Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Min anställning

Min anställning

 • Att vara nyanställd

  Varmt välkommen till Södertörns högskola! Här ser du vad du behöver göra för att komma igång med ditt nya arbete.

 • Arbetsmiljö och lika villkor

  Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som säkerställer kraven på en god arbetsmiljö.

 • Arbetstider - mertid/övertid

  Arbetstiden regleras av olika avtal. Teknisk och administrativ personal har ett avtal medan lärare, doktorander, forskningspersonal med flera har ett annat.

 • Friskvård

  Du som har en anställning på minst 50% av heltid, har tillgång till en timmes friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Alla anställda erbjuds också ett friskvårdsbidrag på upp till 1.500 kr/år.

 • Förmåner

  Som anställd på Södertörns högskola har du ett antal förmåner, som terminalglasögon, friskvårdsbidrag, läkemedelsersättning, med mera.

 • Försäkringar

  Södertörns högskola har ett antal försäkringar för alla anställda. Försäkringarna är tecknade hos Kammarkollegiet.

 • Kompetensutveckling

  Högskolan anordnar ett flertal utbildningar för anställda. Vissa utbildningar ges i samarbete med andra högskolor och universitet.

 • Lön och ersättningar

  Din lön betalas ut den 25:e varje månad, om det är en vardag. Du ser din lönespecifikation i Primula (personal- och lönehanteringssystemet). Det är samma inlogg till Primula som du har till din dator.

 • Medarbetarsamtal

  Chef och medarbetare ska ha regelbundna träffar för att tala om förhållandena på arbetsplatsen. Det ska vara en plats för dialog, för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet.

 • Semester och andra ledigheter

  Utöver semester, föräldraledighet och studieledighet finns en rad andra ledigheter som du som anställd kan ha rätt till.

 • Sjukdom och arbetsskada - Företagshälsa

  Om du blir sjuk ska du första sjukdagen meddela din närmaste chef samt lägga in det i Primula. Blir du sjuk länge, måste du lämna läkarintyg från och med dag 8.

 • Tjänsteresor och utlandstjänstgöring

  Södertörns högskola har policy och riktlinjer för tjänsteresor. De reglerar vad som gäller för bokning, ersättningar med mera.

 • Att gå i pension

  Pensionsåldern är 65 år, men du har rätt att arbeta tills du fyller 69 år. Du bör planera din pension i god tid, och ha en dialog med din chef.

 • Att avsluta en anställning

  Om du ska säga upp dig, ska uppsägningen vara skriftlig.

 • Fackliga organisationer

  På högskolan finns tre fackliga förbund representerade: Saco-S, ST och SEKO.