Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Akademisk högtid

Den första akademiska högtiden hölls år 2011, i samband med att högskolan tilldelats rätten att examinera på forskarnivå (år 2010). Den första professorsinstallationen hade dock skett långt tidigare, redan 1999.

Formerna för högtiden har successivt utvecklats och tidpunkten för högtiden varierats. Sedan 2018 hålls högtiden första veckan i februari. Undantagen är åren 2021 och 2022 då högtiden, på grund av pandemin, först slogs ihop och därefter flyttades fram till september 2022.

Högskolans akademiska högtid ska vara värdig och högtidlig, men inte stel och traditionstyngd. Den ska vara traditionell i det akademiska, men möta en nutida kontext. Ja, det finns många synpunkter på vad högskolans akademiska högtid borde vara och innehålla. Klart är att högtiden fortsätter att anpassas och utvecklas.

Uppgiften att förbereda och genomföra en akademisk högtid vilar på en arbetsgrupp inom Kommunikationsavdelningen. Som stöd och vägledning i akademiska spörsmål finns en styrgrupp som bland annat består av vicerektor, ordförande i fakultetsnämnden och representant från studentkåren SöderS.

Vilka deltar i den akademiska högtiden?

Det är många personer som involveras och deltar i den akademiska högtiden. Först och främst är det huvudpersonerna: de nya doktorerna (promovendi), de nya professorerna (installandi), hedersdoktor(-er) och pedagogiskt meriterade excellenta lärare. Därtill fyller rektor, fakultetsnämndens ordförande, promotor och representant från SöderS viktiga delar i ceremonin.

Utöver dessa närvarar huvudpersonernas närmaste, särskild inbjudna gäster samt medarbetare.

Är du nybliven doktor eller professor? Läs mer här om promovering och installering.

Är du nybliven excellent meriterad lärare? Läs mer här om hyllningen.

Till den akademiska högtiden välkomnas alla medarbetare. Det är ett sätt att tillsammans delta i hyllningen av högskolans akademiska framgångar inom forskning och utbildning.

Inbjudan skickas vanligtvis ut under november månad och senast i slutet av december ska anmälan vara gjord.

Högtidens ceremoni avslutas med en fest för medarbetare och gäster.

Högtidsvecka med akademisk högtid

Fredagen i vecka 6 är vigd åt de ceremoniella momenten i den akademiska högtiden, liksom gruppfotografering och andra gemensamma moment. Men högtidsveckan börjar redan tidigare. Bland annat med hedersdoktorns föreläsning och en mindre, men betydelsefull, sammankomst mellan årets hedersdoktor(er) och några av högskolan unga, lovande forskare.

Det här kräver många olika förberedelser och arbetet med nästkommande högtid påbörjas vanligen strax innan sommarsemestrarna för att sedan ta i med full kraft under hösten. Efter juluppehållet sker de sista förberedelserna och i början av februari drar högtidsveckan igång.

För att produktionen av kommande högtid ska löpa så smidigt som möjligt har rektor fattat ett beslut om produktionsperiod för den akademiska högtiden. Rektor har även fattat beslut om datum för kommande högtider.

Perioden för vilka som ska installeras eller promoveras löper från 1 september till 31 augusti för nästkommande högtid. Det innebär alltså att du som disputerat mellan 1 september 2021 och 31 augusti 2022 kommer att erbjudas promovering i februari 2023.

Akademisk högtid genomförs i vecka 6. Det innebär följande datum:

2021

 • 10 februari 2021 – Södertörn hyllar (flyttad till 2022 på grund av pandemin)
 • 12 februari 2021 – Akademisk högtid (flyttad till 2022 på grund av pandemin)

2022

 • 14 och 15 september 2022 – Södertörn hyllar
 • 16 september 2022 – Akademisk högtid

2023

 • 8 februari 2023 – Södertörn hyllar
 • 10 februari 2023 – Akademisk högtid

2024

 • 9 februari 2024 – Akademisk högtid

2025

 • 5 februari 2025 – Södertörn hyllar
 • 7 februari 2025 – Akademisk högtid

2026

 • 4 februari 2026 – Södertörn hyllar
 • 6 februari 2026 – Akademisk högtid

Ceremonin hålls vanligtvis i aulan och består av följande huvudmoment:

 • Intåg
 • Konferencier hälsar välkommen
 • Rektor håller tal
 • Fakultetsnämndens ordförande håller tal
 • Hedersdoktor promoveras och tilldelas diplom och insignier.
 • Hedersdoktor tackar
 • Promotor håller tal
 • Doktorerna presenteras och promoveras med insignier.
 • Installator håller tal
 • Professorerna presenteras och installeras med insignier.
 • En av professorerna håller installationstal
 • Excellenta lärare hyllas
 • Studenternas tal
 • Uttåg.

Dessa programpunkter blandas med musik och underhållning.

Hedersdoktor vid Södertörns högskola

Sedan 2013 har högskolans Fakultetsnämnd utsett en, eller flera, hedersdoktorer som har hyllats och promoverats vid den akademiska högtiden. I samband med högtiden ger hedersdoktorn en föreläsning och dagen före själva högtiden har hedersdoktorn ett lunchsamtal med ett urval av högskolans unga, lovande forskare, vanligtvis doktorander.

All hantering av högskolans hedersdoktorer görs av Fakultetsnämnden. Inför utnämningen genomförs en nomineringsperiod, där medarbetare får nominera kandidater för hedersdoktorstiteln. Det slutgiltiga beslutet om vem eller vilka som utnämns till hedersdoktor fattas av Fakultetsnämnden.

Högskolans hedersdoktorer

Vilka högskolans alla hedersdoktorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är kan du se på sh.se.

En hedersdoktor kan vara:

 • En person som har avlagt doktorsexamen och som betytt mycket för lärosätets forskning, utbildning eller samverkan.
 • En person som i kraft av andra, icke-akademiska, framstående meriter och insatser inom till exempel kultur, folkbildning, pedagogik, civilsamhälle, offentlig sektor eller näringsliv varit betydelsefull och inspirerande för lärosätets forskning, utbildning eller samverkan
 • En person som bekräftar och stärker högskolans vision och etos.
 • En person där det är önskvärt, men inte nödvändigt, att denne har en tydlig anknytning till Södertörns högskola.

Läs mer om riktlinjer för nominering av hedersdoktor nedan.

Värd för en hedersdoktor

När en hedersdoktor utses, utses även en eller två värdar till hen. Det kan vara en eller flera representanter från ett relaterat ämne, eller den/de personer som nominerat hedersdoktorn. Värdarnas uppgift är att vara en länk mellan produktionen för akademisk högtid och hedersdoktorn. Det handlar bland annat om kungörelsen av hedersdoktorn (vanligtvis via pressmeddelande och nyhet i olika kanaler), resan till högskolan, insignier och hedersdoktorns gäster.

Högskolans tidigare akademiska högtider

Hur såg det ut då? Vem installerades och promoverades när? Här får du en kort sammanfattning av de sex senaste högtiderna. Söker du information om tidigare högtider kan du vända dig till akademiskhogtid@sh.se och/eller registrator@sh.se.

Klassisk touch när Akademisk högtid tog plats i aulan

Fredagen den 9 februari fick vi återigen glädjen att fira högskolans akademiska framgångar i form av en akademisk högtid. Efter intåg till det klassiska och vackra stycket ur Drottningholmsmusiken, välkomsttal av styrelseordförande Minoo Akhtarzand och rektorstal av rektor Gustav Amberg, uppmärksammades åtta nya meriterade lärare. Därefter följde promotion av hedersdoktor och åtta doktorer samt installation av tre professorer.
”Tillsammans gör högskolans lärare, forskare, alla anställda och studenter Södertörns högskola till en vital miljö för forskning och utbildning, där vi skapar ny kunskap och fördjupar förståelsen av vad som sker i vår omvärld” sa rektor Gustav Amberg i sitt inledande tal och avslutade det med ”Slutligen är jag glad att strax få välkomna våra nya professorer och doktorer in i de lärdas skara. Jag vill också särskilt välkomna årets hedersdoktor, utsedd av högskolans fakultetsnämnd. Ni bryter ny mark och bidrar till skapar ny kunskap. Det är värt att fira. Så idag firar vi!”.
Rektor fortsatte sedan med att uppmärksamma de åtta nya meriterade lärarna för året: Björn Hassler i miljövetenskap, Stina Hållsten i svenska, Linda Kahlin i svenska, Tommy Larsson Segerlind i företagsekonomi, Sofia Lundmark i medieteknik, Johanna Severinsson i musik, lärarutbildningen, Jani Turunen i socialt arbete samt David Östlund i idéhistoria.

Fakultetsnämndens ordförande Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, kom sedan upp på scenen i funktionen som promotor. Hon gav publiken en fin och målande bild av vem årets hedersdoktor, Anna-Lena Laurén, är och välkomnade därefter henne upp på scenen för emottagande av doktorsring, lagerkrans och diplom. Årets hedersdoktor höll till sist ett kortare tack-tal som avslutades med de kärnfulla orden ”Länge leve journalistiken och länge leve det fria ordet!”

Promotion

Vid årets högtid promoverades åtta nya doktorer av Karin Milles, professor i svenska, och de fick alla ta emot en lagerkrans och diplom. De är Anna Bark Persson, fil. dr. i genusvetenskap, David Birksjö, fil. dr. i företagsekonomi, Martin Johansson, fil. dr. i historia, Simon Magnusson, fil. dr. i svenska, Joanna Mellquist, fil. dr. i sociologi, Marie Jonsson, fil. dr. i idéhistoria, Lovisa Olsson, fil. dr. i historia samt Kateryna Zorya, fil. dr. i religionsvetenskap.

Installation

Tre professorer installerades vid årets högtid och fick av rektor ta emot insignierna bestående av en stola och ett diplom. Dessa är Fredrik Stiernstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Michael Forsman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt Hartmut Koenitz, professor i medieteknik.

Efter installationen höll den nyinstallerade professorn Hartmut Koenitz installationstalet.

Högtidligt och skirt

Presentatör vid årets högtid var Ronja Pedersen, ledamot från Södertörns högskolas studentkår SöderS, som skötte uppgiften med den äran. Musiken under högtiden framfördes i år av en stråkkvartett plus sångsolister. De framförde flera olika stycken, såsom exempelvis den skira ”Fragile” komponerad av Sting samt Povel Ramels underfundiga ”Underbart är kort”. In- och uttåg var högtidliga och pampiga stycken ur Drottningholmsmusiken, komponerad av J.H. Roman.

Ceremonin följdes sedvanligt av årets personalfest för högskolans medarbetare och alla deltagare vid årets akademiska högtid. En festlig buffémiddag serverades och direkt efter middagen bjöds gästerna på en mycket uppskattad överraskning då rektor Gustav Amberg och hans band ”Moa at Midnight” gjorde ett succéartat framträdande på scenen! De fick dansgolvet att gunga – något som fortsatte när livebandet Popcorn sedan stod för dansmusiken resten av kvällen.

Högtidligt och stämningsfullt

Än en gång fick vi fira akademiska framgångar i form av en akademisk högtid. Efter intåg och tal av såväl styrelseordförande Minoo Akhtarzand som rektor Gustav Amberg följde promotion av hedersdoktor – om än på ett lite annorlunda sätt än brukligt. Därefter promoverades nio doktorer och fem professorer installerades.
– Vid Södertörns högskola finns både bredd och spets, sa rektor Gustav Amberg. Vår visionsmening med satsen ’kritiska samtal om vår tids stora frågor’ fångar väl den samhällsrelevans som är utmärkande för högskolans utbildning och forskning, som har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap och humaniora, och miljövetenskap, men samtidigt erbjuder det lilla universitetets närhet och ett tydligt mångvetenskapligt anslag. Han avslutade talet med att vända sig direkt till dagens huvudpersoner:
– Professorer och doktorer – ni är förebilder och inspirationskällor. Ni visar hur djup kunskap ger förutsättningar för nya insikter och nya perspektiv. Ni visar nödvändigheten av att nyfiket undersöka, ifrågasätta, förstå och sprida kunskap.
Fakultetsnämndens ordförande Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, inramade sedan den lite annorlunda promotionen av hedersdoktorn professor Julia Kristeva, som var en följd av pandemin. Hon utsågs år 2020 och skulle medverka vid 2021 års högtid. Den blev av förklarliga skäl inte av och på grund av privata skäl kunde hon nu inte medverka vid årets högtid. Lösningen blev att i november åka till Paris och filma hennes mottagande av insignierna och hennes tacktal. I sitt tal säger hon bland annat att hon ”…är så väldigt glad att motta denna utmärkelse från Södertörns högskola. Jag vill tacka alla de som gjort det möjligt för oss att mötas”.

Promotion

Vid årets högtid promoverades nio nya doktorer av Sara Sjöling, professor i miljövetenskap:
Jenny Gustafsson, fil.dr. i idéhistoria, Kristin Halverson, fil.dr. i idéhistoria, Patrik Höglund, fil.dr. i historia, Helena Löfgren, fil.dr. i företagsekonomi, Ulrika Nemeth, fil.dr. i svenska, Henrik Ohlsson, fil.dr. i religionsvetenskap, Johan Sandén, fil.dr. i företagsekonomi, Philipp Seuferling, fil.dr. i medie- och kommunikationsvetenskap och Oscar von Seth, fil.dr. i litteraturvetenskap.

Installation

Fem nyblivna professorer installerades vid årets högtid och tog alla emot en stola och ett diplom:
Fredrika Björklund, professor i statsvetenskap, Ali Hajighasemi, professor i socialt arbete, Richard Lalander, professor i miljövetenskap med inriktning mot globala utvecklingsstudier, Ann-Sofie Lönngren, professor i litteraturvetenskap samt Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap.
Efter installationen höll den nyinstallerade professorn Ann-Sofie Lönngren installationstalet som i år handlade om träd och deras betydelse genom tiderna. Såsom i den välkända almstriden i Kungsträdgården 1971 eller det faktum att den mänskliga moderkakan ibland benämns som livets träd. Eller den betydande roll de ofta spelar i litteratur och film, alltifrån Pippis sockerdricksträd, Kalles klätterträd eller Livsträdet i filmen Avatar med associationer till såväl asatrons Yggdrasil som till den kristna skapelseberättelsens Kunskaps-träd.

Vackert och festligt

Även denna gång sköttes presentationerna med den äran av Sandra Duru, ordförande från Södertörns högskolas studentkår SöderS, tillsammans med Marianne-Sara Banda, vice ordförande. Uppe på scenen fanns också Ellen Wingård och Albin Fellebro, studenter från SMI som är en av högskolans grannar på campus. Vackert och stämningsfullt framförde de flera sånger, däribland den specialskrivna sången för högtiden; ”Guld och betong”. Texten utgår från högtidens visuella koncept, mötet mellan guld och betong. Betongen står för både högskolans geografiska placering i urban förortsmiljö och för dess arkitektoniska uttryck. Guldet i sin tur symboliserar ceremonins högtidlighet och glansen i den efterföljande festen.
Ceremonin följdes i år återigen av en personalfest för högskolans medarbetare och alla deltagare vid årets akademiska högtid. En festlig buffémiddag serverades och dansgolvet gungade när bandet Popcorn sedan stod för live-musiken.

En klassisk högtid med modern touch

Coronapandemin fick oss att ställa om och skjuta fram. Efter drygt två års uppehåll var det åter dags att fira högskolans senaste akademiska framgångar under akademisk högtid 2022.

Fredagen den 16 september anordnades Södertörns högskolas akademiska högtid för tionde gången och med den 16:e professorsinstallationen. Under högtidliga former promoverades 21 doktorer, sju professorer installerades och två hedersdoktorer hyllades.

Ceremonin inleddes med ett välkomsttal från högskolestyrelsens ordförande Minoo Akhtarzand och därefter höll rektor Gustav Amberg ett högtidstal.

Fakultetsnämndens ordförande Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, promoverade 2021 års hedersdoktor Andrea Pető, professor i Gender Studies vid CEU Wien samt 2022 års hedersdoktor Rainer Hartleb, tysk-svensk dokumentärfilmare.

Promovering

Vid årets högtid promoverades hela 21 nya doktorer av Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap.

Adrià Alcoverros, fil.dr. i statsvetenskap, Benny Berggren, fil.dr. i företagsekonomi, Nina Carlsson, fil.dr. i statsvetenskap, Anna Enström, fil.dr. i estetik, Ingrid Forsler, fil.dr. i media- och kommunikationsvetenskap, Erik Gråd, fil.dr. i nationalekonomi, Gabriel Itkes Sznap, fil.dr. i estetik, Fredrik Jahnke, fil.dr. i religionsvetenskap, Camilla Larsson, fil.dr. i konstvetenskap, Sara Persson, fil.dr. i företagsekonomi, Olena Podolian, fil.dr. i statsvetenskap, Michelle Rydback, fil.dr. i företagsekonomi, Johan Sehlberg, fil.dr. i filosofi, Anna-Karin Selberg, fil.dr. i filosofi, Igne Stalmokaite, fil.dr. i miljövetenskap samt Raili Uibo, fil.dr. i genusvetenskap promoverades alla och emottog diplom och lagerkrans på scenen.

Dessutom promoverades Anders Backlund, fil.dr. i statsvetenskap, Renat Bekkin, fil.dr. i religionsvetenskap, Lena Norbäck Ivarsson, fil.dr. i miljövetenskap, Juliana Porsani, fil.dr. i miljövetenskap samt Maria Pröckl, fil.dr. i praktiska kunskapens teori i sin frånvaro.

Installation

Sju stycken nyblivna professorer installerades vid årets högtid. På scen emottog Christopher Collstedt, Henrik Bohlin, Anne Kaun, Karin Milles, Kristina Riegert, Sara Sjöling samt Andreas Åkerlund alla en stola och ett diplom.

Efter installationen höll den nyinstallerade professorn Christopher Collstedt installationstalet. I detta talade han bl.a. om begreppen ära och heder, om hedersbegreppets röda tråd och olika bruk genom historien samt ordets betydelse från Gustaf III:s 1700-tal till dess associationer i dagens moderna samhälle.

Stämningsfullt med musikaliska inslag

Sandra Duru, vice ordförande från Södertörns högskolas studentkår SöderS, skötte presentationerna med glans och lotsade publiken tryggt igenom ceremonins olika moment. Med på scenen fanns också alumni från Stockholms Musikpedagogiska Institut, en av högskolans grannar på campus. De framförde stämningsfullt flera sånger, bl.a. den specialskrivna sången för högtiden; ”Guld och betong”. Texten utgår från högtidens visuella koncept, mötet mellan guld och betong. Betongen står för både högskolans geografiska placering i urban förortsmiljö och för dess arkitektoniska uttryck. Guldet i sin tur symboliserar ceremonins högtidlighet och glansen i den efterföljande festen.

Kvällen avslutades denna gång med ett kortare mingel eftersom en större jubileumsfest med middag och dans hade anordnats tidigare under året.

Mötet i fokus vid akademisk högtid 2020

Mötet mellan högtidlighet och festlighet, mötet mellan huvudpersoner och publik, mötet mellan konstnärliga uttryck och möten mellan olika ämnen, lärosäten, närområdet och riksdagsföreträdare – allt rymdes vid Södertörns högskolas akademiska högtid.

Fredag den 7 februari anordnades Södertörns högskolas akademiska högtid för nionde gången och den 15:e professorsinstallationen. Efter högtidligt intåg och välkomsttal av rektor Gustav Amberg började ceremonin med en hyllning till de lärare som under året har genomgått en pedagogisk meritering. De excellenta lärarna Hélène Edberg, lektor i retorik, och Lena Roos, professor i religionsvetenskap, mottog diplom och applåder. Därefter promoverades årets hedersdoktor Prof. dr. Elena Marushiakova av fakultetsnämndens ordförande Peter Dobers, professor i företagsekonomi.

Promovering

Vid årets högtid promoverades elva nya doktorer av Pejvak Oghazi, professor i företagsekonomi. Mari Zetterqvist Blokhuis, fil dr i den praktiska kunskapens teori, Marcel Mangold, fil dr i statsvetenskap, Mathilde Rehnlund, fil dr i miljövetenskap, Elise Remling, fil dr i miljövetenskap, Irina Seits, fil dr i estetik, Ralph Tafon, fil dr i miljövetenskap, Matilda Tudor, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap, Oscar Törnqvist, fil dr i arkeologi och Ingela Visuri, fil dr i religionsvetenskap mottog diplom och lagerkrans på scen. Dessutom promoverades Martin Andersson, fil dr i historia, och Robin Samuelsson, fil dr i svenska, i sin frånvaro.

Installation

Hela tretton nyblivna professorer installerades vid årets högtid. På scen mottog Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Jonna Bornemark, professor i filosofi, Katarina Elofsson, professor i nationalekonomi, Cecilia Ferm Almqvist, professor i pedagogik, Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Claudia Lindén, professor i litteraturvetenskap, Niclas Månsson, professor i pedagogik, Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Peter Strandbrink, professor i statsvetenskap, Adrienne Sörbom, professor i sociologi, Katarina Wadstein MacLeod, professor i konstvetenskap, Charlotta Weigelt, professor i filosofi och Magnus Wennerhag, professor i sociologi, en stola och ett diplom.

Efter installationen höll den nyinstallerade professorn Adrienne Sörbom installationstalet. I talet tog hon avstamp i sin forskning om global politik bortom Förenta Nationerna och tog med åhörarna på en resa till The World Economic Forum.

Högtidligt och festligt

Södertörns högskolas studentkår, SöderS, axlade återigen rollen som presentatörer under ceremonin. Josefin Stern, ordförande SöderS, och Johanna Granander, kommunikatör SöderS, lotsade oss tryggt igenom ceremonins olika moment. Efter professorsinstallationen intog ViGörEvent scenen med sång och dans.

Med på scen fanns också studenter från SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en av högskolans grannar på campus, med bland annat en specialskriven låt för högtiden ”Guld och betong”. Texten utgick från högtidens visuella koncept, mötet mellan guld och betong. Betongen står för både högskolans geografiska placering i urban förortsmiljö och för dess arkitektoniska uttryck. Guldet i sin tur symboliserar ceremonins högtidlighet och glansen i den efterföljande festen.

En annan campusgranne är Konsthögskolan Idun Lovén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som på sitt sätt också tolkade mötet mellan guld och betong. De bidrog till högtiden med måleri, skulpturer och videoverk. Ytterligare ett bidrag till väggdekoren, skapades av en av högskolans medarbetare, Astrid Ott.

Kvällen avslutades med vegetarisk buffé och dans.

Högtidligt firande av årets framgångar!

Högskolans första excellenta lärare uppmärksammades, hedersdoktor och nya doktorer promoverades och våra nya professorer installerades vid akademisk högtid 2019.

Södertörns högskolas akademiska högtid omfamnar de akademiska traditionerna med en modern känsla och den utvecklas successivt. Förra årets nyhet med presentationsfilmer av högskolans nya professorer följdes i år upp med ett moment som uppmärksammar högskolans nya excellenta lärare samt med presentatörer från högskolans studentkår, SöderS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Oscar Mattsson Wiik, SöderS ordförande, och Johanna Granander, SöderS eventkoordinator, stod trygga på scenen och guidade såväl publik som deltagare genom högtidens olika moment.

Först ut efter rektors välkomsttal var de lärare som har genomgått en pedagogisk meritering och bedömts vara excellenta lärare. Petra Lundberg Bouquelon, Jenny Magnusson och Anna Malmbjer mottog diplom från rektor.

Årets hedersdoktor Diana M. Mishkova fick doktorsinsignierna ringen, lagerkransen och diplomet från fakultetsnämndens ordförande Peter Dobers.

Promovering

Elva nya doktorer promoverades, varav åtta närvarade och promoverades på scenen och tre promoverades i sin frånvaro. Natasja Börjeson, filosofie doktor i miljövetenskap, Roman Horbyk, filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, Rebecka Katz Thor, filosofie doktor i estetik, Josefin Larsson, filosofi doktor i miljövetenskap, Maria Lönn, filosofi doktor i genusvetenskap, Tove Porseryd, filosofie doktor i miljövetenskap, Maarja Saar, filosofie doktor i sociologi, samt Gustav Strandberg, filosofie doktor i filosofi, promoverades under högtiden, medan Karin Edberg, filosofie doktor i sociologi, Karin Jonsson, filosofie doktor i historia, samt Julia Velkova Öberg, filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, promoverades i sin frånvaro. Promotor var Kristy Beers Fägersten, professor i engelska med lingvistisk inriktning.

Installering

Avslutningsvis installerades högskolans sju nya professorer; Alireza Behtoui, professor i sociologi, Anders Burman, professor i idéhistoria, Heike Graf, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning, Pejvak Oghazi, professor i företagsekonomi, Mattias Pirholt, professor i litteraturvetenskap samt Lena Roos, professor i religionsvetenskap. Lena höll installationstalet som på ett fint sätt anknöt till den fest som följde på ceremonin.

De fina musikinslagen under ceremonin framfördes av studenter från SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en av våra lärosätesgrannar på campus.

Den akademiska högtiden 2017 flyttades över årsskiftet till den 9 februari och vips blev den 2018 års högtid.

En akademisk högtid i modern tappning

Högskolans akademiska högtid har genomförts så pass många gånger att vissa traditioner har infunnits sig, och även så pass få gånger att nya inslag fortsätter att forma högtiden.

En tydlig förändring var flytten av högtiden från november till februari, en annan var filmerna som presenterade de professorer som installerades. Den helt vegetariska streetfood-influerade menyn var också ett nytt inslag under högtiden. Sammantaget speglar det en modern högskola, villig att utvecklas med samtiden.

Årets presentatör, professor Kristy Beers Fägersten, lotsade oss med säker röst genom ceremonins olika moment.

Promovering

Antalet nya doktorer som promoverades, både på plats och i sin frånvaro, var, med högskolans mått mätt, rekordhögt, hela 17 doktorer. Promotor var professor Maria Zackariasson.

Årets promovendi: Jenny Ingridsdotter, filosofie doktor i etnologi, Julia Malitska, filosofie doktor i historia, Naveed Asghar, filosofie doktor i miljövetenskap, Kajsa-Stina Benulic, filosofie doktor i miljövetenskap, Linn Rabe, filosofie doktor i miljövetenskap, Natalya Yakusheva, filosofie doktor i miljövetenskap, Sanja Obrenović Johansson, filosofie doktor i sociologi samt Ekaterina Tarasova, filosofie doktor i statsvetenskap.*

Årets hedersdoktor Sten Heckscher promoverades av Fakultetsnämndens ordförande Peter Dobers och mottog då diplom, doktorsring och lagerkrans.

Installation

Högst i rang inom akademin är professorn. I år hade högskolans rektor Gustav Amberg äran att installera fyra nya professorer: Per Carlson, professor i socialt arbete, Kimmo Granqvist, professor i romska studier, Björn Hassler, professor i miljövetenskap samt Mats Landqvist, professor i svenska.

Tal

Högskolans akademiska högtid innehåller tre korta tal. Rektors välkomsttal inledde högtiden och där rektor Gustav Amberg bland annat sa ”Lärosäten har ett gemensamt uppdrag i tider där uttryck som ’alternativa fakta’ och ’fake news’ har kommit in i språket och används för att förvrida verklighetsbeskrivningen. Ytterst handlar det om att vi måste stå för våra akademiska grundvärden, som utgör själva förutsättningen för vår förmåga att spela en roll i samhället. En central del av detta, som nu hotas i olika delar av världen, är universitets och högskolors särskilda roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället, och den akademiska friheten att utforma forskning och utbildning.”

Den alldeles nyinstallerade professorn Mats Landqvist höll ett uppskattat installationstal där temat var kunskap och de vetenskapliga studiernas roll. Bland annat sa han ”Att bidra till det politiska övervägandet med resultat från forskning är väsentligt. Så utöver att bidra till kunskapsproduktionen som forskare och lärare är det en viktig uppgift för högskolan att sprida och förklara kunskap, att definiera inte bara inomvetenskapliga problem, utan också utomvetenskapliga frågor och att bidra till deras svar."

Det tredje och kvällens sista tal var studenternas tal som studentkårens ordförande Oskar Mattsson Wiik höll. Även han betonade kunskapens roll i den tid vi nu lever i. Han sa ”I en tid som snarare präglas av faktaresistens än öppenhet, alternativa fakta och känslor före forskning – så har ni ett otroligt viktigt uppdrag framför er. (…) Ni som samlar, sprider och stärker vårt arbete för en högskola präglad av mångvetenskaplighet, mångkulturalitet – och medborgerlig bildning. Må vår verklighetsbild och vår framtid istället kännetecknas av just öppenhet, fakta och forskning av hög kvalitet med grund i vår planets överlevnad och människans orubbliga värde.”

Konst, musik och fest

Konceptet för årets högtid var det moderna och urbana. Grunden för det finns bland annat i högskolans geografiska placering. Konceptet visualiserades via det rotsystem som Shora Dehnavi, konstnär med bakgrund i gatukonst och graffiti, hade skapat. Idén är att rotsystemet söker sig framåt precis som nyfikenheten och kunskapen hittar nya vägar. Rötterna slingrar sig om varandra på samma sätt som högskolans ämnen gör, och illustrerar den tvärvetenskapliga andan som högskolan värnar.

Vidare inspirerade konceptet både middags- samt musikval. Den vegetariska street food buffén var både ett modernt inslag och fångar högskolans ambitioner att arbeta för ett mer hållbart samhälle. Slutligen tog de musikaliska inslagen under ceremonin avstamp i den klassiska formen, men med uttrycket från moderna kompositioner. Det skickliga arrangemanget och framförandet gjordes av studenter och deras vänner från SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., högskolans granne på campus.

Efter ceremonin bjöds det traditionsenligt på mat och fest i foajéerna.

* Promoverade i sin frånvaro: Maryam Adjam, filosofie doktor i etnologi, Michal Salamonik, filosofie doktor i historia, Petra Werner, filosofie doktor i estetik, Kim West, filosofie doktor i estetik, Krystof Kasprazak, filosofie doktor i filosofi, Ramona Rat, filosofie doktor i filosofi, Alberto Frigo, filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, Martin Kellner, filosofie doktor i miljövetenskap samt Petter Thureborn, filosofie doktor i miljövetenskap.

Stolthet och glädje vid årets högtid

Södertörns högskolas högtid med professorsinstallation och doktorspromovering utökades i år med installation av högskolans nya rektor.

Rektor Gustav Amberg fick rektorskedjan om halsen av Södertörns högskolas styrelseordförande Minoo Akhtarzand med orden ”En rektors ansvar är att leda det akademiska, pedagogiska och administrativa arbetet framåt och jag vet att den rektor vi installerar idag är väl rustad att möta framtida utmaningar”.

I sitt tal sa Gustav Amberg stolt ”Jag tar över ett uppdrag som rektor för en högskola med engagerade studenter och lärare, hög forskningskvalitet och en ekonomi i balans. Allt detta gör mig förstås mycket hoppfull och optimistisk för framtiden.”. Han nämnde också i sitt tal de strömningar som finns i samhället och menade att ”Platser som högskolor och universitet blir särskilt viktiga i en sådan tid. Vi måste fortsätta att skapa kunskap, förstå vad som händer i det som synes ske, och bidra med den kunskapen till samhället i stort.”.

Efter installationen av rektor, så var det dags att hedra 2016 års hedersdoktor Chantal Mouffe, professor i politisk teori. Fakultetsnämndens ordförande Peter Dobers överlämnade doktorsring, lagerkrans och diplom.

Promovering

Årets nya doktorer promoverades av professor Beatriz Lindqvist. Pernilla Andersson, Marco Nase, Jenni Rinne och Kim Silow Kallenberg klev upp på scenen och mottog lagerkrans och diplom. Francesco Zavatti promoverades i sin frånvaro. Även de som har genomfört sin forskarutbildning hos oss, men promoverats vid annat lärosäte, hyllades under ceremonin.

Installation

Vid årets professorsinstallation installerades sex professorer: Kristy Beers Fägersten, Michael Gilek, Mikael Lönnborg, Leif Runefelt, Stefan Svallfors och Patrik Tingvall. Kristy Beers Fägersten höll ett inspirerande installationstal, som inleddes med att hon berättade om sitt senaste nyårslöfte; att säga nej. I talet utvecklade hon de lingvistiska aspekterna med ja- respektive nejformuleringar, berättade om sin svordomsforskning och förde också in det i den akademiska kontexten med sökandet av forskningsanslag.

Avslutningsvis höll Oskar Wiik, ordförande för studentkåren SöderS, ett kort och kärnfull tal, där han menade att de nypromoverade doktorerna och installerade professorerna är studenternas förebilder och att ”Vi är inte en högskola som alla andra, jag hoppas och tror att ni känner stolthet i att representera Södertörns högskola – att vi i realiteten ser verkligheten med andra ögon.”.

Docent Minna Räsänen, prefekt vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, guidade både publik och medverkande tryggt genom ceremonins olika beståndsdelar. De mer högtidliga inslagen i ceremonin lättades upp av musikern Rille, Richard Alex, tillsammans med sångerskan Sophie Hanson. Fanfarerna stod Mimmi Anterot från Stockholms musikpedagogiska institut för.

Efter uttåg bjöds det till fest i aulafoajén.

Lyckad kombination av högtidlighet och festlighet

Vid 2015 års akademiska högtid den 27 november installerades sex professorer, två doktorer och en hedersdoktor promoverades. Närvarade gjorde inbjudna gäster, medarbetare vid högskolan samt representanter för studentkåren SöderS.

I sitt välkomsttal sa rektor Moira von Wright bland annat att vi vid denna högtid hyllar vetenskapen, forskningen, det kritiska tänkandet, mänsklig och social utveckling, liksom de akademiska värdena såsom nyfikenhet, koncentration, kreativitet, envishet och tålamod. Hon sa vidare att ”mänsklighetens rörelsemönster över vår planet påverkar både hur vi forskar och vad vi forskar om”.

Just nyfikenheten tog Peter Dobers fasta på i sitt installationstal och jämförde forskarens nyfikenhet med barnets nyfikenhet och han beskrev sedan hur hans nyfikenhet tog honom in på forskarbanan.

Sex nya professorer installerades

Ranjula Bali Swain, professor i nationalekonomi, Peter Dobers, professor i företagsekonomi, Per Ledin, professor i svenska, Beatriz Lindqvist, professor i etnologi, Ylva Waldemarson, professor i historia, samt Maria Zackariasson, professor i etnologi var det sex professorerna som installerades vid Södertörns högskola.

Promovering

Vid årets akademiska högtid promoverades högskolans tre nya doktorer, varav två var med under ceremonin, Ekaterina Kalinina och Signe Opermann, båda filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Niklas Eriksson, filosofie doktor i arkeologi, promoverades i sin frånvaro. Även nyblivna doktorer utbildade vid högskolan, men antagna vid andra lärosäten, hyllades.

Därtill promoverades högskolans tredje hedersdoktor, Nick Couldry, professor i media, kommunikation och social teori.

Ceremonin inleddes med vacker körsång av Voces Nordicae och Nacka Musikklasser. Även under ceremonin ljöd Voces Nordicae klangfulla röster.

Dans- och scenkollektivet Arkeolog 8 skapade en tydlig kontrast till det högtidliga med utdraget ur dansföreställningen PUCK.

Festens nyheter

Efter den högtidliga ceremonin, så bjöds alla gäster på en välkomstdrink. Därefter öppnade buffén som bestod av modern, svensk mat. Nytt för i år var just buffén och att alla gäster hade möjlighet att sitta ner vid ett dukat bord. Det stora antalet gäster gjorde att hela aulafoajén nyttjades, från plan 3 till plan 5.

Under middagen spelade DJ Lounge Sax loungemusik och vid dansgolvet tog DJ-duon Catfight vid.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-03-28 av Karolina Olofsson