Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Organisation och ledning

Organisation och ledning

 • Organisation

  Södertörns högskola är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Högskolestyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högskolans myndighetschef.

 • Styrdokument

  Verksamheten vid Södertörns högskola styrs av ett antal styrdokument, både nationella (t.ex. högskoleförordningen, myndighetsförordningen, högskolelagen) och lokala. Södertörns högskolas interna styrdokument är beslutade av organ eller befattningshavare inom högskolan, t.ex. högskolestyrelse, rektor, förvaltningschef, fakultetsnämnd eller annat organ enligt högskolans delegationsordning. Nedan presenteras grupper av styrdokument

 • Utvärdering och uppföljning av utbildning

  I det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning 2017–2022 ansvarar lärosätena för utvärdering och uppföljning av utbildning på samtliga nivåer. Vid Södertörns högskola ligger det ansvaret på Fakultetsnämnden.

 • Projekt inom högskolan

  Här kan du som är nyfiken på vad som händer på högskolan ta del av de större gemensamma projekt som pågår just nu.

 • Verksamhetsplanering och uppföljning

  Högskolans verksamhetsplan (VP) är en operationalisering av utvecklingsplanen, den omsätter de prioriteringar som formulerats i utvecklingsplanen i konkret verksamhet, tillsammans med andra aktiviteter och uppdrag till högskolans olika enheter.

 • Akademisk högtid

  Den första akademiska högtiden hölls år 2011, i samband med att högskolan tilldelats rätten att examinera på forskarnivå (år 2010). Den första professorsinstallationen hade dock skett långt tidigare, redan 1999. Formerna för högtiden har successivt utvecklats och tidpunkten för högtiden varierats. Sedan 2018 hålls högtiden första veckan i februari. Undantagen är åren 2021 och 2022 då högtiden, på grund av pandemin, först slogs ihop och därefter flyttades fram till september 2022.