Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Digital individuell studieplan på forskarnivå från och med hösten 2024

Digital individuell studieplan på forskarnivå från och med hösten 2024

Kvinna, sedd från sidan, i stol med stol med dator i knäet vid fönster.

Förutsättningarna för digital individuell studieplan (ISP) på forskarnivå har sedan 2022 utretts nationellt av Ladokkonsortiet och lokalt av Södertörns högskola. Södertörns högskola har beslutat att övergå till att hantera doktoranders ISP digitalt genom Ladok från och med hösten 2024. Vad kommer detta innebära för dig som arbetar med ISP på högskolan?

Lärosätena ska enligt högskoleförordningen upprätta en individuell studieplan för varje doktorand. Kravet på dokumentation av individuell studieplan beskrivs i förordning SFS 1993:100 Länk till annan webbplats..

Syfte och fördelar

Ladokkonsortiet har utvecklat en lösning för att hantera individuella studieplaner på forskarnivå i Ladok. Syftet med lösningen är att kunna upprätta och revidera individuella studieplaner och att informationen ska vara tillgänglig i Ladok för både personal och doktorander. Genom den digitala lösningen i Ladok kan arbetet samlas i ett och samma system. Det skapas också en tydligare koppling mellan planerade och utförda aktiviteter för doktorander, genom att utnyttja existerande information i andra delar av Ladok.

- Jag tror att det kommer bli bra att äntligen digitalisera hanteringen av ISP:en. Vi kommer också att kunna påverka utformningen av den digitala ISP:en i Ladok eftersom vi går in tidigt i projektet, säger Karin Magnusson, ladokansvarig Studentavdelningen.

Gäller samtliga nyantagna doktorander 2024

Södertörns högskola har sedan hösten 2022 arbetat med att utreda om högskolan bör övergå till att hantera ISP digitalt. I månadsskiftet januari-februari 2024 genomfördes testtillfällen där administratörer, doktorander respektive handledare och studierektorer från högskolans samtliga forskarutbildningsområden bjöds in att delta i en interaktiv workshop.

Den 13 maj 2024 beslutade Södertörns högskola att övergå till att hantera doktoranders individuella studieplaner digitalt genom Ladok från och med hösten 2024. Beslutet gäller samtliga de nyantagna doktoranderna. Befintliga doktorander kan under perioden 2024–2025 (tills ny ISP fastställs hösten 2025) välja att vara kvar i tidigare arbetssätt. Från och med hösten 2025 ska endast doktorander på sitt sista år kunna stanna kvar i den tidigare varianten.

Utbildning för doktorander, handledare och övrig personal som berörs

Utbildning i digital ISP kommer att ges för olika målgrupper såsom doktorander, handledare och studierektorer. Utbildningen tas fram av Karin Magnusson, Studentavdelningen och Dejana Burazor och Sofia Jonsson, Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd.

Mer information

Det kommer att finnas mer information tillsammans med manualer på Medarbetarwebben inom kort. Frågor kan ställas till Dejana Burazor, Karin Magnusson och Sofia Jonsson.

Ladoks förstudie av ISP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Preliminär tidsplan

När

Händelse

VT 2024

Information till berörda

VT-HT 2024

Utbildningsinsatser

HT 2024

Nyantagna doktorander (och befintliga som vill) fyller i en digital ISP i Ladok

HT 2025

Samtliga doktorander (sista-års doktorander berörs inte av detta) fyller i en digital ISP i Ladok

 

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se