Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Enheten för verksamhetsplanering och projektledning

Enhetens uppdrag är att ge stöd till högskolans ledning med övergripande verksamhetsplanering och ledning av högskoleövergripande projekt.

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

Planeringschef

Anton Ridderstad

Verksamhetsplanering

Enheten samordnar högskolans process för verksamhetsplanering i nära samverkan med Ekonomiavdelningen och Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd. Utifrån högskolans utvecklingsplan och regleringsbrev tas den årliga högskoleövergripande verksamhetsplanen fram (VP) i dialog mellan högskolans ledning, institutionerna, Lärarutbildningen, bibliotek och gemensam förvaltning.

Systemstyrningen för strategiska IT-system

För de strategiska IT-systemen som finns på högskolan finns riktlinjer hur anskaffande av, utveckling samt avveckling eller byte ska ske.

Beredningsgruppen

För att uppnå samsyn i IT-frågor har beredningsgruppen som övergripande uppgift att samordna högskolans långsiktiga IT-behov samt hantera och utreda högskoleövergripande IT- och projektfrågor och förbereda dessa för beslut.

Planeringschefen leder beredningsgruppen för strategiska IT-system. Gruppen består i övrigt av högskolans projektledare samt IT-specialister från biblioteket och Campus- och IT-avdelningen. Beredningsgruppen stöttar planeringschefen i att bedöma bland annat överlappning med befintliga system.

Som stöd för att skriva underlag kan dokumentet Underlag till beredningsgruppen användas.

Projektledning

Projektledarna ska i huvudsak driva högskoleövergripande projekt men kan även ge stöd i användningen av projektmodellen eller som bollplank i olika faser av ett projekt.

Högskolans gemensamma projektmodell syftar till att göra det enkelt att styra, leda och arbeta i projekt. En gemensam terminologi och gemensamma och lättillgängliga dokumentmallar bidrar till att skapa ordning och reda i projekten. Att göra rätt från början är effektivare än att göra om.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Lena Sköld