Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Startsida

Webbplats för medarbetare

Det här är Södertörns högskolas personalintranät, Medarbetarwebben. Här hittar du information och nyheter som rör ditt arbete och din anställning. Som medarbetare loggar du in för att ta del av helheten. Längre ned på startsidan hittar du interna nyheter, kalender och driftinformation.

Människor och miljö

Nu är forskningsrapporten om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor publicerad

Studien visar att det är vanligast att unga, kvinnor och studenter utsätts för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet. – Det är viktigt att vi fångar upp det som kommit fram i forskningsstudien och använder resultaten som en språngbräda för att ta vårt arbetsmiljöarbete vidare, säger Anna Jutterdal, HR-chef på Södertörns högskola.

Välkommen till Hållbarhetsdagarna 2022!

13-16 juni kommer högskolan att ge en plattform för hållbarhetsrelaterade aktiviteter och tillsammans skapa en yta för kritiska samtal om hållbarhet på Södertörn, i Sverige och i världen. Målsättningen att ge hela högskolan möjlighet att träffas, reflektera och ta sats inför nästa läsår. Välkommen!

Kom igång med Studiewebben Canvas

Nu är det dags att lämna lärplattformen Itslearning och börja att arbeta i Canvas. Under våren finns flera utbildningsmöjligheter, i maj erbjuds bland annat öppna sessioner om de grundläggande funktionerna i Canvas. Du bör också börja spara ner det material du vill ha med dig till nya studiewebben.

blågult band

Har du förslag på hedersdoktor 2023 vid Södertörns högskola? Nominera innan 31 maj!

Vid akademiska högtider promoveras en eller flera hedersdoktorer. Nästa akademiska högtid äger rum 10 februari 2023. Fakultetsnämnden välkomnar högskolans medarbetare och studenter genom studentkåren att nominera hedersdoktorer till och med sista maj.

Högskolans åtgärder med anledning av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina påverkar högskolans verksamhet på flera sätt. Här kan du läsa mer om högskolans krisledning, stöd, ställningstagande och högskolans uppgift att bidra med kunskap till omvärlden.

Personalkort och forskarprofil - så kan du synas på högskolans webbplatser

Som medarbetare har du ett personalkort, som kan visas för besökare på sh.se och för inloggade medarbetare på medarbetarwebben. Om du forskar har du också möjlighet att beställa en forskarprofil för att beskriva din forskning och länka till publikationer. Här kan du läsa mer om hur du uppdaterar och redigerar dina profiler.

Fler puffnyheter