  • Användarstöd för lärplattformen Studiewebben
  • Användarstöd för webbmötesverktyget Zoom

Teamets expertis omfattar referenshantering, informationskompetens, kursdesign, support och användarstöd, samt kunskap om verktyg för olika multimodala produktioner. Vi arbetar proaktivt, behovsstyrt och progressivt i dialog med lärare och studenter.

Målsättning för teamet är att stötta lärare utifrån deras behov. Vi vill även inspirera till pedagogisk utveckling och nya lärpraktiker där studentinteraktion, flexibilitet och kritiskt tänkande är centrala begrepp.

Enheten för Vetenskapens kommunikation

I enheten för vetenskapens kommunikation ingår team informationsresurser samt team publicering & öppen vetenskap.

Enhetschef

Charlotte Hillergård

Teamsamordnare

Frans Utterström

Team informationsresurser arbetar med inköp och tillgängliggörande av tryckta medier, databaser, e-tidskrifter och e-böcker till högskolans studenter, lärare, forskare och övrig personal. Även inlån av material via fjärrlån ingår i teamets ansvarsområde.

Vi arbetar också med att stödja högskolan i omställningen till ett publiceringssystem baserat på öppen tillgång genom arbetet med publiceringsavgifter.

Enhetschef

Charlotte Hillergård

Teamsamordnare

Petra Thorsson

OBS! Ny teamsamordnare from september 2022. Ännu ej bestämt vem som tar över efter Petra.

Team publicering och öppen vetenskap arbetar med att stödja forskare med deras publikationer, både i tryckt och elektronisk form. Vi arbetar med grafisk formgivning, redigering och tryckning av publikationer till högskolans bokserier.

Teamet arbetar även med stöd kring öppen vetenskap, forskningsdatahantering, referenshanteringsprogram och frågor rörande bibliometri.

Biblioteksrådet - pausas för tillfället

Utöver ledningsgruppen har bibliotekschefen sedan våren 2018 stöd av ett råd. Biblioteksrådet, som är ett rådgivande organ, består av representanter från Södertörns högskola samt några av de lärosäten på campusområdet som biblioteket samarbetar med; Röda korsets högskola (RKH) och Stockholms musikpedagogiska institut (SMI). Huddinge kommun finns representerat av en extern ledamot. Rådet är ett forum för informationsutbyte och strategiska frågor rörande biblioteksutveckling. En central fråga rör de behov som finns hos våra användare.

Läs mer om bibliotekets verksamhet på bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan kontakta oss på biblioteket@sh.se

Bibliotekets har även dessa epost-adresser för följande funktioner:

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2022-11-09 av Ann-Sofie Wennbrink