Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Om Medarbetarwebben

Medarbetarwebben är ett personalintranät för anställda vid Södertörns högskola. Webbplatsen är ett öppet intranät där det mesta av innehållet är tillgängligt även för externa besökare. Men det finns också information som kräver att medarbetaren loggar in.

Syftet med medarbetarportalen är att tillhandahålla relevant, uppdaterad och aktuell information för, i första hand, högskolans medarbetare. Utvalda sidor finns översatta till engelska. Om det finns en engelsk översättning visas engelsk symbol i sekundärnavigeringen på sidan.

Tillgänglighet för Medarbetarwebben

Här beskriver vi hur tillgänglig Medarbetarwebben är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker några brister.

Vi strävar efter att Medarbetarwebben ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte har lyckats att uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa uppdateras och byts ut efterhand i ett pågående systematiskt arbete.

Hur vi testat webbplatsen

Medarbetarwebben lanserades i april 2021. Webbplatsen bygger på en paketlösning för intranät från leverantören Soleil IT, vilket säkerställer webbplatsens tillgänglighet. Vi gör också löpande självskattningar (intern testning) genom manuella bedömningar och automatiserade tillgänglighetskontroller med verktyget Siteimprove. Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på: webbutveckling@sh.se