Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Puffnyheter

 • Tillgänglighetsanpassade dokument och annat material - här hittar du stödet

  Kommunikationsavdelningen

  Att arbeta utifrån ett tillgänglighetsperspektiv innebär att skapa material så att så många som möjligt kan ta del av den text, bild och film du producerar på ett optimalt sätt. Oftast vet du inte vilka svårigheter och utmaningar de som ska ta del av ditt material har. Genom att göra ditt material tillgängligt hjälper du fler att ta del av den information du vill förmedla. Det finns också lagkrav på tillgänglighet, vilket Södertörns högskola som statlig myndighet är skyldig att följa.

 • Sök medel från Europeiska forskningsrådet och få extra stöd i ansökningsprocessen

  Kommunikationsavdelningen

  I år gör Södertörns högskola en unik intern satsning på ansökningar till det Europeiska forskningsrådet (ERC) för att öka antalet ansökningar och höja deras kvalitet. Bland annat kommer upp till tre forskare på lärosätet med lovande projektskisser att tilldelas fyra veckors ansökningsskrivningstid samt en extern expertgranskning av sin ansökan.

 • Gå en kurs!

  Kommunikationsavdelningen

  Känner du behov av kompetensutveckling inom något område? Eller var det länge sedan du övade hjärt-och lungräddning? Högskolan anordnar ett flertal utbildningar för anställda. Ta del av utbudet och anmäl dig!

 • Digital examination ska effektivisera för både lärare och studenter

  Kommunikationsavdelningen

  Förutsättningarna för digital examination har under 2023 utretts i en förstudie. Nu har förstudien övergått till ett projekt, där de första tentasalarna ska byggas om under 2024. Vad kommer detta innebära för dig som arbetar på högskolan?

 • Fem forskningsplattformar ska stärka och synliggöra högskolans forskning

  Kommunikationsavdelningen

  Den 14 november fattade rektor beslut om att inrätta fem forskningsplattformar på Södertörns högskola. Forskningsplattformarna bygger på starka forskningsmiljöer och uppvisar en tvärvetenskaplig bredd. Varje plattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp om 3-5 ledamöter som representerar minst två institutioner.

 • Högskolans inspel till forskningspropositionen: SH bör bli Sveriges nästa universitet

  Kommunikationsavdelningen

  Regeringen har tillfrågat lärosäten om att inkomma med underlag inför arbetet med d en kommande forsknings- och innovationspolitisk a proposition en . Södertörns högskola har ombetts att särskilt kommentera hur vi förhåller oss till de politiska prioriteringarna gällande hög kvalitet i forskning och utbildning, internationalisering och innovation, samt arbetet med samverkan. Högskolan har även ombetts kommentera arbetet med att ta fram profilområden för högskolan.

 • Kom ihåg att installera uppgraderingen av Windows 10 på din PC

  Kommunikationsavdelningen

  För några månader sedan släpptes den sista av säkerhetsuppdateringarna till den Windows 10 version som högskolan har installerad på de flesta personaldatorer. Du kan själv installera uppgraderingen genom Software Center, som finns på varje Windows PC. Uppgraderingen tar cirka 1 timme beroende på datormodell, så välj lämplig tidpunkt där den kan köras ostört.