Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

IT, telefoni och inköp av utrustning

Arbete på högskolan utförs till stor del i eller med hjälp av ett program eller IT-system. Här finns information om, manualer och tips för att hjälpa dig hitta rätt och få svar på vanliga frågor.

Trådlösa nätverk på Södertörns högskola

Högskolan har ett antal trådlösa nätverk. Det innebär att alla studenter och all personal kan surfa trådlöst inom högskolans lokaler. Beroende på vilket nät du är ansluten till, ser resursutbudet olika ut.

Förutsättningen för att du ska kunna surfa trådlöst är att användarbehörigheten till högskolans nätverk (SUNI) är giltig eller att du har ett giltigt gästkonto för nätaccess.

Vill du komma åt alla högskolans tjänster via trådlöst nätverk?

Har du en högskoleförvaltad dator ska du då använda nätverket SuniPersonal. Om du har en självförvaltad dator använder du nätverket Eduroam och VPN, läs mer om fjärråtkomst nedan.

Södertörns högskola är med i eduroamsamarbetet.
Eduroam är ett nätverk som många högskolor och universitet i Sverige, Europa och världen är anslutna till och det är tillgängligt både för anställda och studenter.

Eduroam kan användas i alla anslutna lärosäten som finns i världen.
Mer information på eduroams hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolans personal och studenter loggar in på eduroam med sitt SH-konto (användarnamn@suni.se samt SUNI-lösenord).

Klicka här för att läsa en mer detaljerad instruktion för detta.

Tillfälliga behörigheter till SHGuest lämnas ut i Infocenter mot uppvisande av legitimation. Dessa tillfälliga gästkonton skapas av Infocenter (MA plan 5).

Om du har en eller flera gäster på besök beställer du konferenskonto/gästkonto här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer om detta under plusboxen Gäst- och konferenskonton till gästnätverket längre ned på sidan.

Ansluta till SHGuest

Följ stegen nedan för att ansluta dig till SHGuest:

 • Du måste befinna dig på högskolan för att ansluta
 • Välj nätverket SHGuest från din dators eller mobils nätverksmeny
 • Starta din webbläsare för att logga in på nätverket.
 • För PC: Acceptera certifikatet och klicka Continue to this website (not recommended).
 • För Mac: Anslut till SHGuest och logga in på portalsidan.
 • När du kommit till inloggningssidan ange användarnamn och lösenord.

Har du ett personalkonto är inloggningsuppgifterna samma som du använder för att logga in på SUNI nätverket.

Campus- och IT-avdelningens supporttekniker ger support på högskolans utrustning och anläggningar. Har du privat utrustning så som bärbar dator eller smartphone ansvarar du själv för hantering och konfigurering av denna.

Campus- och IT-avdelningen har en tjänst för att tillhandahålla gästkonton med internetaccess till gäster och konferensdeltagare vid både interna och externa konferenser som anordnas vid högskolan. Tjänsten heter GAM och finns på verktygsidan.

Telefoni

I juni 2023 bytte högskolan leverantör av telefoni från Telia till Telenor. Bytet innebar att fasta telefoner ersattes med en datorklient, alltså en telefon i din dator. Datorklienten heter One X och kommer finnas installerad på alla personaldatorer. Läs mer om Telenor One X och telefonisystemet på verktygssidan.

Har du problem med din telefon eller anknytning, kontakta Infocenter, info@sh.se

Fjärråtkomst till SUNI

Via programvaran Cisco AnyConnect (eller SH-DirectAccess) når du dina interna resurser på G: och H:. Du installerar själv programvaran på din dator och via detta program (ej via webbläsare som det var tidigare) når du dina dokument via en säker anslutning.

Läs mer om fjärråtkomst och verktygen som möjliggör detta på verktygssidan (eller klicka på länken nedan för att komma direkt till sidan).

SH-konto

Personal får vid sin anställning en användaridentitet (SH-konto) med användarnamn och lösenord för tillgång till högskolans IT-system.

Användaridentiteten ger dig tillgång till datornätverket, identiteten är personlig och du är själv ansvarig för den.

Användaridentiteten ger tillgång till:

 • Datorer och skrivare i högskolans nätverk (SUNI)
 • H: Katalog din privata lagringsenhet
 • G: Gemensamma katalog för institution eller avdelning
 • Trådlösa nätverket ShGuestAccess
 • Trådlösa nätverket eduroam
 • Medarbetarwebben (Information som kräver inloggning som till exempel interna nyheter, kalender, verktyg och personlig sida)
 • Organisationsteam
 • Microsoft 365 (Teams, OneDrive, e-post)
 • Dokument (samlade protokoll för respektive verksamhet)
 • Primula (sjukanmälan, lönespecifikation, semesteransökan
 • Agresso (fakturering- och inköpssystem)

Inloggningsuppgifter till SH-kontot lämnas inte ut via e-post eller telefon. Dessa handlingar anses som konfidentiella och därför lämnas de endast ut via BankID eller mot uppvisande av giltig legitimation Infocenter.

När inloggningsuppgifter hämtas ut väljer du ett nytt lösenord. Det kan ta några minuter innan alla system har uppdaterats med det nya lösenordet.

Vid uthämtning nollställs även tvåstegsverifieringsuppgifterna.

Om du har problem med inloggning eller frågor om ditt SH-konto, vänd dig till Infocenter som finns i Moas båge på plan 5 campus Flemingsberg.

För att hämta ut SH-konto måste du:

 1. Hämta ut SH-konto direkt via BankID (se länk nedan) eller i Infocenter mot uppvisande av giltig legitimation.
 2. Aktivera tvåstegsverifiering

Infocenter kan skicka ditt SH-konto med vanlig post.

Vad vi behöver av dig är, bild på giltig legitimation samt en hushållsräkning utställd på dig. Det kan vara en el- eller vatten-räkning eller hyresavi, men inte en mobilräkning. Det går även bra att istället för en räkning, skicka ett utdrag från folkbokföringsregistret via Skatteverket.
Räkningen eller utdraget får inte vara äldre än tre månader.

Om du inte kan logga in i datorn eller på medarbetarwebben:

Om datorn inte har varit ansluten till SUNI på mer än 60 dagar missar datorn så många kritiska uppdateringar att den faller ur domänen. Om datorn fallit ur domänen eller ditt lösenord gått ut, vänd dig till Infocenter.

Lösenordet är giltigt i 600 dagar. Du kan få information från CIT om att det är dags att byta lösenord. Du kan också välja att byta ditt lösenord själv vid valfri tidpunkt. När du byter lösenord tar det några minuter innan alla system har uppdaterats med det nya lösenordet.

Återställning av lösenord

Om du har glömt ditt lösenord kan du hämta ut dina inloggningsuppgifter på nytt med BankID eller genom att legitimera dig hos Infocenter. Instruktioner finns i plusboxen Hämta ut SH-konto ovan.

Det kan ta några minuter innan alla system har uppdaterats med ditt nya lösenord.

Giltighetstid på SH-konto

På varje institution och avdelning finns det kontohanterare som skapar SH-konton till institutionens/avdelningens personal. När ditt SH-konto skapas sätts en giltighetstid som motsvarar din anställnings längd. Även om du är tillsvidareanställd får ditt SH-konto ett giltighetsdatum i framtiden som sedan förlängs av kontohanterarna om du fortfarande jobbar kvar i organisationen.

När giltighetstiden för ditt SH-konto går ut låses kontot.

E-post om att SH-konto kommer att låsas

Innan ett giltighetstiden för ditt SH-konto går ut skickas ett e-postmeddelande till dig om att SH-kontot kommer att låsas. Prata med din närmaste chef om du anser att ditt SH-konto inte bör låsas.

Vad händer när ditt SH-konto blir låst?

När ditt SH-konto blir låst kan du inte längre logga in på högskolans datorer, högskolans wifi eller Office365. Du kan inte heller logga in i andra system som använder SH-konto för inloggning såsom Medarbetarwebben, Studiewebben, Agresso eller Primula. Ett frånvaromeddelande kopplas till din e-post om att din e-postadress inte längre är i bruk på högskolan med hänvisning till www.sh.se.

Om ditt SH-konto felaktigt blivit låst kan institutionens/avdelningens kontohanterare låsa upp kontot inom 30 dagar. Om ditt SH-konto låses upp får du tillbaka alla behörigheter och frånvaromeddelandet som var kopplat till din e-postadress tas bort.

Efter 60 dagar raderas låsta SH-konton i kontorevision.

Vad händer när ditt SH-konto blir raderat?

När ditt SH-konto blir raderat i kontorevision raderas din H-katalog, ditt konto i Office365 (e-postlåda, OneDrive mm) samt alla personuppgifter som var kopplade till ditt SH-konto. Andra system som använder SH-kontot för inloggning (t.ex. Medarbetarwebben, Studiewebben, Agresso och Primula) har separata gallringsrutiner för dina personuppgifter. Ett raderat konto (med dess tillhörande e-postmeddelanden och dokument i OneDrive och på H:\) kan inte återskapas.

Södertörns högskola hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 2016/679, (GDPR).

Läs mer om högskolans behandling av personuppgifter på sh.se – Behandling av personuppgifter - Södertörns högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du slutar tas ditt konto och all information bort från Microsoft 365 och din hemkatalog H:

Innan du slutar ska du därför ta till vara all information du sparat i Microsoft 365 och i din hemkatalog. Den information som behöver finnas kvar i organisationen förmedlar du vidare till din efterträdare alternativt din chef.

Om du är behörig i en eller flera funktionsadresser, är det viktigt att du kontrollerar att fler personer än du är behöriga till den aktuella funktionsadressen.

Tvåstegsverifiering (MFA)

Tvåstegsverifiering är en åtgärd för att öka säkerheten för inloggning med SH-konto till våra IT-tjänster. Det innebär att du utöver lösenord verifierar din inloggning genom att godkänna inloggningen på din mobiltelefon eller skriva in en kod från en så kallad SH-dosa.
Främsta skälet är för att skydda vår forskningsdata och all information i högskolans system från att förstöras eller komma i orätta händer. Det är också ett lagkrav för alla myndigheter enligt MSB 2020:6.

Uppmaning om att verifiera sig med tvåstegsverifiering

Krav på tvåstegsverifiering kan uppstå av olika anledningar.

 • Systemet du loggar in på kräver tvåstegsverifiering
 • Inloggningstjänsten har beräknat att din inloggning har en ökad risk, t.ex. att du loggar in från en ny enhet, från en ny ort eller liknande. 
 • Det har gått en viss tid sedan du senast verifierade dig med tvåstegsverifiering.

Två alternativ för tvåstegsverifiering

Det finns två olika sätt att använda tvåstegsverifiering. Det smidigaste sättet är att använda Microsoft Authenticator, en app som installeras på en mobiltelefon. Om du inte har möjlighet att ha Microsoft Authenticator på din mobiltelefon finns alternativet att ha en SH-dosa.

 • Du kan själv hantera aktiveringen var du än befinner dig.
 • Via mobiltelefonen, som du alltid har med dig, får du en uppmaning att godkänna en pågående inloggning.
 • Fördelen är extra stor om du får upp kravet på tvåstegsverifiering när du använder mobilen - då har du redan verifieringsapplikationen i handen.
 • Du kan ha applikationen på arbetstelefonen och/eller din privata telefon. Du kan även använda applikationen för att säkra upp dina privata konton.

 • Ladda ned Microsoft Authenticator från iOS App Store eller Google Play.

Android
Om du vill installera Authenticator-appen på en Android enhet skannar du QR-koden nedan

qrcode authenticator android

iOS
Om du vill installera appen Authenticator på For iOS skannar du QR-koden nedan.

qrcode iphone authenticator
 • Nedan ser du en video som visar hur du aktiverar tvåstegsverifiering via dator.

 • Beställning och uthämtning av en SH-dosa görs via Infocenter Infocenter.
 • SH-dosan genererar en ny 6-siffrig verifieringskod var 30:e sekund som du matar in när du uppmanas att verifiera dig med tvåstegsverifiering.
 • Du måste alltid ha med dig SH-dosan för att vara säker på att kunna logga in. Tänk på att du kan uppmanas att verifiera dig med tvåstegsverifiering när du använder din mobiltelefon.

Via länken https://app.sh.se/mfatest/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du testa din tvåstegsverifiering.

 • Om du har tvåstegsverifiering korrekt uppsatt blir du ombedd att logga in med den. Du kommer sedan till en sida som bekräftar att du är inloggad.
 • Om du inte har tvåstegsverifiering korrekt uppsatt blir du ombedd att sätta upp Microsoft Authenticator.
 • Om du har problem - läs mer under "Hantera/Återställ dina metoder för tvåstegsverifiering" nedan.

Du kan hantera dina tvåstegsverifieringsmetoder via länken https://mysignins.microsoft.com/security-info Länk till annan webbplats.

Här kan du se och lägga till flera autentiseringsmetoder (om du till exempel har en ny mobiltelefon).

Du kan också ta bort kopplade Microsoft Authenticator på enheter som du inte längre har tillgång till.

Du kan nollställa dina tvåstegsverifieringsmetoder genom att hämta ut ditt SH-konto igen med mobilt BankID via https://app.sh.se/bankid-idp/staff Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller mot uppvisande av giltig legitimation i Infocenter.

Microsoft 365 och Microsoft Office Online

Microsoft 365 är en molntjänst (webbaserad datortjänst, som är placerad utanför organisationen). Microsoft 365 inkluderar onlineversioner av Microsoft-program såsom Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote samt flera andra tjänster som digitala möten och möjlighet att lagra och dela filer online som Teams och OneDrive.

Genom ditt SH-konto på Södertörns högskola, får du tillgång till onlinetjänsterna som ingår i Microsoft 365.

E-postloggar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet, kan högskolan få begäran om att handlingar eller e-postloggar ska lämnas ut till enskilda (Rutin angående allmänna handlingar i e-post, 1491-1.1.2-2018).

Nedan finns instruktioner och ett dokument som hjälp i ditt arbete att själv skriva ut en e-postlogg.

Utlämning av allmänna handlingar/e-postlogg ska ske skyndsamt och får ej vara personberoende. Vid frånvaro ska den anställde, enligt dnr 126-1.1.2-2018, ge fullmakt till annan anställd eller dennes chef att öppna e-postlådan så att inkomna ärenden kan hanteras och att utlämnande därmed kan ske skyndsamt. Vid frågor gällande detta, kontakta Registrator.

Gör man bedömningen att hanteringen förmodas ta lång tid att sammanställa kan man begära sk. rådrum, (görs skriftligen) för att sammanställa ett icke rutinartat arbete.

Utlämning av e-postlogg ska antingen tillgängliggöras på plats eller överlämnas/skickas som papperskopia mot postförskott. Observera att uttag av avgift skall ske vid utlämning av allmän handling, (enligt dnr 1492-1.1.2-2018). Detta ska ske från och med den tionde kopian då högskolan ska ta ut en kostnad av 50 kr i startavgift och 2 kr för varje sida därutöver (enligt 4 § avgiftsförordning 1992:191). Fakturaunderlaget skickas till fakturahantering@sh.se.

Önskar du ytterligare stöd i denna process finns flera dokument på Medarbetarwebben (sök efter dokumenten/sidorna via sökfunktionen):

Har du ytterligare frågor, eller önskar stöd eller hjälp vid bedömningar, kontakta registrator@sh.se

Generellt tas e-postloggar fram via pappersutskrifter (se ovan under Administration av e-postloggar gällande avgiftsförordning). Utsökningar av e-postloggar genererar generellt fler än tio pappersutskrifter (se information om avgiftsförordning ovan). Den anställde vid myndigheten måste först få accept från begäranden om att denne accepterar att myndigheten tillämpar avgiftsförordningen 1992:191, enligt priserna ovan.

 • Öppna din e-postlåda – observera att du måste använda Outlook-klienten (för närvarande fungerar det inte via webbgränssnittet Outlook på webben).
 • Har du sorterat inkomna e-postmeddelanden i olika mappar, gör du enkelt en utsökning på datum.

Börja med inkomna e-postmeddelanden

Önskas en e-postlogg för en specifik dag, skriver du ”Mottaget:ÅÅÅÅ-MM-DD” i sökrutan. Gäller e-postloggen flera dagar, skriver ut datumintervallet i formatet: ”Mottaget:ÅÅÅÅ-MM-DD..ÅÅÅÅ-MM-DD”. Vill du ta fram en e-postlogg från en viss person, skriver du: ”Från:[Namnet på personen]” i sökrutan. Vill du ta fram en e-postlogg till en viss person, skriver du: ”Till: [Namnet på personen]”. Du kan begränsa tidsperioden i sökningen, genom att klicka på den lilla pilen till höger i sökrutan och där göra fler val.

 • Börja med e-postmeddelanden i ”Inbox”. Tänk på att utöka sökningen (ev. klicka på ”Mer” efter sökningen) för att sökning även ska göras i Inboxens undermappar, i Sent Items, Deleted Items, Junk Email och Archive.
 • Markera de aktuella e-postmeddelandena för uttagsperioden (håll shift-tangenten nere, klicka eller använd piltangenterna för att markera).
 • Kopiera dessa (ctrl-c eller högerklicka och välj Copy).
 • Öppna Exceldokumentet ”E-postlogg”. Välj fliken ”Inkomna”.
 • Klistra in urklippet, ställ dig i ruta A10 i Exceldokumentet ”E-postlogg” och klistra in urklippet (ctrl-v eller högerklick och paste).
 • Markera hela kolumn B och tryck på ”Radbryt text” för att få fram all text för varje rad.
 • Sekretesspröva! Gå igenom dina meddelanden och göra bedömningen enligt nedan.

Hantering för övriga mappar

Gör samma hantering för skickade meddelanden, i de fall som e-postloggen även ska innehålla dina skickade meddelanden. Skriv ”Skickat:ÅÅÅÅ-MM-DD” i sökrutan.

Gäller e-postloggen flera dagar, skriver ut datumintervallet i formatet: ”Skickat:ÅÅÅÅ-MM-DD..ÅÅÅÅ-MM-DD”.

 • Markera de aktuella e-postmeddelandena för uttagsperioden (håll shift-tangenten nere, klicka eller använd piltangenterna för att markera).
 • Kopiera dessa (ctrl-c).
 • Öppna Exceldokumentet ”E-postlogg” igen. Välj fliken ”Skickade”.
 • Klistra in urklippet, ställ dig i ruta A10 i Exceldokumentet ”E-postlogg” och klistra in urklippet (ctrl-v eller högerklick och paste).
 • Markera hela kolumn B och tryck på ”Radbryt text” för att få fram all text för varje rad.
 • Sekretesspröva! Gå igenom dina meddelanden och göra bedömningen enligt nedan.

De e-postmeddelanden som inte ska finnas med i e-postloggen är

 • Sekretessbelagd information
 • Icke allmänna handlingar
 • Arbetsmaterial
 • Post av privat natur eller fackliga förtroendeuppdrag eller meddelanden som du inte tagit emot i egenskap av tjänsteman vid myndigheten
 • Samt intern korrespondens som generellt inte ses som inkomna allmänna eller upprättade handlingar och därmed lämnas inte ut (enligt högsta förvaltningsdomstolen – mål 5339-13)

Ovanstående e-postmeddelanden bör tas bort från e-postloggen.

Fyll sedan i kompletterande information i Exceldokumentet gällande

 • E-postlogg för mottagare
 • E-postlogg för perioden
 • Datum för uttag
 • Skriv ut e-postloggen och stäm av eventuell kostnad med ekonomiavdelningen. Posta försändelsen med postförskott (receptionen kan hjälpa dig).

Utsökningar av e-postloggar genererar generellt fler än tio pappersutskrifter (se information om avgiftsförordning ovan). Den anställde vid myndigheten måste först få accept från begäranden om att denne accepterar att myndigheten tillämpar avgiftsförordningen 1992:191, enligt priserna ovan.

 1. Vidarebefordra specificerad förfrågan till Campus- och IT-avdelningen på utveckling@sh.se
 2. Campus- och IT-avdelningen gör utsökningen skyndsamt, däremot tar själva utsökningen i sig 1 dag att utföra.
 3. Campus- och IT-avdelningen e-postar materialet från den specificerade förfrågan till den enskilde medarbetaren.
 4. Ev. behövs bearbetning av Exceldokumentet.
 5. Sekretesspröva! Gå igenom dina meddelanden och göra bedömningen enligt nedan.
 6. Skriv ut e-postloggen och stäm av kostnad med ekonomiavdelningen. Posta försändelsen med postförskott (Infocenter kan hjälpa dig).

De e-postmeddelanden som inte ska finnas med i e-postloggen är:

 • Sekretessbelagd information
 • Icke allmänna handlingar
 • Arbetsmaterial
 • Post av privat natur eller fackliga förtroendeuppdrag eller meddelanden som du inte tagit emot i egenskap av tjänsteman vid myndigheten
 • Samt intern korrespondens som generellt inte ses som inkomna allmänna eller upprättade handlingar och därmed lämnas inte ut (enligt högsta förvaltningsdomstolen – mål 5339-13)

Ovanstående e-postmeddelanden bör tas bort från e-postloggen innan utskrift.

Licensadministration

Från 1 januari 2015 fick Campus- och IT-avdelningen uppdraget att ansvara för Södertörns högskolas licensadministration.
Dnr 2695/1.1.2/2014

Uppdraget innebär att licensadministrationen ansvarar för att högskolan är rätt licensierad.

 • Licensadministrationen ska ha kontroll på innehav, inköp och installationer av licensierad programvara
 • Licensadministrationen ska sträva efter att hålla ned högskolans licenskostnader
 • Högskolan ska klara eventuella programvarudistributörers licensrevisioner

För att kunna ha kontroll på alla högskolans licenser måste rutiner och regelverk efterlevas. Det kan i vissa fall upplevas som byråkratiskt och krångligt. Licensadministrationen strävar alltid efter att förenkla processerna så mycket som möjligt utan att göra avkall på kraven.

Hur når vi dit?

 1. Begränsa antalet olika programvaror
  Så långt det är möjligt ska högskolan sträva efter att begränsa antalet olika programvaror för samma ändamål. Genom att istället få större inköpsvolymer av en specifik programvara kan rabatter erhållas och högskolans totala licenskostnader blir lägre. En begränsad programvaruflora är även nödvändig för att möjliggöra bevakning av förändringar i licensvillkoren och för att minimera risken för tekniska problem på datorerna.
 2. Inga licenser på privat utrustning
  I och med att licensadministrationen måste kunna inventera alla installationer är det inte möjligt att tillåta att högskolans licenser installeras på privat utrustning. Ett undantag för denna regel är Office-programmen via Office365.
 3. Inga privata licenser på högskolans datorer
  Privata licenser får inte installeras på högskolans datorer då vi vid en eventuell revision inte kan påvisa äganderätten till licensen.
 4. Gratislicenser
  Det finns programvaror som är gratis att nyttja (freeware). Dessa har ändå någon form av licensvillkor kopplade till sig. De kan t.ex. vara gratis under en begränsad tid, gratis upp till ett visst antal användare, gratis för privatpersoner osv. Ofta är villkoren anpassade för det amerikanska rättssystemet och måste tolkas i förhållande till svensk lag. Därför måste även dessa programvaror administreras utav licensadministrationen.
 5. Shareware-/trial licenser (olika typer av "prova-på-licenser")
  Kan inte installeras på högskolans datorer. Anledningen är att dessa licenser ofta övergår till betallicens eller glöms bort, inte avinstalleras och vid en inventering då ses av reviderande företag som en licens. Högskolan kan då hamna i en situation där licens- och/eller avtalsbrott begås och ställas inför ett vite.

Som statlig myndighet får vi inte spara material på servrar eller i molntjänster som befinner sig utanför EU. Var lagring sker måste noggrant kontrolleras och PUBA-avtal måste tecknas med en sådan part.

Programvarubeställning

Alla programvaror som installeras på högskolans datorer ska beställas och registreras. Vissa programvaror installeras på samtliga datorer och behöver inte beställas. Ytterligare programvaror kontrolleras och läggs upp i självhjälpsportaler där du själv kan installera dom.

Läs mer om hur du som användare beställer programvaror, hur du som attestant hanterar beställningar med mera på programvarubeställningens verktygssida.

Inköp av IT-utrustning

Campus- och IT-avdelningen bistår med inköp av IT-utrustning till samtliga institutioner och avdelningar på högskolan.

Beställningar görs genom formulär på ”Min sida” i inloggat läge på Medarbetarwebben. Beställningar godkänns av närmsta chef.

PC

För att upprätthålla högskolans miljömål så tas det fram en modell av bärbar dator som ska passa för de flesta användningsområden inom högskolan. Ett antal datorer finns alltid på lager på högskolan för snabb leverans. Dator som väljs ut är av fabrikatet Dell. Se mer information nedan under "Rekommenderad IT-utrustning".

Avdelningar och institutioner bekostar sin utrustning själv, men återbruk av utrustning ska gynna hela högskolan och kan därför sekundärt erbjudas andra organisationer inom högskolan.

MAC

Inköpen av Mac-datorer är färre och görs individuellt och beställs allt eftersom.
Valet att köpa in och använda en Mac ska vara restriktivt då de inte fullt ut är anpassade till en större IT-miljö. Garantitiden är 1 år och service utförs i auktoriserad verkstad där brukaren själv ansvarar för logistiken kring inlämning för service.

Kringutrustning

Viss kringutrustning kan du beställa via formulär på "Min sida" i inloggat läge på Medarbetarwebben och hämta upp i Infocenter. Saknas det du behöver så lägger du en beställning så samköps det hos Campus- och IT-avdelningen för att spara på transportkostnader. Viss väntetid kan då uppstå.

Bärbar dator

Bärbar dator

Beställningsnamn; SH-Laptop
Produktnamn; Dell Latitude 7450
Specifikationer:

 • internminne 32 GB
 • skärm 14 tum
 • Core i7
 • lagringsminne 512 GB
 • 5 års garanti

Tillbehör

Bildskärm

 • Beställningsnamn: SH-standard
 • Produktnamn: Dell 27 USB-C Hub Monitor - P2723DE
 • Storlek: 27 tum
 • Dockningsstation finns inbyggd i skärmen
 • Display Port; USB-C, HDMI

Tangentbord

 • Beställningsnamn: SH-Dell tangentbord
 • Produktnamn: Tangentbord KB216

Mus

 • Beställningsnamn: SH-Dell Mus
 • Produktnamn: Mus MS116

SH-telefon och tillbehör

Beställningsnamn: SH-mobilpaket
Produktnamn: Iphone SE 3rd gen. Tillbehören ingår i paketet.
Specifikationer:

 • 5G
 • Dual-Sim
 • internminne 64GB
 • 4,7" LCD-skärm

Tillbehör

 • Silikonskal - mörkblå
 • Glasskydd Copter Exoglass
 • Strömadapter - 20W USB-C

 

Utskrift, kopiering och skanning

Associera ditt passerkort till utskriftssystemet

Utskrifter som hämtas ut i systemet behöver kvitteras. Man behöver då identifiera sig med användarnamn och lösenord för att bruka maskinen och få ut sina utskrifter. För att förenkla den processen kan man associera sitt passerkort till systemet. Det gör du genom att hålla kortet mot kortläsaren på kopiatorn. Ange därefter inloggningsnamn (utan suni.se) och därefter lösenordet. Systemet knyter nu samman det kortet med din inloggning. Skaffar du ett nytt passerkort behöver du göra om proceduren.

Kontakta Infocenter genom att skicka ett ärende till info@sh.se. Om du har problem med något av följande:

 • Det är slut på papper i skrivaren
 • Toner behöver bytas i skrivaren
 • Maskinen verkar vara trasig
 • Du stöter på problem med att skriva ut

Utskrifter

Högskolan använder sig av en s.k. follow-me lösning för utskrifter.

Det innebär att utskrifter skrivs till en och samma utskriftskö som ligger på printservern Hadar.

Utskriftskön heter Papercut on Hadar. Utskrifter buffras på servern och kvitteras sedan ut på valfri ansluten kopiator eller skrivare.

Default är utskrifter inställt på svart/vitt och dubbelsidigt(duplex). Behöver man ändra till färg eller enkelsidig utskrift så görs det i samband med att du skickar utskriften till utskriftskön. Försäkra dig om att kvittera ut färgutskrifter på en färgskrivare/färgkopiator. Det finns möjlighet att ändra inställningar för utskriften på kopiatorerna innan utskriften utförs. Här kan man även välja att slänga utskrifter som ligger i kö. Utskrifter som inte kvitterats ut slängs med automatik efter 24h.

Väljer man att kvittera ut utskrift via HP-skrivarna så kommer de ut i svart/vitt och duplex utan möjlighet att välja eller ändra utskrifter.

Webbprint

Har du en självförvaltad eller privat dator så kan du skriva ut via webbprint. Du surfar mot https://hadar.suni.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när du är på högskolans nätverk. (Observera, länken fungerar endast då du är ansluten till högskolans nätverk). Här laddar du upp dokument till olika köer beroende på om man vill ha färg/svart vitt eller duplex/simplex. Finns för valen av A4 respektive A3 papper.

Skrivarinställning för specialpapper

Ibland behöver du skriva ut på ett papper du själv tagit med dig till skrivaren. Exempelvis när du ska skriva ut ett intyg. Efter att du lagt in ditt papper i skrivarens magasin, behöver du ställa in vilket pappersfack skrivaren ska hämta från. Det kan du ordna med några enkla steg.

Kom ihåg att du kan behöva göra ytterligare inställningar för din utskrift, så som för enkel- eller dubbelsidig utskrift.

 • Öppna din PDF i Adobe och klicka på skriv ut
Knappen för utskrift är markerad

Knappen för utskrift är markerad

 
 • Klicka på Properties
Knappen Properties är inringad

Knappen Properties är inringad


 • Klicka på A4-R i bilden på skrivaren
Facket A4-R är markerat och papperskälla står på Auto

Pil pekar på knappen för fack A4-R

 

 • Klicka på OK när du ser att Papperskälla och bilden på skrivaren stämmer överens. Nu är skrivaren inställd på att hämta rätt papper.
A4-R är markerat och Papperskälla indikerar Kassett 1

Kopiering

Validera dig på valfri kopiator och välj funktionen kopiera.

Ställ in om du vill kopiera i färg, enkelsidigt och format på papperet. Man kan kopiera fler blad samtidigt i övre facket eller lägga enstaka direkt på glasskivan under övre locket.

Skanning

På kopiatorerna kan man skanna svart/vitt och färg beroende på vilken maskin man brukar. Förvalt är skanning till din e-post.

Förteckning över var färgkopiatorerna är placerade

På färgkopiatorerna kan personal skriva ut och kopiera dokument i färg. Inställningen måste väljas på datorn innan dokumentet skickas för utskrift eller på kopiatorn vid kopiering.

 • Logos plan 5 - Kopiatorrum
 • MA322 - Personaldatorsal
 • MA plan 7 CBEES korridor
 • MA plan 7 LU Trapphus 4
 • MA plan 8 – utanför MA823
 • MA plan 9 - Rektor
 • MD plan 5 - Kopiatorrum
 • ME plan 5 - Kopiatorrum
 • MF plan 7 - Kopiatorrum
 • MF plan 9 - Kopiatorrum
 • PD - Kopiatorrum
 • UB plan 5 - Backoffice
 • UB plan 7 - Kopiatorrum

Häftning

När du väljer att skriva ut så kan de få att kopieringsmaskin häftar ihop din bunt med papper. Välj funktionen innan utskrift och välj var på papperet häftning ska ske.

Sortering

Vid utskrift av flera kopior kan du välja att sortera papperna i nummerordning eller sidorna för sig.

It-forum

It-forum består av Campus- och It-avdelningen och insatta it-användare som inventerar behov och diskuterar lösningar för högskolans it-miljö.

Sedan 2021 har Södertörns högskola haft ett It-forum med syfte att sammanföra Campus- och It-avdelningen och insatta it-användare inom högskolan för att bland annat inventera behov av it-lösningar för administration, forskning och undervisning samt för att arbeta med konkreta förslag för att möjliggöra ett effektivt och ändamålsenligt stöd för detsamma (för administration, forskning och undervisning). Förutom detta ska It-forum skapa en plattform för informationsspridning om utveckling av högskolans it-miljö.

It-forum är sammansatt av representanter från respektive institution, IPA, LU, biblioteket, studentkåren samt en representant från gemensam förvaltning. It-forum leds av en enhetschef från Campus- och It-avdelningen och gruppen träffas minst två gånger per termin.

I den mån som Campus- och It-avdelningen har budgeterade medel tas förslag in i planeringen. Övriga större förslag först vidare till rätt beslutande distans inom högskolan.

Vill du komma i kontakt med It-forum? Kontakta din närmaste representant eller Robert Jörfalk som leder It-forum.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-07-03 av Oskar Dyvling