Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Puffnyheter

 • Uppdrag från regeringen: minska energiförbrukningen

  Kommunikationsavdelningen

  Vad gör högskolan för att minska energiförbrukningen och minska kostnaderna för energianvändning? Och vad kan du göra? Ta del av de åtgärder som nu kommer att vidtas.

 • Nyfiken på nyblivna professorers forskningsområde?

  Kommunikationsavdelningen

  De sju professorer som under pandemin har blivit befordrade eller anställda som professorer vid högskolan har nu installerats. I varsitt ”SH-talk” presenterade de sitt forskningsområde. I år blev det digitalt. Titta, lyssna och sprid gärna dessa - vem vet, kanske kan det bli starten på ett nytt samarbete, kanske berikar det ditt kunskapsområde.

 • Ny chef för Ekonomiavdelningen

  Kommunikationsavdelningen

  Johanna Bergman började som chef för Ekonomiavdelningen den 1 september. Hon kommer närmast från KTH där hon arbetat som administrativ gruppchef och verksamhetsansvarig för redovisningsekonomerna. – Det är roligt med nya perspektiv på högskolevärlden och just nu håller jag på att lära mig hur verksamheten fungerar.

 • Första hjälpen till psykisk hälsa – ny kurs för medarbetare

  Kommunikationsavdelningen

  Vi vet att det är viktigt och livräddande att många lär sig första hjälpen för fysisk skada. Kunskapsnivån när det gäller psykiska besvär, som är mer vanligt förekommande än akuta sjukdomsfall, är däremot lägre. Kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid)", ger dig möjlighet att träna på att ge tidig hjälp till personer som drabbats av psykisk ohälsa eller befinner sig i en krissituation.

 • Hjälp till att kartlägga administrativa uppgifter som kan förenklas, omfördelas eller tas bort! Enkät i juni

  Kommunikationsavdelningen

  Administrativa processer och strukturer ska vara enkla och begränsas till det som är nödvändigt. Det är ett påstående som de flesta nog kan hålla med om. Men sedan skiljer det sig sannolikt rätt mycket beträffande vad som är enkelt och nödvändigt. Inte minst finns det olika uppfattningar om vad som är pedagogiska överväganden och vad som är administrativa sysslor, eller vilka råd och arbetsgrupper som behöver finnas och vilka som behöver ingå i dessa. För att skapa ett mer systematiskt underlag om medarbetarnas uppfattningar om olika uppgifter på högskolan går det i juni ut en enkät ut till högskolans alla medarbetare.

 • En efterlängtad personalfest

  Kommunikationsavdelningen

  90-talstema, fotobås, bandet Popcorn och standup med Kodjo – det var mycket som uppskattades när högskolan äntligen kunde ha en personalfest igen.