Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Projektstöd

Högskolan har en gemensam projektmodell som är till för att underlätta för projektledare och projektmedarbetare i olika projekt.

Projektmodellen gäller inte för forskningsprojekt – mer information om stöd för dig som är forskare finns under ingången Forska.

Vid Enheten för verksamhetsplanering och projektledning finns också projektledare placerade för att driva högskoleövergripande projekt. Vi kan ge stöd i användningen av projektmodellen eller som bollplank i olika faser av ett projekt.

Högskolan har sedan januari 2021 en gemensam projektmodell som syftar till att göra det enkelt att styra, leda och arbeta i projekt. En gemensam terminologi och gemensamma och lättillgängliga dokumentmallar bidrar till att skapa ordning och reda i projekten. Att göra rätt från början är effektivare än att göra om.

Projektmodellen består av:

  • en dokumenterad process (finns nedan i dokumentet Projektmodell för Södertörns högskola)
  • dokumentmallar med förklarande texter (listas nedan)
  • beskrivning av roller och ansvar (finns nedan i dokumentet Projektmodell för Södertörns högskola).

Vem kan använda projektmodellen?

Alla projekt kan använda modellen genom att anpassa omfattningen i de olika stegen som beskrivs i modellen, från förstudie till avslut.

Alla större projekt och projekt som omfattar högskolans strategiska system ska använda den gemensamma projektmodellen. Observera att ett projektförslag som omfattar ett strategiskt system ska skickas till planeringschefen.

Hjälp och stöd

Vi är tre projektledare som jobbar med högskoleövergripande projekt på högskolan. Vi hjälper dig gärna att starta igång eller bolla idéer för att komma vidare i ett projekt.

Kontaktperson: Anton Ridderstad

Projektmodellen

I projektmodellen beskrivs vilka delar som kan ingå i ett projekt, samt ansvar och roller.

Dokumentmallar

Som stöd för att upprätta de olika dokument som kan behövas i ett projekt används dokumentmallarna nedan.

För större projekt bör kommunikationsplanen, som Kommunikationsavdelningen har tagit fram, användas. Vill du ha stöd i arbetet bör du tidigt i processen boka ett möte. Du hittar kontaktuppgifter, information och dokumentet via den här länken.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Therese Andersson