Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Försäkringar

Här kan du läsa om de försäkringar som du omfattas av som anställd.

Som statligt anställd kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du skadar dig under arbetstid, samt på väg till och från arbetet.

Statligt anställda har dessutom kompletterande ersättning genom Avtal om ersättning vid personskada, PSA, via AFA Försäkring. Det kan gälla såväl inkomstförlust, sveda och värk, sjukvårdskostnader, invaliditet som dödsfall.

Mer information om arbetsskadeförsäkring samt hur du anmäler en arbetsskada

Statens tjänstereseförsäkring gäller för anställda, uppdragstagare och doktorander under tjänsteresor (både inrikes och utrikes). Försäkringen omfattar bland annat olyckor, stöld, resgods, rättsskydd och överfallsskydd. Vid utrikesresa ersätter försäkringen akut sjuk- och tandvård, samt hemtransport.

Din HR-generalist (eller motsvarade) kan utfärda ett intyg på att du omfattas av tjänstereseförsäkringen

Försäkringen kan inte användas för privata semesterresor.

För besökare som deltar i högskolans verksamhet utan att vara anställd eller student, har högskolan tecknat en samlingsförsäkring, ”Särskilt personskadeskydd”.

Försäkringen omfattar personer som är varaktigt bosatta i Sverige och har svenskt personnummer. Försäkringen ger ett skydd som motsvarar det skydd som anställa har vid arbetsskador

Södertörns högskola har tecknat en samlingsförsäkring som gäller för utländska forskare, föreläsare, kurs-, konferens- och seminariedeltagare. Även stipendiater, opponenter och andra utländska besökare, till exempel doktorer som medverkar i högskolans verksamhet, innefattas i denna försäkring. Om utländska besökare har med sig maka/make/sambo/barn inkluderas de också i försäkringen.

URA-försäkringen är till för utlandsstationerad personal. Den innehåller personskadeskydd och ett reseförsäkringsskydd. Försäkringen tecknas hos Kammarkollegiet av de lokala HR-generalisterna.

Alla som är statligt anställda omfattas av statens tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen ger ett engångsbelopp till den anställdes efterlevande, om den anställde går bort.

Mer information om försäkringen och pension till efterlevande finns hos SPV (Statens tjänstepensionsverk).

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-01-18 av Carina Jansson