Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Stöd och service

Stöd och service

 

 • Campusstöd och lokaler

  Högskolans lokaler ligger vid Alfred Nobels allé och Blickatorget, som med sitt centrala läge i Flemingsberg skapar en naturlig samlingsplats för daglig aktivitet och samverkan. Campus skapar utrymme för möten mellan människor med olika mål och bakgrund. Här finns lokaler för utbildning, för forskning, för myndighetsutövning och allt det där som får det att funka.

 • Digitalt stöd

  Som medarbetare på Södertörns högskola har du möjlighet att få hjälp av en digital coach som stöttar dig i användandet av olika digitala verktyg.

 • Ekonomistöd

  På denna sida hittar du vägledning i ekonomihantering som rör ditt arbete på högskolan. Här finns information om bland annat fakturor, representation och inköp. Stöd för forskningsfinansiering hittar du under ingången Forska, på sidan Genomföra projekt .

 • Eventstöd

  På dessa sidor finns information om lämpliga lokaler, logistik och upphandlade leverantörer (catering och eventverktyg). Det finns även planeringshjälp att få i form av checklistor och i projektplanen.

 • HR-stöd för chefer och HR-generalister

  På sidorna nedan finns rutiner, riktlinjer och annan information som hjälper dig som chef, samt dig som arbetar nära din chef.

 • Hållbar utveckling och miljö

  Södertörns högskola arbetar med hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan och strävar samtidigt efter att minimera högskolans egen direkta miljöpåverkan från bland annat resor, energiförbrukning, inköp, och avfall. Högskolan arbetar utifrån ett miljöledningssystem i enlighet med förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907). Miljöledningssystemet är ett stöd för att bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete som bygger på ständig förbättring.

 • Informationshantering

  Information kan beskrivas vara en form av uppgift nedtecknad på någon form av databärare. Exempelvis kan det vara ett pappersdokument, en digital fil eller en uppgift i ett verksamhetssystem, datorprogram eller applikation. Information är således ett samlingsbegrepp och används ibland synonymt med det mer juridiska begreppet handling.

 • IT-stöd & telefoni

  Arbete på högskolan utförs till stor del i eller med hjälp av ett program eller IT-system. Här finns information om, manualer och tips för att hjälpa dig hitta rätt och få svar på vanliga frågor.

 • Kommunikationsstöd

  Du själv är den bästa kommunikatören för ditt ämne eller din händelse. Men ibland kan man behöva lite stöd och hjälp med hur man kan tänka kommunikativt. Kommunikationsavdelningen hjälper till med bland annat text, bild, layout, webb och översättning. På den här sidan kan du läsa mer om vad Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig med. Behöver du mer hjälp eller information som inte finns i rubrikerna? Längst ned på sidan finns kommunikationsavdelningens olika mejladresser.

 • Projektstöd

  Högskolan har en gemensam projektmodell som är till för att underlätta för projektledare och projektmedarbetare i olika projekt. Projektmodellen gäller inte för forskningsprojekt – mer information om stöd för dig som är forskare finns under ingången Forska. Vid Enheten för verksamhetsplanering och projektledning finns också projektledare placerade för att driva högskoleövergripande projekt. Vi kan ge stöd i användningen av projektmodellen eller som bollplank i olika faser av ett projekt.

 • Rättslig vägledning

  Här hittar du rättslig vägledning i frågor som har med ditt dagliga arbete på högskolan att göra. Det finns flera olika rättsområden uppdelade under rubriker för att det ska vara enkelt för dig att hitta rätt.

 • SH medieproduktion

  Genom SH medieproduktion kan du få hjälp med medieproduktioner för undervisning, presentation och andra syften. Verksamheten är ett samarbete mellan biblioteket och medieteknikämnet. Ofta anlitas studenter för att arbeta med produktionerna.

 • Support, felanmälan och tjänster

  Är det fel på din dator eller skrivare? Vill du beställa passerkort eller boka en lokal? Eller behöver du stöd i en upphandling? Kontakta Infocenter via webben eller telefon. Vilken kontaktväg som gäller för ditt ärende specificeras under respektive rubrik. För support som gäller stöd i att hantera digitala verktyg och program finns mer information på sidan Digitalt stöd .

 • Säkerhet och kris

  Här hittar du information som rör krishantering och säkerhet.