Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

händer

Säkerhet och kris

Inom högskolan finns det säkerhets- och krisplaner för olika typer av händelser. Arbetsrelaterade skador, brand, förstörelse och större driftstopp är kanske de mest uppenbara, liksom förtroendekris för myndighetens arbete. Var och en av oss medarbetare behöver ta ansvar för att sätta oss in i rutiner och utbilda oss inom kris och krishantering.

Vad gör jag om en kris uppstår?

  • Vid akut fara för liv, hälsa och/eller egendom, exempelvis brand – larma 112
  • Vid dödsfall – se rutiner nedan
  • Vid exempelvis hot - larma väktare telefon 08-608 45 00
  • Vid misstanke om inbrott, skadegörelse eller liknande på ordinarie arbetstid, kontakta närmaste chef som sedan tar vidare kontakter
  • Vid misstanke om inbrott, skadegörelse eller liknande utanför ordinarie arbetstid, kontakta väktare och därefter närmaste chef
  • Vid kris som ej är akut fara – kontakta närmaste chef

Om du är inloggad på medarbetarwebben kan du läsa mer information nedan om hur du gör vid till exempel brand, hot, akut hjärtstopp, inbrott, med mera. Läs igenom informationen innan krisen uppstår, så är du bättre förberedd om en kris eller allvarlig händelse inträffar.

Visselblåsning

Visselblåsning är till för att upptäcka allvarliga missförhållanden, utreda och åtgärda dem.Södertörns högskolas visselblåsarfunktion vänder sig såväl till högskolans medarbetare som till andra personer som gör iakttagelser som kan innefatta korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Visselblåsarlagen är aktuell vid missförhållanden som påverkar allmänheten negativt, ett så kallat allmänintresse, eller om du misstänker att Södertörns högskola bryter mot vissa lagar och regler.

Läs mer om Södertörns visselblåsarfunktion på sh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-03 av Karolina Olofsson