Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Verksamhetsplanering och uppföljning

Högskolans verksamhetsplan (VP) är en operationalisering av utvecklingsplanen, den omsätter de prioriteringar som formulerats i utvecklingsplanen i konkret verksamhet, tillsammans med andra aktiviteter och uppdrag till högskolans olika enheter.

Verksamhetsplanen integrerar nuvarande beslut om resursfördelning och utgör därmed en länk mellan strategi och resursfördelning. VP-processen är integrerad med kvalitetssäkringssystemet så att behov av åtgärder tas om hand i verksamhetsplaneringen.

VP gäller för ett år i taget, men innehåller en översikt över högskolans prioriteringar för hela perioden (2021–2024). Alla verksamheter inom högskolan förväntas också bedriva sitt eget utvecklingsarbete utifrån det som är relevant för dem i hela utvecklingsplanen, både var för sig och i samverkan med andra.

Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020–2024

Nedan visas högskolans utvecklingsplan 2020-2024

Högskoleövergripande verksamhetsplan 2024

Nedan visas högskolans övergripande verksamhetsplan

Tidigare högskoleövergripande verksamhetsplan

Nedan visas föregående års övergripande verksamhetsplan

Verksamhetsplaner

Nedan presenteras högskolans verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Nedan presenteras högskolans verksamhetsberättelser

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Christina Ingves