Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Information kring forskning och det stöd du kan få som forskare

 • Stöd till forskning

  Här hittar du information om vilket stöd du som forskare på Södertörns högskola kan få vid ansökan om externa medel, avtalsskrivning och genomförande av forskningsprojekt.

 • Nationell finansiering

  Information om kommande och aktuella utlysningar, en översikt av finansiärer samt interna processer vid specifika utlysningar

 • Internationell finansiering

  Här hittar ni allmän information om några internationella och europeiska finansiärer och en frekvent uppdaterad lista på aktuella utlysningar. Ta gärna kontakt med Forskarstödskontoret om ni har frågor om innehållet eller om finansiärer som inte finns med här.

 • Doktorand

  Här hittar du diverse information som riktar sig specifikt till dig som är forskarstuderande på Södertörns högskola. Informationen har tagits fram i samarbete med Doktorandrådet.

 • Stöd inom forskarutbildning

  Här kan du läsa om olika studieadministrativa processer och rutiner som rör forskarutbildningen. Informationen riktar sig främst till administrativ personal och till dem med uppdrag som rör forskarutbildningen, exempelvis studierektorer, handledare och styrgrupper för forskarutbildning. För doktoranderna finns fliken Doktorand med information som riktar sig specifikt till dem. Sidans information är fortfarande under uppdatering.

 • Installering och promovering

  I februari varje år arrangerar Södertörns högskola en akademisk högtid. Då installeras högskolans nya professorer, de nydisputerade doktorerna och hedersdoktor promoveras och de pedagogiskt meriterade excellenta lärare hyllas.