Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Närbild: händer. I bakgrunden en dataskärm som visar sh.se

Kommunikationsstöd

Du själv är den bästa kommunikatören för ditt ämne eller din händelse. Men ibland kan man behöva lite stöd och hjälp med hur man kan tänka kommunikativt. Kommunikationsavdelningen hjälper till med bland annat text, bild, layout, webb och översättning.

På den här sidan kan du läsa mer om vad Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig med. Du kan också hitta instruktioner för hur du uppdaterar din profil, det vill säga redigerar personalkort och forskarprofil.

Behöver du mer hjälp eller information som inte finns i rubrikerna? Längst ned på sidan finns kommunikationsavdelningens olika mejladresser.

Att planera din kommunikationsinsats

I samma stund som vi fattar ett beslut om en förändring, ett projekt eller en aktivitet där människor är inblandade bör vi tänka igenom om hur detta ska kommuniceras. Därför är det en god idé att ta fram en kommunikationsplan.

Innan du påbörjar din kommunikationsinsats bör du ställa dig själv några frågor:

 • Vem vill jag kommunicera med?
 • Varför?/Vad är syftet med kommunikationen?
 • Vad vet mottagaren, vad tycker hen och vad vill hen?

Svaren på dessa frågor är kärnan i hur du planerar och genomför kommunikationsinsatsen.

Ta fram en kommunikationsplan

Syftet med kommunikationsplanen är att genom god planering samordna alla kommunikativa insatser för att nå bästa möjliga resultat. Planen tjänar även som ett internt diskussions- och förankringsunderlag.

En kommunikationsplan bör innehålla:

 • bakgrund/nulägesanalys
 • syfte/strategi och mål
 • målgrupper
 • budskap
 • kanaler
 • ansvarig
 • tidplan
 • budget
 • uppföljning.

En enkel variant av kommunikationsplan hittar du i dokumentet nedan. Obs! Filen laddas ned när du klickar på den.

Behöver du hjälp eller rådgivning kan du kontakta kommunikationsstod@sh.se.

Högskolans kommunikativa plattform

Södertörns högskola har ett bärande koncept och en grafisk profil som vi följer när vi kommunicerar både med andra medarbetare och med högskolans externa målgrupper. Syftet med den kommunikativa plattformen är att göra kommunikationen tydligare och mer enhetlig.

Nedan hittar du också en presentation som du kan utgå ifrån när du behöver presentera högskolan i såväl externa som interna sammanhang.

Den kommunikativa plattformen bygger på vår vision om att vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom bland annat bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. Det bygger också på utfallet av student- och medarbetarintervjuer, genomgång av undersökningar och rapporter, workshops med arbets- och referensgrupper, för att träffa rätt i budskap och tonalitet.

Plattformen togs fram och började gälla från år 2015. Den finns även beskriven på engelska.

Varför finns det en plattform för kommunikation?

Om kommunikationen blir tydligare och mer enhetlig blir också bilden av högskolan tydligare. Med en tydligare bild av högskolan stärks kännedomen om såväl våra utbildningar och vår forskning och bidrar till att fler studenter väljer oss, att fler vill samarbeta med oss och att fler vill jobba hos oss.

Huvudingredienser i plattformen

Budskap: Med andra ögon

Budskapet fångar ett synsätt som är typiskt för Södertörns högskola. Det handlar om en vilja att vrida och vända på frågorna för att hitta öppningar till spännande samtal och nyskapande forskning. Hos oss finns en närhet till nya perspektiv och vidgade vyer, och utbildningar som förbereder för livet efter studierna.

Budskapet ger en tydlig riktning, samtidigt som det bjuder in till egna tankar.

En kort text har tagits fram som utvecklar budskapet:

”Det handlar om ett synsätt.
En vilja att vrida och vända på frågorna för att hitta öppningarna till spännande samtal och nyskapande forskning.

Hos oss finns en närhet till nya perspektiv och vidgade vyer.
Här finns de nyfikna och de ifrågasättande.
De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Och utbildningar som förbereder för livet efter studierna.”

Vi vill uppnå positionen att vi är:

 • Nära verkligheten
 • Över gränser
 • "Det levande samtalet"

Kommunikationen ska signalera:

 • Värme, nyfikenhet och öppenhet
 • Äkthet och dynamik

Vi vill också associeras med att vi:

 • Är nytänkande med en upptäckarglädje
 • Agerar med självförtroende

Symbol

Symbolen kommer ur en lek med bokstaven Ö och dess prickar. Det är en symbol med dynamik och rörelse som kan användas på många olika sätt. Namn, symbol och budskap ska kunna placeras på olika sätt för att få till en större dynamik, fler kreativa möjligheter och anpassning till olika medier.

Svensk och engelsk logotype

Högskolans logotyp finns i två versioner: en svensk och en engelsk. I båda fallen nämns Stockholm. Det är tyvärr många utanför Stockholm som inte har kännedom om var Södertörns högskola ligger. Det har också tagits fram logotyper med högskolans webbadress sh.se. De kan med fördel användas i kommunikation som sker utanför högskolans webbplats. Du hittar högskolans logotyper i Mediaportalen.

Vill du veta mer om högskolans kommunikativa plattform? Kontakta kommunikationsstod@sh.se.

Nedan finns en presentation du kan använda när du presenterar högskolan i externa och interna sammanhang. Obs! Filen laddas ned när du klickar på den. Tänk på att anpassa presentationen utifrån målgruppen du vänder dig till.

Har du frågor eller behöver stöd? Kontakta kommunikationsstod@sh.se.

Den kommunikativa plattformen påverkar högskolans bilder. Du kan läsa mer om hur högskolan tänker kring bilder i dokumentet "Bildmanér för Södertörns högskola" (längst ner i denna plusbox), som beskriver tonaliteten mer ingående.

Lyft fram mångfalden

Bildsättning på sh.se och i andra digitala kanaler ska sträva efter att så nära som möjligt spegla den faktiska studentpopulationen på Södertörns högskola vad gäller kön, ålder, etnicitet, funktionsvariationer med mera. Spegling av helheten kan inte förväntas uppnås i varje enskild bild utan handlar om våra bilder sammantagna. ​Vid tillfällen då Södertörns högskola särskilt behöver nå och attrahera en underrepresenterad grupp så bör bilderna spegla den ambitionen.

Högskolans tonalitetsord

När du fotograferar, instruerar någon annan att ta bilder, eller står för inför ett bildval är det bra om du har koll på vårt bildspråk. Nedan får du en kortfattad och praktisk beskrivning av de fem tonalitetsorden vi arbetar med:

Värme

I bilderna använder vi varma toner och visar på mänsklig glädje och närvaro. Använd med fördel befintligt ljus som ofta skapar ett varmt och mjukt sken. Porträttera gärna engagerade människor och oväntade möten.

Öppenhet

Kroppsspråket hos den du fotograferar bör kännas välkomnande och inkluderande – undvik därför armar i kors och bortvända huvuden. Låt gärna betraktaren få ögonkontakt med den som porträtteras.

Nyfikenhet

Närbilder kan förstärka en känsla av nyfikenhet. Du kan välja att visa delar av en bild – genom att utelämna partier eller beskära bilden på ett intressant sätt för att väcka nyfikenheten hos betraktaren.

Äkthet

Eftersträva en naturlig miljö och situation som inte arrangerats på något sätt. Undvik att människor poserar framför kameran och försök istället att förmedla en ögonblicksbild. Det ger ett äkta och naturligt intryck.

Dynamik

Använd gärna rörelse i bilden. Låt människor vara aktiva eller upptagna av något. Våga gå nära det objekt du fotograferar för att signalera närhet och ge en känsla av att vara "i händelsen".

Vill du veta mer om högskolans bildspråk? Kontakta kommunikationsstod@sh.se.

Mer om hur högskolan tänker kring bilder:

Södertörns högskolas grafiska profil är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Den hjälper oss alla att på ett tydligt sätt berätta om vår högskola och vad vårt varumärke står för.

Grafisk manual

Vår grafiska manual beskriver bakgrunden till och budskapet i den kommunikativa plattformen. Den omfattar också information om vår symbol, ordbild och logotyp och hur dessa bör användas. Du hittar också information om vilka typsnitt vi ska använda samt våra profilfärger.

Denna grafiska manual riktar sig främst till de som arbetar med produktion av trycksaker, med mera.

Ordbild

I ordbilden förstärks Södertörns högskola med Stockholm för att tydliggöra var Södertörn ligger geografiskt, vilket har visat sig inte vara självklart.
Ordbilden finns i både en svensk och engelsk variant. Tillfället får avgöra vilken som ska användas.

Ordbild

Ordbildens typografi

Interstate bold och light. En typografi som bland annat används på de amerikanska vägskyltarna för att vara lättläst. När ordbilden läggs på mörk bakgrund ska den vara i vitt.

Symbol – fritt grafiskt element

Södertörns högskolas symbol är ett bärande kommunikationselement som fungerar fritt eller tillsammans med ordbilden.

Södertörns högskolas symbol

Från ö till öga

Symbolen ska förstärka budskapet ”vi ser verkligheten med andra ögon”.
Vi har utgått från Södertörns två Ö:n. Därifrån har vi skapat en form som kan ses som ett öga. En grafisk form som är humanistisk, vänlig och
mjuk. En symbol som också är lekfull och på det sättet blir mer användbar på ett dynamiskt sätt i kommunikationen. Ett grafiskt element som vill
bjuda in till tankar och funderingar. Ett element som ska förstärka högskolans
position som en del av en dynamisk utveckling av samhället.

Symbolen kan även användas rörlig. Ögat byggs då upp och gör en blinkning.

Symbol – riktlinjer

Symbolen ska ses som ett svävande element som får ta plats och harmonisera med övriga grafiska element. En stark form såsom Södertörns högskolas
symbol kräver några enkla riktlinjer att förhålla sig till vid layout.

Den centrala punkten

I symbolen kan man hitta centrala punkter att utgå från när andra grafiska element ska sättas i förhållande till symbolen. När symbolen behöver kapas ska det göras med utgångspunkt i symbolens centrum, i såväl kapning av vågrät som lodrät riktning.

Symbol på färgad bakgrund

På gul yta bör symbolen vara vit. I vissa sammanhang kan en nedtonad symbol
ligga som bakgrund.

På Södertörnssvart läggs symbolen i gult. I vissa sammanhang (likt för den gula bakgrunden) kan en nedtonad symbol behöva användas. Då används den vita symbolen i procent.

Symbol på bilder

På bilder används symbolen med 50–80% transparens. Graden av transparens anpassas beroende på bild, tillfälle och symbolens storlek. En balansgång mellan att symbolen syns och att bildens motiv ändå träder fram.

Svensk och engelsk logotyp

Ordbilden och symbolen bildar tillsammans logotypen. Logotypen förekommer i olika tillämpningar beroende på format och finns att ladda ned i två olika varianter. Dessa två finns både för tryck och för webb samt på svenska och engelska. De finns också med och utan vår webbadress, sh.se. Du hittar dem via högskolans mediaportal samt nedan på denna sida.

Nedan visas ett antal exempel på de mest förekommande logotyperna.

Högskolans logotype

Logotyp 1

Exemplet ovan visar den vanligaste varianten av logotyp version 1. Den heter _Logo_1.sve_rgb om den ska vara för webben. Den finns också på engelska och med vår webbadress, sh.se.

Högskolans logotype med sh.se

Exemplet ovan visar logotyp 1 med högskolans webbadress, sh.se.

högskolans logotype engelska

Exemplet ovan visar logotyp 1 på engelska.

högskolans logotype för tryck

Logotyp 2

Logotypen ovan visar den vanligaste varianten av logotyp version 2. Den heter _Logo_2.sve_rgb om den ska vara för webben. Den finns också på engelska och med vår webbadress, sh.se.

Du hittar alla högskolans logotyper i högskolans bildbank mediaportalen.

Profilfärger

Huvudfärger

Huvudfärgen för Södertörns högskolas profil är den karaktäristiska gula. Till den har vi en egen Södertörnssvart. Den är något mjukare än vanlig svart. Allt för att få det totala uttrycket lite vänligare och inte så vasst. Dessutom har den vita färgen en stor betydelse för känslan av Södertörns högskola.

Använd ”luft” i layouttänkandet! Färgerna kan användas tonade vid speciella tillfällen.

Färgkoder gult

C0 M15 Y90 K0
R255 G214 B24
PANTONE 108 C
PANTONE 108 U
NCS S0570-Y

Färgkoder svart

C25 M15 Y0 K90
R46 G49 B55
PANTONE 432 C
PANTONE BLACK 6 U

Kompletterande färger

Tanken är att Södertörns högskola är gult med stöd av Södertörnssvart och vitt. I färgpaletten ingår fem kompletterande färger som harmoniserar väl med huvudfärgerna. Dessa ska användas sparsamt och med försiktighet. Vid behov kan även ljusare komplementfärger användas.

I framtiden kommer det att behövas flera färger för ändamål vi inte vet idag. Färgerna man då väljer bör ligga i samma tonalitet. Även dessa bör användas sparsamt.

Färgkoder kompletterade färger

Orange: C0 M55 Y90 K0 (Ljusorange: C0 M25 Y50 K0)
Orange: R241 G136 B37 (Ljusorange: R252 G203 B141)
Orange: PANTONE 715 (Ljusorange: PANTONE 149)

Röd: C25 M100 Y55 K30 (Ljusröd: C20 M70 Y30 K5)
Röd: R148 G20 B59 (Ljusröd: R197 G100 B128)
Röd: PANTONE 208 (Ljusröd: PANTONE 7634)

Blå: C95 M75 Y30 K5 (Ljusblå: C60 M35 Y15 K5)
Blå: R40 G72 B121 (Ljusblå: R112 G144 B180)
Blå: PANTONE 2140 (Ljusblå: PANTONE 2136)

Lila: C75 M100 Y5 K10 (Ljuslila: C45 M55 Y0 K2)
Lila: R95 G33 B118 (Ljuslila: R155 G125 B182)
Lila: PANTONE 568 (Ljuslila: PANTONE 2080)

Grön: C85 M15 Y65 K40 (Ljusgrön: C45 M10 Y35 K25)
Grön: R0 G106 B82 (Ljusgrön: R127 G159 B146)
Grön: PANTONE 568 (Ljusgrön: PANTONE 5565)

Typografi – Profiltypsnitt

I vår grafiska profil ingår tre typsnitt som bidrar till att skapa en profilerande karaktär. Dessa används vid framtagandet av trycksaker.

Rubrik

Bodoni är ett klassiskt och tidlöst typsnitt. Den är avsedd att användas till huvudrubriker, samt i viktiga budskap där typograferingen lyfts ut som ett grafiskt element. Bodoni Nr1 Regular är den enda skärningen som ska användas från Bodonifamiljen.

Underrubrik

Trade Gothic LT Bold No.2 är ett tydligt och stilrent typsnitt som balanserar fint mot Bodoni. Används som en stödjande underrubrik som ofta är längre än huvudrubriken. Kan användas både versalgement och i bara versaler.

Ingress

Trade Gothic LT Light används till ingresser. Alternativt Century Schoolbook Regular om Trade Gothic används i brödtext.

Brödtext

Till brödtext används Century Schoolbook regular och Italic eller Trade Gothic LT Light och Light Oblique. Beroende på tillfälle och hur eventuell ingress är typograferad.

Tabeller

Trade Gothic LT Light och Bold No.2.

Typografi – Officepaketet

I det dagliga kommunikationsarbetet behövs typografier som fungerar på digitala plattformar. Arial är vårt typsnitt när vi jobbar i programmen
i Officepaketet.

I Wordmallarna används Arial Regular som brödtypsnitt och Arial Bold till rubriker. I underrubriker kan Arial Bold användas både versalgement och i bara versaler. I PowerPoint används Arial Regular som brödtypsnitt, Arial Bold till rubriker och Arial Regular versalgement till underrubriker.

Vill du veta mer om vår grafiska profil eller den grafiska manualen? Kontakta kommunikationsstod@sh.se.

Högskolans tryckeri är Exakta tryckeri i Malmö. Mejla till sh@exakta.se.

Inled gärna din tryckförfrågan med att be om en kostnadsuppskattning. Det finns ingen central finansiering för högskolans tryckkostnader, utan din funktion behöver egna medel för tryckkostnaden.

I mejlet bör också finnas:

 • Leveransadress – dit du vill ha dina trycksaker.
 • Faktureringsinformation – ange din fakturareferens Länk till annan webbplats..
 • Antal ex av det som ska tryckas.
 • Om du har några speciella krav kring trycket, till exempel papperskvalitet eller liknande.
 • När leveransen senast önskas.

Sist, men inte minst, behöver själva tryckunderlaget skickas med. Har du gjort underlaget i en designmall i Mediaportalen har du en tryckfärdig pdf.

Bild, foto och film

Foto och rörlig bild förstärker budskapet och ökar nyhetsvärdet av det som publiceras. Därför är det bra att använda bild där så är möjligt. I vår mediaportal kan du hämta bilder som är godkända för publicering. Du kan även själv fotografera, använda dig av en extern fotograf, eller beställa fotografering hos kommunikationsavdelningen.

Fotografering

Foton som endast är för din egen dokumentation råder vi dig att fotografera själv – du är förmodligen den som är bäst på att förstå hur din egen verksamhet ska dokumenteras och många gånger räcker din mobilkamera långt!

Det finns flera saker att vara medveten om när du fotograferar eller när du beställer bilder av en extern fotograf. Ta exempelvis reda på bildrättigheterna och försäkra dig om att den du fotograferar har gett sitt medgivande till att vara med på bild.

Behöver du tekniskt avancerade bilder, ett porträtt som ska vara professionellt taget eller bilder som behöver ha en hög kvalité för att kunna tryckas och publiceras i broschyrer, presentationer eller liknande? Då kan kommunikationsavdelningen hjälpa dig. Kontakta kommunikationsstod@sh.se och berätta vad du behöver.

Om du anlitar en extern fotograf:

 • Gör fotografen medveten om högskolans bildspråk
 • Berätta syftet med bilderna och vad du vill att bilderna ska berätta
 • Ta reda på bildrättigheterna: användningsområde, om bilden får ändras och antal år som bilderna får brukas.

Film

För film gäller samma riktlinjer som vi har för stillbildsfotografering. Du behöver ha ett medgivande från den som porträtteras i din film och det är bra om du är medveten om högskolans bildspråk. När du exempelvis vill filma en föreläsning eller aktivitet behöver du informera berörda innan du filmar. Det är också viktigt att du berättar för den eller de som är med på filmen vad materialet ska användas till och i vilka kanaler.

SH-medieproduktion och SH-play

Genom SH medieproduktion kan du som är anställd vid Södertörns högskola få hjälp med medieproduktioner för undervisning, presentation och andra syften. Verksamheten är ett samarbete mellan biblioteket och medieteknikämnet. SH-play är högskolans egna videoportal och innehåller även verktyg för att producera ditt egna innehåll Mer information om SH-medieproduktion och SH-play.

Har du frågor om bild, foto och film? Kontakta kommunikationsstod@sh.se.

Det finns flera saker att vara medveten om när du fotograferar eller när du beställer bilder av en extern fotograf. Ta exempelvis reda på bildrättigheterna och försäkra dig om att den du fotograferar har gett sitt medgivande till att vara med på bild.

Ange alltid fotografens namn

Fotografens namn ska anges i samband med det fotografiska verket såvida det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt. Skyldighet att ange upphovsmannen följs av upphovsrättslagen.

Den som är med på bild måste ge sitt medgivande

Var noga med att berätta för den som porträtteras vad bilden ska användas till. Vad syftet är med fotograferingen och var bilden kommer att synas. Be personen fylla i högskolans blankett för bildgodkännande . Ett fotografi räknas som en personuppgift om bilden direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Blanketter för bildgodkännanden

Du behöver dela ut ett informationsblad till den person du porträtterar samt låta personen skriva på en blankett om medgivande. Dessa finns på svenska och engelska.

Har du frågor om bildrättigheter? Kontakta kommunikationsstod@sh.se.

Hitta bilder i högskolans mediaportal

Letar du efter en bild att använda i din kommunikation om högskolan? Foton, illustrationer och logotyper finns samlade i vår bildbank: Mediaportalen.

OBS! Tänk på att varje gång du laddat ned en bild ska bilden raderas så snart som möjligt. Du får inte spara och lagra dessa bilder. Skulle du behöva materialet vid annat tillfälle måste du hämta detta igen från mediaportalen. Det här beror på att bilder har ett sista datum och i vissa enstaka fall återkallas av den porträtterade.

Text och skrivande

Kommunikationsavdelningen kan i vissa fall hjälpa dig med skrivande, korrekturläsning, språkvård och översättning mellan svenska och engelska.

Vid kommunikationsavdelningen finns stöd för översättning mellan svenska och engelska. Skicka din text och eventuella synpunkter till kommuniktionsstod@sh.se.

Vem kan få hjälp med översättning?

Stödet för översättning är i första hand till för högskolans administrativa enheter, samt för undervisande lärare när det är nödvändigt för administration.

Doktorander och forskare som önskar språkgranskning eller översättning kan kontakta upphandling@sh.se som skickar förfrågan på Statens inköpscentrals ramavtal. Mer information finns i Mercell avtalskatalog under Verktyg på medarbetarwebben.

Tips för smidig översättning

Innan du skickar in en text för översättning till engelska, kontrollera gärna att den är bra skriven på svenska. (Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt – använd klarspråk). Finns det särskilda termer som du vill att översättaren ska använda? Berätta det i ditt mejl till kommunikationsstod@sh.se.

AI i översättning

Det finns flera AI-baserade online-översättare som kan översätta texter och hela dokumentfiler omedelbart. Översättning är ett av de mer använda och utvecklade tillämpningsområdena för AI och kan effektivisera den initiala översättningen. Men glöm inte att kontrollera texten för att se att det översatta innehållet och tonaliteten stämmer med ursprungstexten. Trots att AI:n kan producera naturligt och korrekt språk kan det finnas utmaningar med terminologi, textens innebörd och ton.

Communication in English

På sidan Communication in English kan du läsa mer om hur vad som gäller för kommunikation på engelska.

Undrar du vad ett begrepp eller en högskolespecifik term heter på engelska? I dokumentet nedan finner du en ordlista (svenska till engelska).

Den som skriver för en myndighet har många lagar och förordningar att förhålla sig till, exempelvis FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Diskrimineringslagen, Webbdirektivet och, inte minst, Språklagen.

Detta säger Språklagen (2009:600)

Språklagen (11 §) säger att myndigheternas språk ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det innebär att vi ska använda klarspråk.

Språkrådet, Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF) Länk till annan webbplats., är det officiella organ som är ansvarigt för språkvård och språkpolitik i Sverige. På deras webbplats finner du information om klarspråk och språkvård. Här är några direktlänkar:

Vad är klarspråk?

Klarspråk är myndighetstexter som är skrivna på ett enkelt, vårdat och begripligt sätt. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Klarspråk leder till en demokratisk, rättssäker och effektiv förvaltning och skapar förtroende.

Skriv enkelt – Undvik krångligheter

Undvik gammalmodiga ord. Använd enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad.

Skriv vårdat – Skriv korrekt

Följ den officiella språkvårdens rekommendationer (Myndigheternas skrivregler) för att skriva korrekt.

Skriv begripligt – Mottagaranpassa din text

Olika läsare har olika förkunskaper, intressen och förutsättningar, som påverkar hur de förstår din text. Att skriva begripligt handlar om att anpassa din text till mottagarna. Det innebär att du behöver tänka på vad du ska skriva – och hur du ska skriva det – innan du börjar skriva. Kom ihåg att texten ska ha en logisk uppbyggnad (ofta är det bra att skriva det viktigaste först).

Kontakta kommunikationsstod@sh.se om du har frågor om klarspråk eller språkvård.

På HR-avdelningens sida om kompetensutveckling kan du läsa om vilka utbildningar som högskolan anordnar för anställda. När det gäller text och skrivande kan det exempelvis gälla följande utbildningar:

 • Klarspråk
 • Att skriva effektivt
 • English in higher education

Om du och din avdelning vill ha en genomgång av högskolans språk och tonalitet hör du av dig till: kommunikationsstod@sh.se.

Högskolans digitala kanaler

Kommunikationsavdelningen utvecklar och hanterar högskolans webbplatser – sh.se och medarbetarwebben – och är också systemägare för dessa. Vi sköter även flera av högskolans officiella konton i sociala medier så som Facebook och Instagram, spelar in poddar och lägger upp innehåll i högskolans digitala kanaler.

Medarbetarwebben – högskolans personalintranät

Medarbetarwebben är Södertörns högskolas personalintranät. Det är ett så kallat öppet intranät, vilket betyder att även externa personer kan ta del av stora delar av innehållet. Delar av medarbetarwebben kräver dock att du är inloggad.

Alla högskolans avdelningar/institutioner har en representant i produktionsverkstan för medarbetarwebben. Deltagarna i produktionsverkstan är gemensamt ansvariga för innehållsproduktion för webbplatsen och säkerställer att innehåll är uppdaterat, samordnat och uppfyller digital tillgänglighet.

Om du behöver publicera information på medarbetarwebben tar du kontakt med din enhets representant eller fyller i formuläret för ändringar på sida på medarbetarwebben.

Strukturansvariga - ansvarar för en temaingång på medarbetarwebben

 • Min anställning och chefsstöd: Carina Jansson
 • Undervisa: Amanda Magnusson Arntsen
 • Forska: Gabriela Voglio
 • Stöd och service: Karolina Olofsson
 • Organisation och ledning: Tim Klingenberg de Verdier

Sidansvariga i produktionsverkstan

 • NMT: Maria Donoso
 • ISV: Lina Lorentz
 • HSS: Kim Dahlman
 • IKL: Kajsa Gustavsson
 • IPA: Jessica Strålind
 • LU: Erika Karlsson
 • Ekonomi: Annica Kaneberg
 • CIT: Oskar Dyvling
 • Biblioteket: Frans Utterström
 • AVM: Christina Ingves
 • Doktorand- och forskarutbildningsinformation: Dejana Burazor

Det är viktigt att informationen på medarbetarwebben är korrekt och att sidorna fungerar som de ska. Rapportera gärna om du upptäcker något fel eller information som behöver uppdateras.

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så snart vi kan. (Observera att du behöver vara inloggad på medarbetarwebben för att fylla i formuläret.)

Uppdatera profil - redigera personalkort och profilbild

På medarbetarwebben kan du redigera ditt personalkort och din profilbild.

Högskolans personalkort innehåller kort information om dig som medarbetare. Personalkortet används både på medarbetarwebben och sh.se men för att kortet ska visas på sh.se måste du godkänna visning (det gör du i personalkortets redigeringsläge).

Bilden beskriver högskolan personalkort

Informationen på personalkorten hämtas från PAV, personaladministrativa systemet. Det som hämtas från PAV är namn, titel, akademisk titel, ledningstitel, institution/avdelning, rum, telefonnummer samt e-post. Behöver du hjälp med att ändra uppgifterna i PAV, kontakta PAV-ansvarig på din enhet/avdelning.

Till det kan du själv komplettera med en beskrivning av vad du arbetar med, personlig bild samt mobilnummer. Vill du dessutom visas i personallistor för ett visst ämne, centrumbildning, forskarutbildningsområde eller avdelning/enhet så behöver du markera dessa val.

När du har godkänt visning kommer all kontaktinformation, både det som hämtas från PAV och det som du själv har fyllt i, att synas på webbplatsen på ett så kallat ”personalkort”. Är det första gången du laddar upp en bild måste bildpublicering godkännas.

Kontakta webbutveckling@sh.se om du har frågor om ditt personalkort.

All redigering av ditt personalkort sker på Medarbetarwebben. Se gärna filmen om hur du redigerar ditt personalkort.

I den övre menyn till höger – klicka på den runda bildikonen och välj Min sida (du måste vara inloggad)

Byta bild

 • Ladda upp och beskär bilden – se riktlinjer nedan under profilbild på personalkortet för hur du bäst väljer bild till personalkortet.
 • Om det är första gången du laddar upp en bild måste publiceringen godkännas (görs i nästa steg, under Redigera profil)

Redigera profil

 1. Fyll i "vad arbetar jag med". Tänk på att hålla det kort, max 180 tecken. (Detta är valfritt att fylla i.)
 2. Fyll i eventuellt mobilnummer
 3. Godkänn visning av personalkort på sh.se samt bildvisning
 4. Tagga för visning i personallistor, till exempel om du markerar ämnet Retorik kommer du synas i personallistan på ämnessidan Retorik

Riktlinjer för val av profilbild på personalkortet

Riktlinjerna inför val av bild är enkla:

 • Närbild och rakt framifrån
 • Blicken rakt in i kameran
 • Neutral bakgrund
 • Bilden ska vara i färg
 • Inga filter – naturlig bild!
 • Endast du på bilden, det vill säga, inga andra personer ska medverka.

Finns ditt porträtt i mediaportalen?

Högskolan erbjuder personalfotograferingar. Se om ditt porträtt finns lagrat i högskolans mediaportal.

Om du inte har din bild i vår mediaportal går det alldeles utmärkt att själv ta ett foto med din mobilkamera.

Storlek på bilden

Bilden måste vara 330 px som minst i höjd och bredd, men är bilden tagen långt ifrån behöver du ha en mycket större upplösning, cirka 800 px.

Du behöver inte se jätteglad ut, men du får gärna ha ett ansiktsuttryck där det känns som att du gillar ditt arbete. Med närbild menar vi ett bildutsnitt med ansikte, hals och axlar. Helbild eller halvbild fungerar dåligt, eftersom bilderna kommer visas i litet format.

Kontakta webbutveckling@sh.se om du har frågor om personalkort och profilbild.

Nyheter på medarbetarwebben

På medarbetarwebbens startsida finner du interna nyheter som gäller hela högskolan, kalenderposter och driftinformation.

Vilka nyheter är en interna nyheter och platsar på medarbetarwebben?

 • Nyheten riktar sig till medarbetare på högskolan.
 • Det finns ett större intresse för nyheten, det vill säga den rör inte bara den egna institutionen eller avdelningen.

Texten ska gärna svara på frågorna: Vad är det som händer? Vem berörs? När? Hur? Varför?

Nyheter på medarbetarwebben finns i två olika former:

 1. "Puffarna" på startsidan, som består av en klickbar bild med text under. Dessa nyheter är synbara för både externa besökare och inloggade medarbetare. En nyhet som publiceras som en puff-nyhet på startsidan ska uppfylla ett antal kriterier, framförallt att den är angelägen för det stora flertalet av våra medarbetare, att den kan läsas av utomstående och/eller att den har en lång giltighetstid. Dessa puffar publiceras av Kommunikationsavdelningen.
 2. Nyhetsflödet på startsidan. Dessa nyheter är enbart synliga för personal som är inloggad på medarbetarwebben. Alla medarbetare kan publicera nyheter. (På startsidan hittar du i högra hörnet knappen Skapa intern nyhet, klicka på den och följ den stegvisa instruktionen). Om du behöver lägga till en länk eller en fil i din nyhet kontaktar du din avdelningsrepresentant i produktionsverkstan eller fyller i formuläret för ändringar av sida på medarbetarwebben.

  En nyhet ska ha endast en avsändare, som då svarar för informationen. Nyheter som rör exempelvis tillfälliga öppettider eller inbjudningar där datumet passerat ska avpubliceras i efterhand av den som skapat nyheten.

  Nyheter på svenska publiceras på den svenska startsidan, och nyheter på engelska publiceras på den engelska startsidan.

Det finns också en ruta med driftinformation, som bara är synlig om du är inloggad.

På startsidan kan du som är inloggad på medarbetarwebben se interna kalenderhändelser. Om du behöver lägga ut en kalenderhändelse i kalendern kontaktar du din avdelningsrepresentant i produktionsverkstan.

Den interna kalendern har högskolans medarbetare som målgrupp, här läggs exempelvis personalmöten och interna utbildningar. Har du istället ett event som riktar sig utanför högskolan ska kalenderhändelsen publiceras på sh.se (exempelvis högre seminarium, externa event, disputation eller öppna föreläsningar.)

På startsidan kan du som är inloggad på medarbetarwebben se driftinformation. Om du behöver lägga ut driftinformation kontaktar du systemägaren för det system som avses. Under verktyg hittar du kontaktuppgifter till respektive systemägare.

Sh.se – Högskolans externa webbplats

Vår externa webbplats sh.se riktar sig framförallt till presumtiva studenter och studenter. Här lägger vi upp information och nyheter om högskolans verksamhet.

Varför syns inte mitt personalkort på sh.se? Hur lägger jag in länkar till min forskning? Kommunikationsavdelningen får ofta frågor om hur en gör för att synas på sh.se. Här har vi samlat information kring detta.

Att synas på sh.se

Fyll i ditt personalkort

För att ditt namn ska synas på sh.se behöver du fylla i ditt personalkort. Det gör du genom att redigera ditt personalkort på medarbetarwebben.

Information om detta finner du i plusboxen Personalkort Länk till annan webbplats..

Fyll i din forskarprofil

För dig som forskar finns möjligheten att utöka personalkortet med en forskarprofil. För att din forskarprofil ska synas på sh.se behöver du godkänna detta, vilket du gör i redigeringsläget för ditt personalkort på medarbetarwebben.

Mer information finner du i plusboxen Forskarprofil Länk till annan webbplats..

Lägg in en profilbild

Du kan välja att lägga in en bild i ditt personalkort, som blir synlig för besökare på sh.se.

Information om detta finner du i plusboxen Profilbild Länk till annan webbplats..

Nyheter på sh.se

Nyheterna på sh.se:s startsida är ett sätt att visa högskolans verksamhet och forskning. Om du vill tipsa kommunikationsavdelningen om en nyhet fyller du i formuläret som du hittar i plusboxen Tipsa oss om nyheter.

Nyhetstips, ändringsförslag och nya sidor

Har du tips om något du skulle vilja att vi uppmärksammade i någon av högskolans kanaler? Saknar du information eller har du upptäckt ett fel på webbplatsen sh.se? Önskar du beställa en ny sida? Det gör du via formulären i plusboxarna nedan.

Tipsa oss!

Kommunikationsavdelningens redaktion tar gärna emot tips om olika nyheter som rör högskolans verksamhet.

Vad vi gör med ditt tips beror på vad det innehåller, till vem eller vilka tipset riktar det sig till samt vilka andra tips vi har under samma tidsperiod. Till exempel kommer ett tips som riktar sig till högskolans studenter att se olika ut om det publiceras på vår externa webbplats eller på vår facebooksida. Vilken kanal som är lämpligast att använda avgör redaktionen, beroende på innehåll och målgrupp.

Det är inte alltid ett tips leder till en nyhet – ibland sker ett urval, och det urvalet har sin grund dels i den anseendestrategi som rektor antagit, dels i en professionell nyhetsvärdering av allmänintresset.

För att tipsa oss fyller du i formuläret nedan med så mycket information som möjligt och klickar på "Skicka". Vi återkommer till dig så fort vi har möjlighet.

Har du en bild som passar ihop med ditt tips? Mejla då gärna den till nyhetstips@sh.se. Glöm inte att ange fotografens namn!

Det är viktigt att informationen på vår webbplats är korrekt och att sidorna fungerar som de ska. Rapportera gärna om du upptäcker något fel eller information som behöver uppdateras.

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så snart vi kan. (Observera att du behöver vara inloggad på medarbetarwebben för att fylla i formuläret)

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att skapa nya sidor på sh.se. Det kan exempelvis behövas en ny sida när det sker förändringar i högskolans organisation eller verksamhet.

När nya kurser eller program tillkommer använder du formulären som finns under Program och kurstexter på sidan Utbildningsutbud.

Har du önskemål om att vi ska skapa en ny sida? Fyll i formuläret nedan så utförligt som möjligt så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Kalenderposter på sh.se

På webbplatsen sh.se samlas alla kalenderhändelser i en och samma gemensamma kalender Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att tagga kalenderhändelser med ämne/centrumbildning/forskarutbildningsområde/institution/avdelning finns dessutom möjlighet att visa kalenderhändelser på enhetens sida.

För att få publicera poster i högskolans externa kalender krävs följande:

 • Att eventet välkomnar en intresserad allmänhet.
 • Att det är kostnadsfritt att delta.
 • Att eventet arrangeras av Södertörns högskola ELLER
 • Att Södertörns högskola är medarrangör ELLER
 • Att eventet äger rum i högskolans lokaler och välkomnar en intresserad allmänhet.

Skapa och redigera en aktivitet/event i kalendern

För att du ska kunna skapa och redigera kalenderhändelser på sh.se måste du ha behörighet till kalenderfunktionen. Som behörig kan du skapa och redigera kalenderhändelser på egen hand och redigeringen görs i Sitevision administrationsgränssnitt. Tänk på att du genom din behörighet till funktionen kan redigera och även ta bort alla kalenderhändelser. Du skickar ett mejl till webbutveckling@sh.se som ser till att du få behörighet.

Skapa en kalenderhändelse i kalendern på sh.se

 1. Fyll i kalenderformulär – https://www.sh.se/kalender/skapa-evenemang Länk till annan webbplats.. Du kanske får upp en inloggningsruta om du inte redan är inloggad.
  Om du väljer engelska som evenemangsspråk så skapas två sidor, ett evenemang i den svenska och en sida i den engelska kalendern. Allt innehåll måste då vara skrivet på engelska. Om du väljer evenemangsspråket svenska skapas bara en sida i den svenska kalendern.
 2. Kalenderhändelsen publiceras direkt efter att du klickat på Skicka för publicering.

Detaljerad beskrivning av gränssnitt för att redigera kalenderhändelser i Sitevision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala medier

Idag är det en självklarhet att kommunicera med sin omvärld genom olika sociala medier. Södertörns högskola finns i ett flertal kanaler, som alla bevakas och sköts av Kommunikationsavdelningen.

Du kan läsa mer om våra sociala medier på sh.se/socialamedier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De olika kanalerna har olika målgrupper, vilket beskrivs kortfattat nedan. Om du har, eller vill starta en blogg, podd eller Facebookgrupp i högskolans namn måste du kontakta kommunikationsavdelningen på socialamedier@sh.se. Läs även noga igenom våra "Riktlinjer för sociala medier" som du hittar längst ned i denna plusbox.

Facebook

På Facebook kommunicerar vi främst med våra studenter. Vi lägger ut nyheter, påminner om saker som händer på högskolan och använder även kanalen som en snabb kommunikationskanal när något inträffar – till exempel när det inte går att logga in på Studiewebben.

Se vår Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns även fler Facebooksidor som startats och sköts av institutioner eller ämnen på högskolan. Vi har listat de vi känner till på sh.se/socialamedier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Instagram

På Instagram delar vi bilder från högskolans miljö, följer studenter och deras vardag och visar upp vad som händer här på högskolan. Instagramkontot sköts ofta av studentambassadörerna som turas om att spegla studentlivet på Södertörns högskola.

Se vårt Instagramflöde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

X, f.d. Twitter

På Södertörns högskolas twitterkonto twittrar vi främst ut våra nyheter gällande utbildning och forskning. Målgruppen är journalister, politiker och opinionsbildare. Vi följer även för oss relevanta organisationer, företag och personer.

Se vårt twitterflöde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Poddar

På Södertörns högskola produceras flera olika poddar som bjuder på underhållning, vetenskap och fakta. Du finner dem på sh.se/poddar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Via medarbetarwebbens startsida kan du som medarbetare även ta del av SH-podden, som riktar sig till anställda på högskolan.

Bloggar

Kopplat till Södertörns högskolas forskningsprojekt och ämnen finns flera bloggar. Till skillnad från övriga sociala medier sköts dessa inte av Kommunikationsavdelningen.

Vi har listat de bloggar vi känner till med koppling till Södertörns högskola på sh.se/socialamedier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

LinkedIn

Målgrupp: nuvarande och tidigare anställda, potentiella medarbetare, alumner.

Till Södertörns högskola på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SH-play

SH-play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är högskolans egna videoportal och innehåller verktyg för att producera ditt egna innehåll som videopresentationer och föreläsningar via applikationen Kaltura Capture. Du kan även titta på forskningsfilmer, instruktionsfilmer och filmer från öppna föreläsningar.

Youtube

Används som en publiceringsplats för rörlig bild. Sprids därifrån vidare till andra kanaler.

Vill du starta en blogg eller ett konto i sociala medier?

Om du vill starta en blogg, en Facebooksida eller ett Instagramkonto så är det möjligt. Dock uppmanar vi till att tänka efter före:

 • Vem ska kanalen rikta sig till?
 • Vem ska bevaka (dagligen) och uppdatera?
 • Vem bevakar när du som är ansvarig är borta?

Läs våra "Riktlinjer för sociala medier" (längre ner i denna plusbox) så ser du vilka krav som ställs på bevakning, uppdatering och arkivering. Innan du sätter igång måste du fylla i ett formulär, som kommunikationsavdelningen sedan ska godkänna, och när det är klart hjälper vi dig att sätta upp bloggen eller kontot, om du behöver hjälp. Kontakta oss på socialamedier@sh.se om du vill starta en blogg eller ett konto i någon av de sociala medierna!

Frågor om högskolans sociala medier? Kontakta Kommunikationsavdelningen på socialamedier@sh.se.

Forskningskommunikation

Att kommunicera forskningsresultat, nya projekt och profilera framstående forskare är en viktig del i Södertörns högskolas kommunikationsarbete. Vi vill hjälpa dig att nå ut med din forskning. Nedan kan du läsa mer om kommunikationsstöd till dig som forskare.

Har du tilldelats medel för ett forskningsprojekt, precis kommit ut med en rapport eller har intressanta forskningsrön att sprida? Tipsa gärna oss på kommunikationsavdelningen! Tänk också på att hålla din forskarprofil uppdaterad.

Som forskare kan du få ett utökat personalkort – en forskarprofil. Där har du möjlighet att beskriva din forskning. Det finns också länk till dina publikationer i Södertörns högskolas DIVA. Om du är projektledare för något forskningsprojekt i högskolans projektdatabas kommer dessa projekt också visas på din forskarprofilsida.

Har jag en forskarprofil?

För att ta reda på om du har en forskarprofil kan du söka på ditt namn på sh.se. Om du redan har en forskarprofil ska knappen Min forskning visas på personalkortet.

Beställa en forskarprofilsida

Logga in på medarbetarwebben.

 1. I den övre menyn till höger på medarbetarwebbens startsida – klicka på den runda bildikonen och välj Min sida (du måste vara inloggad).
 2. Tryck på gula knappen "Beställ forskarprofil" uppe i högra hörnet.
 3. Invänta återkoppling gällande forskarprofil, därefter kan du redigera enligt nedan.

Ändra innehållet på min forskarprofilsida

Se gärna filmen om hur du redigerar din forskarprofil.

 • Längst ner till höger visas nu pennan – klicka på pennan som öppnar redigeringsläge för profilsidan.
Bilden visar pennan som startar redigeringsläge av forskarprofil

Nu kan du påbörja redigering av din forskarprofilsida. I fältet innehåll skapar du innehåll på sidan. Se bild för de verktyg som finns tillgängliga för formatering av innehållet.

 • När du är klar klicka på Publicera
 • Klicka på Klar för att lämna redigeringsläget.
 • Upprepa för den engelska sidan.

Tips på hur du kan skriva i din forskarprofil

Här följer några tips på hur du kan göra en tydlig och tillgänglig forskarprofil.

 • Skriv i jag-form.
 • Använd gärna styckesindelning och punktlistor.
 • Skriv tillgängligt. Det innebär att skriva enkelt, vårdat och begripligt. Tänk att en intresserad allmänhet eller journalist som inte är insatt i ämnet ska kunna förstå vad forskningen handlar om.
 • Publikationer som finns i DiVA listas automatiskt via länk under fliken Publikationer. Om du ändå väljer att lista dina publikationer i din forskningsprofil gör då ett urval som bäst representerar din forskning. Om möjligt länka också till dina publikationer.
 • Lägg till ett foto i din profil. Riktlinjer för profilfoto: Färgbild, närbild (ansikte, hals, axlar) och rakt framifrån med blicken rakt in i kameran samt neutral bakgrund.

Följande gäller den forskningskommunikation som Kommunikationsavdelningen främst ägnar sig åt – det vill säga kommunikationsinsatser riktade mot en bredare allmänhet.

Varför kommunicera forskning?

Lagkrav

Sveriges lärosäten ska ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”, enligt andra paragrafen i Högskolelagen. Detta kallas för ”den tredje uppgiften” – vid sidan av forskning och utbildning. Vikten av samverkan och kommunikation med det omgivande samhället poängteras också i forskningspropositionen ”Kunskap i samverkan” som antogs av Riksdagen våren 2017 och i betänkandet från Styr- och resursutredningen från februari 2019.

Södertörns högskolas vision

I vår vision säger vi att "Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor." För att bidra till bildning och kritiska samtal måste vi kommunicera vår forskning.

Hur kommunicera forskning?

I en tid där jakten på stora braskande rubriker och många klick lockar till att välja det säljande är det viktigt att vi kommunicerar sant och balanserat kring vår forskning. Samtidigt behöver vi paketera forskningen på ett sätt som är tillgängligt för en bredare allmänhet och använda ett språk och ett tilltal som lockar till läsning för att nå fram till våra målgrupper. Det är en fin balansgång och vi har därför skapat följande checklista att följa vid kommunikation av forskning:

 • Har rubriken och ingressen täckning i texten?
 • Finns det en hänvisning till källan/fullständiga rapporten?
 • Är forskningen peer reviewad?
 • Har forskaren godkänt texten?
 • Behöver vi stämma av pressmeddelandet/nyheten med till exempel en ämnessamordnare, en handledare eller annan högre instans?

Om vi är tveksamma ska försiktighet prägla kommunikationen.

Södertörns högskolas tonalitet

Södertörns högskolas tonalitet ska genomsyra även forskningskommunikationen. Pressmeddelanden är till sin art alltid korta och koncisa, men i till exempel nyhetsartiklar och filmer ska vi ”låta som Södertörn”.

Nedanstående är hämtat ur vår kommunikativa plattform:

Kommunikationen ska signalera:

 • Värme, nyfikenhet och öppenhet
 • Äkthet och dynamik

Vi vill också associeras med att vi:

 • Är nytänkande med en upptäckarglädje
 • Agerar med självförtroende

Bra tips för forskningskommunikation

Den ideella föreningen "Vetenskap och allmänhet" har mycket information, råd och tips om forskningskommunikation, inte minst om kontakter mellan forskare och media. Följande är hämtat från dem:

Så blir din forskning en nyhet

 • Vad är grejen?
 • Varför skulle detta intressera en större publik? Har du till exempel nya slutsatser i en viktig fråga? Något som kullkastar tidigare resultat eller antaganden? Resultat eller forskningsfrågor som berör många? Lyft fram vad det är med din forskning som berör och intresserar!
 • Var på plats när journalisterna ringer.
 • Öva i förväg på att uttrycka dig kort och enkelt.
 • Paketera ditt forskningsområde så att det intresserar målgruppen.
 • Fokusera på det oväntade.
 • Förenkla.

Källor: Vetenskap och allmänhet, forskningskommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Mediaseminarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer om Kommunikationsavdelningens arbete med forskningskommunikation? Kontakta redaktionen på nyhetstips@sh.se.

Skapa eller redigera Wikipediasidor om din forskning

Ett sätt att nå ut med din forskning är att skapa eller redigera sidor på Wikipedia med anknytning till din forskning. Vid en sökning på webben kommer träffar på Wikipedia alltid väldigt högt, varför detta är ett bra sätt för allmänheten att hitta din forskning vid en sökning.

Wikipedia är ett öppet uppslagsverk. Ett bra sätt för att lägga in information på Wikipedia är att skapa en användare och göra ändringsförslagen och skriva varför du gör dem. Det är också bra om du använder Open Access-artiklar, och inte enbart länkar till dina egna artiklar/publikationer.

Läs om hur en sida skapas på Wikipedia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hur du redigerar en sida på Wikipedia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontrollera först om den artikel du vill skriva redan finns på Wikipedia. I så fall är det bättre att fylla på den befintliga med nya källor. Om du väljer att skriva en ny artikel - tänk på att Wikipedia är ett uppslagsverk och att artikeln därför ska vara ett lämpligt uppslagsord.

Webbsidor för forskningsprojekt

I vissa fall behövs en webbsida för att kunna berätta om ett projekt och ibland krävs någon form av webbplats av finansiären. Det finns olika lösningar för detta och vi på Kommunikationsavdelningen är gärna bollplank för att hitta rätt lösning. Vilket alternativ som är bäst beror på era behov och även era resurser. Här nedan är de olika alternativen listade:

Projektsida i forskningsprojektdatabasen

Vi lägger upp det som ett projekt i vår forskningsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Södertörns högskolas webbplats och fyller på med den information ni vill ha. En sådan projektsida kan dock inte du som forskare administrera själv, utan ändringar måste, än så länge, gå genom Kommunikationsavdelningen.

Längre fram är det meningen att du som forskare själv ska kunna administrera din egen projektsida.

Så här skapar du en projektsida

Fyll i formuläret i länken nedan.

En "blogg" under blogg.sh.se

Vi har även en WordPress-lösning som flera större projekt använder sig av, de ligger då under Södertörns högskola med adressen blogg.sh.se. Det går även att skapa en pekaradress till projektsidan. En sådan sida lägger vi på Kommunikationsavdelningen upp en grundstruktur för, utan speciella anpassningar, och du/ni som driver projektet sköter sedan sidan helt själva. Vi har inte resurser för regelbunden support, men Wordpress är ett lättanvänt verktyg och uppstår problem försöker vi naturligtvis hjälpa till i möjligaste mån.

Blogg för ofta tankarna till en mer informell ton – men som till exempel Reinvents sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar, är det egentligen en vanlig hemsida som vi valt ett lättanvänt bloggverktyg till, för att hemsidan ska vara lätt att uppdatera.

En helt egen domän

En tredje lösning är att lägga upp en helt egen och extern domän/hemsida som du som forskare sköter helt själv, eller med konsulthjälp. Archipelago business Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har valt denna lösning, och sidan är skapad med hjälp av en webbyrå. Detta är inget som vi kan göra med befintliga resurser på Kommunikationsavdelningen, exempelvis så kostar det ju att ha en domän.

Detta alternativ kan vara bäst om det exempelvis är många parter i ett projekt, och där Södertörns högskola inte är den primära avsändaren, och det finns medel och resurser avsatta.

Behöver du samla in data via formulär?

Vi får ofta frågor om hur vi kan hjälpa till med att samla in data inom ett forskningsprojekt. Vi rekommenderar Forms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en Office 365-lösning som ni kan hantera helt själva. Att länka till ett formulär i Forms går bra att göra i ett mejlutskick eller genom att lägga länken på projektets hemsida.

Vid frågor, kontakta webbutveckling@sh.se.

Almedalsveckan är en viktig arena inom det politiska och offentliga Sverige. Södertörns högskola bidrar med forskning och expertis, både vid egna och andra organisationers arrangemang. Almedalen är också ett tillfälle att ge allmänheten en inblick i forskningen som bedrivs vid högskolan.

Forskartorget är Bokmässans arena för populärvetenskap där universitet, myndigheter och bokförlag presenterar aktuell forskning. Forskare kan genom föredrag på 15 minuter berätta om sin forskning och sina resultat för allmänheten på ett lättillgängligt sätt.

Järvaveckan: Vi deltar främst ur ett studentrekryterande syfte och studentambassadörer bemannar vårt tält. Besökare kan fråga om utbildningar, möta representanter från studentkåren samt studenter från socionomprogrammet.

Kontakt: kommunikationsstod@sh.se

När vi förekommer i medierna är det ofta i rollen av experter som uttalar sig. Därför är det värdefullt om du som är forskare på högskolan har en uppdaterad forskarprofil med en bra sammanställning över dina specialkunskaper.

Dessutom är det till stor hjälp om du vill lämna ut ditt mobilnummer så att Kommunikationsavdelningen snabbt kan få tag på dig när en journalist ringer. Vi ber dig därför fylla i formuläret "Mina expertområden" som du hittar nedan.

Tänk på att beskriva din forskning populärvetenskapligt med flera nyckelord, så underlättar du för oss när vi är på jakt efter expertis inom ett visst område.

Press och media

Att synas på redaktionell plats – i tidningsartiklar och i nyhetsinslag i TV och radio – med relevanta, intressanta och positiva nyheter och med expertkommentarer är bra för Södertörns högskola och stärker oss i vår vision att delta i kritiska samtal om vår tids stora frågor.

Därför arbetar Kommunikationsavdelningen kontinuerligt med att nå ut i medierna med nyheter som rör vår forskning och utbildning. Dessutom finns en beredskap för kriskommunikation och för att svara på frågor från medier, till exempel att hitta experter som kan uttala sig i olika ämnen.

Södertörns högskola har ett delegerat kommunikationsansvar, där varje medarbetare och enhet har en del i det kommunikativa arbetet. Varje medarbetare har självklart rätt att fritt uttrycka sin mening i olika frågor i enlighet med yttrandefriheten. Den som uttalar sig i Södertörns högskolas namn har dock ett särskilt ansvar att företräda högskolan. Om du blir kontaktad av en journalist:

 • Lyssna på vad hen frågar efter.
 • Fråga i vilket sammanhang informationen ska användas.
 • Om du behöver betänketid – be att få det och återkom sedan skyndsamt.
 • Tala aldrig "off the record".
 • Be att få läsa dina citat innan publicering.
 • Behöver du råd – kontakta Kommunikationsavdelningen.

Medieträning

Genom Kommunikationsavdelningen kan du få råd och tips i mötet med media samt hjälp att ta fram exempelvis kommunikationsplaner och Frågor och Svar. Kommunikationsavdelningen genomför vid behov medieträningar. Vet du att du kommer att ha mycket mediekontakter och känner en osäkerhet kring hur du ska agera i en sådan situation är du välkommen att kontakta oss: kommunikationsstod@sh.se

Södertörns högskola skickar regelbundet ut pressmeddelande om högskolans verksamhet, framförallt om forskningsnyheter. Vi tar tacksamt emot tips, gärna i god tid, om nyheter som är intressanta för en bredare allmänhet - se Tipsa oss om nyheter ovan. Det är bara Kommunikationsavdelningen som får skicka pressmeddelanden med Södertörns högskola som avsändare. Vi använder oss av ett utskicksverktyg med fasta mallar och med listor över medier sorterade på bland annat geografi och ämnen. Enskilda medarbetare är självklart fria och välkomna att tipsa journalister om nyheter, men det är bra om Kommunikationsavdelningen i så fall informeras så vi kan vara beredda om andra journalister hör av sig om samma nyhet.

När skickar Kommunikationsavdelningen ut pressmeddelanden?

Ett antal kriterier vägs in i bedömningen när vi väljer vad vi ska informera medierna om genom tips, pressmeddelanden eller pressinbjudningar, framförallt:

 • Att nyheten är kopplad till Södertörns högskola och vår verksamhet.
 • Aktualitet och allmänintresse utanför forskarsamhället (nyhetsvärde).
 • Tidsåtgång och Kommunikationsavdelningens arbetsbelastning.

Ju tidigare vi får information om en kommande publicering eller annan nyhet som kan vara av intresse för medier och allmänhet och kan börja jobba med materialet, desto större chans att vi kan hjälpa till. Även om ditt nyhetstips inte resulterar i ett pressmeddelande, så kan vi kanske använda tipset till att sprida nyheten i våra egna kanaler.

Vad gäller för talespersoner i pressutskick?

Talesperson i ett pressutskick är alltid i första hand forskaren eller den ansvarige. Dessutom finns alltid kontaktuppgifter till pressansvarig eller kommunikatör med. Du som talesperson bör vara tillgänglig per telefon, och helst även personligen för eventuell fotografering, från den tidpunkt då pressinformation gått ut och minst ett par dagar framåt. Självklart stämmer vi tillsammans av när det passar dig att gå ut med pressutskick.

På sh.se kan du läsa mer om högskolans presstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Är du medarbetare och behöver mer hjälp eller information kan du nå kommunikationsavdelningen via nedanstående mejladresser.

Kommunikationsstödkommunikationsstod@sh.se
För interna förfrågningar om stöd att kommunicera kring egen verksamhet. Exempel: Få hjälp med en kommunikationsplan för ett större projekt, marknadsföra utbildningar gentemot presumtiva studenter, stöd i att ta fram grafiskt material.

Nyhetstipsnyhetstips@sh.se
För att tipsa om större händelser, exempelvis forskningsprojekt eller studentrelaterade nyheter där det finns önskemål om att sprida det externt via någon av högskolans kanaler.

Nyheter på medarbetarwebben kan var och en själv publicera via knappen ”Skapa nyhet” längst ner på medarbetarwebbens första sida. Om det är ett internt tips av så stor dignitet att det kan generera en puffnyhet på Medarbetarwebben skickas även det till nyhetstips-mejlen. Det är enbart Kommunikationsavdelningen som kan skapa puffnyheter.

Webbutvecklingwebbutveckling@sh.se
För systemrelaterade frågor kring webbplatserna.
OBS! I första hand används de formulär som finns på våra webbplatser:

Formulär för ändring av sida på sh.se
Formulär för ändring av sida på Medarbetarwebben

Event event@sh.se
För frågor som rör evenemang, konferenser och disputationer.

Utbudutbud@sh.se
För frågor som handlar om högskolans utbildningsutbud, till exempel inställda kurser och nya kurser.

Sociala mediersocialamedier@sh.se
För frågor som rör våra sociala kanaler, som exempelvis Facebook, Instagram, X eller Linkedin. Tips på innehåll ska skickas till nyhetstips@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-24 av Karolina Olofsson