Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Södertörns högskolas styrdokument

Verksamheten vid Södertörns högskola styrs av ett antal styrdokument, både nationella (t.ex. högskoleförordningen, myndighetsförordningen, högskolelagen) och lokala.

Södertörns högskolas interna styrdokument är beslutade av organ eller befattningshavare inom högskolan, t.ex. högskolestyrelse, rektor, förvaltningschef, fakultetsnämnd eller annat organ enligt högskolans delegationsordning. Nedan presenteras grupper av styrdokument


För äldre anställningsordningar kontakta rekrytering@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-01-26 av Tim Klingenberg de Verdier