Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Försäkringar

Södertörns högskola har ett antal försäkringar för alla anställda. Försäkringarna är tecknade hos Kammarkollegiet.

Kontaktuppgifter till Kammarkollegiet:
E-post: forsakring@kammarkollegiet.se
Telefon: 08‑700 08 00
Växeln är öppen 8.00-16.30 helgfria vardagar.

Statens tjänstereseförsäkring gäller för anställda, uppdragstagare och doktorander under tjänsteresor (både inrikes och utrikes). Försäkringen omfattar bland annat olyckor, stöld, resgods, rättsskydd och överfallsskydd. Vid utrikesresa ersätter försäkringen akut sjuk- och tandvård, samt hemtransport.

Försäkringen kan inte användas för privata semesterresor.

Södertörns högskola har en samlingsförsäkring för personer som är besökare eller deltar i verksamhet vid högskolan, och är varaktigt bosatta i Sverige, "Särskilt personskadeskydd".

Försäkringen ger ett skydd som motsvarar det skydd som anställda har vid arbetsskador.

Södertörns högskola har tecknat en samlingsförsäkring som gäller för utländska forskare, föreläsare, kurs-, konferens- och seminariedeltagare. Även stipendiater, opponenter och andra utländska besökare, till exempel doktorer som medverkar i högskolans verksamhet, innefattas i denna försäkring. Om utländska besökare har med sig maka/make/sambo/barn inkluderas de också i försäkringen.

URA-försäkringen är till för utlandsstationerad personal. Den innehåller personskadeskydd och ett reseförsäkringsskydd. Försäkringen tecknas hos Kammarkollegiet av de lokala HR-generalisterna.

Alla som är statligt anställda omfattas av statens tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen ger ett engångsbelopp till den anställdes efterlevande, om den anställde går bort.

Mer information om försäkringen och pension till efterlevande finns hos SPV (Statens tjänstepensionsverk).

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-11-10 av Carina Jansson