Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Stöd och service

Stöd och service

 • Campusstöd och lokaler

  Har du tappat bort något på campus? Hittar du inte till din lokal? Här finns information om byggnader, passerkort med mera.

 • Digitalt stöd

  Här hittar du information om stöd för olika digitala verktyg. Här kan du även boka den digitala coachen.

 • Ekonomistöd

  På denna sida hittar du det som rör inköp, upphandling, fakturor och representation. Du hittar även kontaktvägar till ekonomistöd.

 • Eventstöd

  På denna sida finns information om lokaler, logistik och leverantörer för catering när du anordnar ett event.

 • HR-stöd för chefer och HR-generalister

  På dessa sidor finns rutiner, riktlinjer och annan information som hjälper dig som chef, samt dig som arbetar nära din chef.

 • Hållbar utveckling och miljö

  Här finns högskolans hållbarhetspolicy, miljömål och miljöledningsredovisning. Det finns också information om den interna miljörevisionen.

 • Informationshantering

  Här finns information om dokument och handlingar. I informationshanteringsplanen kan du hitta riktlinjer för handlingars hantering.

 • IT, telefoni och inköp av utrustning

  På sidan hittar du bland annat information om nätverk, telefoni, ditt SH-konto, byte av lösenord och inköp av IT-utrustning.

 • Kommunikationsstöd

  Här hittar du riktlinjer för bild, foto, film, grafisk profil, forskningskommunikation, högskolans webbplatser och annat kommunikativt stöd.

 • Projektstöd

  Här hittar du information om högskolans gemensamma projektmodell som kan användas för att driva högskoleövergripande projekt.

 • Rättslig vägledning

  Här hittar du rättslig vägledning i frågor som rör bland annat förvaltningslagen, dataskyddsförordningen och sekretess.

 • SH medieproduktion

  SH medieproduktion kan hjälpa dig med medieproduktioner för bland annat undervisning och presentation.

 • Support, felanmälan och tjänster

  Här hittar du information och kontaktvägar gällande felanmälan, passerkort, nycklar, profilprodukter med mera.

 • Säkerhet och kris

  Här hittar du information och rutiner för kris och krishantering, bland annat brandskydd och säkerhet.