Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Puffnyheter

 • Ny plan för jämställdhetsintegrering

  Kommunikationsavdelningen

  Alla lärosäten ska genom ett regeringsuppdrag ta fram en plan för jämställdhetsintegrering och arbeta efter den. Nu har Södertörns högskolas arbetsgrupp tagit fram en plan för 2021-2022. Planen lyfter bland annat jämställd rekrytering, med en skärpt målsättning om minst 40% kvinnor respektive män per institution för lektors- och professorstjänster.

 • Råd och tips vid val av e-post eller Teams 

  Kommunikationsavdelningen

  I samband med att Södertörns högskolas nya medarbetarwebb lanserades i april 2021 ersätts delen ”Min arbetsplats” på det tidigare personalintranätet med Microsoft Teams. För vissa avdelningar, institutioner och arbetsgrupper är Teams nytt medan andra har arbetat i det under 2020 med anledning av pandemin eller tidigare än så.

 • Ny studiemiljö i biblioteket plan 7

  Kommunikationsavdelningen

  Nu är den nya studiemiljön i biblioteket på plan 7 klar. I det som tidigare var en tentasal finns utrymmen för både evenemang, grupparbeten och ensamstudier.

 • Ny policy för arbetsmiljö och lika villkor

  Kommunikationsavdelningen

  Styrelsen har fattat beslut om en ny policy för arbetsmiljö och lika villkor. Anna-Karin Aldrin, HR-specialist, och Hans E Andersson, ordförande i högskolans centrala arbetsmiljökommitté, berättar mer om vad den nya policyn innebär.

 • Södertörns högskola 25 år – var med och fira!

  Kommunikationsavdelningen

  1996 slog Södertörns högskola upp portarna för första gången och drygt 1000 studenter klev in. 25 år senare studerar ungefär 13 000 studenter hos oss. Vårt jubileumsår 2021/2022 uppmärksammas på olika sätt – och medarbetare, institutioner och avdelningar uppmuntras också ta egna initiativ för att fira.

 • Utbilda dig i tillgänglighet

  Kommunikationsavdelningen

  Tillgänglighet i både fysiska och digitala miljöer berör oss alla. Det finns även lagkrav på tillgänglighetsanpassad information. Därför gör högskolan nu en satsning på en digital snabbutbildning. Alla medarbetare erbjuds ta del av utbildningen, och särskilt viktig är den för dig som tar fram och/eller publicerar material på högskolans webbplatser. Registrera dig via länken nedan från och med 4 november.

 • Ny högskolegemensam seminarieserie om de globala målen

  Kommunikationsavdelningen

  Med start den 11 november kommer en seminarieserie att genomföras där vi tillsammans diskuterar Södertörns högskolas hållbarhetsarbete och de globala målen. Syftet är att tillsammans fördjupa kunskapen kring varje globalt mål, att diskutera målkonflikter, och dela med oss av idéer och erfarenheter kring hur lärandemoment för studenter kan skapas.

 • Boka salar för hybrid undervisning

  Kommunikationsavdelningen

  Redan för ungefär ett år sedan började högskolan utrusta de stora föreläsningssalarna med teknik för att kunna hantera hybrida föreläsningar. Nu är även några mindre seminariesalar färdiga! Du bokar dem via TimeEdit.

 • Om SUHF:s skrivelse gällande ändringar i utlänningslagen

  Kommunikationsavdelningen

  Den 20 juli i år ändrades utlänningslagen (2005:716) genom att det infördes särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Lagändringen innebär att permanent uppehållstillstånd endast får beviljas om sökanden kan försörja sig själv. Detta kommer att slå hårt mot doktorander, forskare och postdoktorer.

 • Vad får vi lagra i "molnet"?

  Kommunikationsavdelningen

  Anna Gulle, högskolejurist, berättar om vad vi får lagra i Microsoft 365:s molntjänster.