Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Kompetensutveckling

Högskolan anordnar ett flertal utbildningar för anställda. Vissa utbildningar ges i samarbete med andra högskolor och universitet.

Du ser kursutbudet här nedan.
Vilka kurser som arrangeras avgörs av högskolans ledning och HR-avdelningen. Har du synpunkter på utbudet är du välkommen att kontakta Anna-Karin Aldrin på HR-avdelningen.

Anmälan

Du anmäler dig via länken vid respektive utbildning. Om du har några frågor, eller om det saknas det en länk för anmälan, skickar du ett mail till kompetensutveckling@sh.se.

Anmälan ska göras i samråd med din chef.
Har du särskilda behov eller önskemål om tillgänglighet, vänligen meddela detta vid anmälan.

Planerade utbildningar

Följande utbildningar är tidsbestämda eller sker löpande:

Du kan boka den digitala coachen för digitala utbildningar, eller egna frågor.
Exempel på utbildningar:

 • 10 tips för att lyckas med ditt Zoom-möte
 • Kom igång med Teams
 • OneDrive - Spara och synkronisera dina filer
 • Office-mallarna
 • Word, excel eller powerpoint.

Du kan läsa mer på sidan Digitalt stöd.

För att boka en digital utbildning eller tid för egna frågor använder du denna länk: Boka högskolans digitala coach Länk till annan webbplats. Där kan du även läsa om alla utbildningarna.

Detta är en "nanoutbildning", det vill säga flera korta utbildningspass, digitalt.
Eftersom det finns lagkrav på tillgänglighetsanpassad information, är det viktigt att just du deltar.

Anmälan

Du anmäler dig direkt på länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp

Samtliga anställda

Syfte

Att deltagarna ska få en ökad kännedom om tillgänglighet.

Ur innehållet

 • Vad är tillgänglighet/digital tillgänglighet?
 • Varierande förmågor och nedsättningar
 • Webbtillgänglighetsdirektiven

Kursledare

Funka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Utbildningen innehåller 7 lektioner om vardera 3 minuter. Avsnitten kommer en gång/vecka till din e-post.

Kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA" (Mental Health First Aid), ger dig möjlighet att träna på att ge tidig hjälp till personer som drabbats av psykisk ohälsa eller befinner sig i en krissituation.

Anmälan

Kursen i april/maj är fullbokad, men återkommer till hösten.
Datum är ej bestämt ännu.
För frågor och mer information kontakta: mhfa@sh.se

Målgrupp

Alla anställda på högskolan samt studentkåren SöderS.

Syfte

Att ge kursdeltagarna kunskaper att kunna rycka in och ge en mental första hjälp utifrån en handlingsplan, tills det att den drabbade får professionell hjälp.
Målsättningen är att rädda liv genom att sprida kunskap om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord, samt att minska fördomar och stigmatisering.

Ur innehållet

Utbildningen består av fyra olika delar, fördelat på totalt 14 timmar. Programmet lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.  

Del 1:
Psykiska sjukdomar
Första hjälpen till psykisk hälsa
Depression

Del 2:
Depression
Ångestsjukdomar

Del 3:
Ångest sjukdomar
Psykossjukdomar

Del 4:
Psykossjukdomar
Substansbrukssyndrom

Kursledare

Funka-samordnare Kristin Rosén
Kurator Ann-Louise Ebérus

Tidpunkt

2 heldagar: onsdagarna 26 april och 3 maj, kl 8.30 - 16.30

Alla kurstillfällen är obligatoriska.

Passar inte tiderna? Kontakta gärna mhfa@sh.se om du har en arbetsgrupp som vill gå denna kurs vid andra datum än de som erbjuds, så hittar vi datum som passar er.  

Sista anmälningsdag: 21 april

Anmälan

Du anmäler dig till D-HLR här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Onsdagen den 10 maj kl 10.00 - 12.00

Målgrupp

Samtliga anställda

Syfte

Att deltagarna ska skaffa sig grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och första hjälpen vid hjärtstopp. Hantering av hjärtstartare.

Ur innehållet

 • Kontroll av medvetande, andning
 • Ta hand om en medvetslös; fria luftvägar, stabilt sidoläge
 • Hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp
 • Hantering av hjärtstarter.

Kursledare

Magnus Jansson
Robert Wikner

OBS! Ha oömma kläder.

Max 20 deltagare.

Sista anmälningsdag: 21 april

Anmälan

Du anmäler dig till Första hjälpen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Onsdagen den 10 maj kl 13.00 - 15.00

Målgrupp

Samtliga anställda

Syfte

Att deltagarna ska skaffa sig grundläggande kännedom i första hjälpen vid olycksfall samt akuta sjukdomsfall.

Ur innehållet

 • Sårskador och blödningar
 • Cirkulationssvikt
 • Brännskador
 • Akuta sjukdomar såsom stroke, allergi, astma, diabetes samt epilepsi och fallskador
 • Skall-, nack- och ryggskador

Kursledare

Magnus Jansson
Robert Wikner

OBS! Ha oömma kläder.

Max 20 deltagare.

Sista anmälningsdag: 8 juni

Anmälan

Du anmäler dig till "Rättssäker examination" här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Måndagen den 21 augusti kl 9.00 - 11.00

Målgrupp

Alla anställda på högskolan

Syfte

Att ge deltagarna en ökad kunskap om sådant som förenklar vardagen för lärare

Innehåll

Vilka regler som styr lärarens arbete, med tonvikt på examination?
Deltagarna får prova att lösa några situationer som är autentiska och även resonera om lösningar för sådant de själva har upplevt.

Kursledare

Eva-Carolina Säfvelin, utredare vid Studentavdelningen

Sista anmälningsdag: 8 juni

Anmälan

Du anmäler dig till "Disciplinärenden" här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Måndagen den 21 augusti kl 13.00 - 15.00

Målgrupp

Alla anställda på högskolan

Syfte

Att ge deltagarna en ökad kunskap om hantering av disciplinärenden.

Innehåll

 • När och hur ska en disciplinanmälan göras?
 • Vad händer efter en anmälan?
 • Vad innebär en disciplinär åtgärd och vad får en avstängd student göra?

Deltagarna får se exempel på olika typer av disciplinärenden och vad beslutet i respektive ärende blev.

Kursledare

Peter Armstrong Wedborn, Studentavdelningen

Sista anmälningsdag: 8 juni

Anmälan

Du anmäler dig till "Klagomålshantering" här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Tisdagen den 22 augusti kl 9.00 - 11.00

Målgrupp

Alla anställda på högskolan

Syfte

Att ge deltagarna konkreta tips på hur klagomål kan förebyggas och hur de ska hanteras när de kommer.

Innehåll

 • Vad är ett klagomål
 • Hur hanteras klagomål?
 • Genomgång av högskolans rutin för hantering av klagomål från studenter.

Guidning i att hantera situationen av att en students missnöje är en påtaglig påfrestning för personal.

Kursledare

Eva-Carolina Säfvelin, utredare vid Studentavdelningen

Sista anmälningsdag: 8 juni

Anmälan

Du anmäler dig till "Trakasserier och diskriminering" här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Tisdagen den 22 augusti kl 13.00 - 15.00

Målgrupp

Alla anställda på högskolan

Syfte

Att deltagarna efter kursen ska veta vad hen ska göra vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Innehåll

 • Aktuell lagstiftning - Vad omfattar den?

Utifrån ett antal beskrivna situationer som rör studenter går vi igenom vad personal ska göra vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Kursledare

Peter Armstrong Wedborn, Studentavdelningen

Sista anmälningsdag: 8 juni

Anmälan

Du anmäler dig till "Övergripande högskoleekonomi här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Torsdagen den 24 augusti kl 9.00 - 11.00

Målgrupp

Alla anställda på högskolan

Syfte

Att deltagarna ska få en övergripande kunskap om ekonomin på en högskola.

Innehåll

 • Var kommer pengarna ifrån, hur fördelas de och hur använder vi dem?
 • Hur påverkas vi av det så kallade HÅS-taket?
 • Redovisningsplan, attestregler, e-faktura och representation
 • Inköp (e-handel), upphandling och avtal.

Kursledare

Charlotte Elveborg, upphandlare vid Ekonomiavdelningen
Helena Falkenwing, redovisningsansvarig vid Ekonomiavdelningen
Orhavi Rhawi, controller vid Ekonomiavdelningen

Sista anmälningsdag: 8 juni

Anmälan

Du anmäler dig till "Ledarskap" här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Fredagen den 25 augusti kl 9.00 - 13.00

Målgrupp

Alla anställda på högskolan, dock ej för chefer med personalansvar.

Syfte

Att deltagarna ska få kännedom om vad innebär det att vara arbetsledare.

Innehåll

 • Vilka situationer och frågeställningar är vanliga för arbetsledare och hur kan de hanteras?
 • Hur fungerar en grupp?
 • Att leda en grupp framåt, att utveckla arbetet inom gruppen, ansvar för gruppen och att arbetet blir utfört - utveckla arbetet (projektledarroll) skapa en kreativ atmosfär
 • Samtalsmetodik

Kursledare

Christina Öhman, psykolog vid Avonova

Sista anmälningsdag: 5 september

Anmälan

Du anmäler dig till brandutbildningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidpunkt

Utbildningen ges vid tre sepatara tillfällen under hösten:
Tisdagen den 19 september kl 9.00 - 12.00
Torsdagen den 21 september kl 13.30 - 16.30
Tisdagen den 3 oktober kl 9.00 - 12.00

Målgrupp

Alla anställda vid högskolan.
OBS! Vid tillfällena i september har anställda vid ISV företräde, övriga i mån av plats.

Syfte

Att efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Risker på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder

Ur innehållet

 • Brandteori
 • Risker
 • Skador och skadeverkan, statistik och exempel från verkligheten
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap
 • Praktiska övningar

Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning (inomhus).

Kursledare

DAFO

Max 20 deltagare.

Tidpunkt

Våren 2024, datum ej bestämt
Tid kl 8:30 - 12.00, samt fördjupning kl 13.00 - 14.00

Målgrupp

Alla anställda på högskolan
Fördjupningsdelen vänder sig i första hand till ämnes- och programsamordnare men även andra berörda är välkomna att delta.

Syfte

Att efter utbildningen förstå processen för kurs- och utbildningsplaner från idé till antagning.

Innehåll

Kursplaner
- Kursplanen som juridiskt dokument
- Tidsplan
- Processen för kurs- och utbildningsplaner
Program och kursutbud
- Vad är utbud
- Skapa utbud
- Tidsplan
- Utökat utbud/inställt utbud
- Så presenteras program och kurser på sh.se och antagning.se
Antagning
- Ramar för nationell antagning
- Antagningsomgångar
- Planerings- och antagningstal
- Bedömning av särskild behörighet
Fördjupning om kursplaner
Former för kursplanens innehåll
Titel, klassificering, behörighet
- Lärandemål
- Innehåll och undervisningens upplägg
- Undersökning

Kursledare

Erik Granrot och Carl Thörner, AVM
Amanda Magnusson Arntsen , Anette Olsson och Johan O Ohlsson, Studentavdelningen
Anna Arvidsson och Simon Bargholtz, Kommunikationsavdelningen

Livs- och karriärutvecklingsprogram (LoK)

Kommer din kompetens till sin rätt? Vilka tankar har du om ditt framtida yrkesliv?
Programmet "Livs- och karriärutveckling" kan hjälpa dig få svar på det.

En kort film om programmet Öppnas i nytt fönster.

Läs mer i interna nyheten på start sidan, samt i gula boxen nedan.

Programmet är tänkt för dig som tycker att du står och stampar på samma plats och vill ta nästa steg i din karriär, för dig som vill utmana dig själv på ett nytt sätt, liksom dig som har svårt att hitta en balans mellan arbete och fritid.

Programmet är ett samarbete med Starck & Partner, vilka är inriktade på individ- och karriärutveckling. Genom individuella samtal får du råd och vägledning, och blir medveten om vad du kan och vill, och därmed ökas möjligheterna att fatta väl underbyggda beslut för framtiden.
Utifrån samtalen gör du och konsulten upp en handlingsplan.

Målgrupp

Alla anställda med en sammanhängande anställningstid på minst fem år.

Syfte

Målet är att du som ska få möjlighet att utveckla dig och din kompetens, och göra ett aktivt val att högskolan är rätt arbetsplats för dig.

Ur innehållet

Vad kan jag, vem är jag och vad vill jag?
Individuella samtal med råd och vägledning under en sammanhängande period. Utifrån samtalen tas en handlingsplan fram.

Ledare

Konsulter från Starck & Partner.

Tidpunkt

Start av programmet sker löpande.
Programmet består av 6–8 träffar, som sker på arbetstid.
Där emellan ges hemuppgifter som ska lösas på egen tid.
Programmet pågår i 3–6 månader.

Plats

Starck & Partners lokaler på Kungsholmen, Stockholm.

Kostnad

Ingen kostnad för avdelningen/institutionen.

Anmälan

Du ansöker genom att fylla i blanketten nedan, och lämna den för påskrift till din chef. Anmälan är bindande.

För information kontakta Anna-Karin Aldrin eller Sofia Schilken.

Återkommande utbildningar

Följande utbildningar återkommer med jämna mellanrum, men datum är inte bestämt ännu.
Du är välkommen att göra en intresseanmälan till kompetensutveckling@sh.se

Lagar, regelverk, rollen som statsanställd och ekonomi

Vad gäller när man är anställd i staten? Vad är offentlighetsprincipen? Vilka lagar och förordningar har vi att följa? Här finns utbildningar som svarar på frågorna.

Utbildningen omfattar fyra kurstillfällen
Datum ej bestämt

Utbildningen ges digitalt

Målgrupp

I första hand anställda på Södertörns högskola

Syfte

Att öka förmågan att tolka ekonomisk information och göra det möjligt att aktivt delta i budgetdiskussioner

Ur innehållet (prel)

Tillfälle 1: Finansiering och ekonomiska begrepp

 • Högskolans finansiering; fördjupning kring de olika intäktsslagen
 • Grundläggande ekonomiska begrepp för högskolan

Tillfälle 2: Ekonomiska begrepp och rapporter

 • Fortsättning grundläggande ekonomiska begrepp för högskolan
 • Ekonomiska rapporter, resultat- och balansräkning
 • Grundläggande analys av rapporter

Tillfälle 3: SUHF-modellen och gemensamma kostnader

 • SUHF-modellen
 • OH-procentsatser, beräkning och tolkning
 • Samfinansiering

Tillfälle 4: Kalkyler och budget

 • Budget, uppföljning och prognoser
 • Prissättning och kostnadskalkylering för externfinansierad verksamhet.

Kursledare

Ekonomipedagog Maria Andersson, Lyceum

Tidpunkt

Utbildningen omfattar fyra kurstillfällen

Kostnad

Kursen kostar ca 2 500 – 3 000kr/deltagare, beroende på hur många som anmäler sig.

Målgrupp

Anställda vid lärosäten i Stockholmsregionen.

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna en övergripande kunskap om den svenska förvaltningen, med fokus på statsförvaltningen. Kursen ska vidare öka kunskapen och förståelsen för universitetens och högskolornas plats i förvaltningssystemet och hur styrningen går till inom staten.
Ett annat syfte är att ge deltagarna kunskap om vad som utmärker en offentlig tjänsteman och öka förståelsen för vad det innebär att vara anställd i en offentlig organisation.

Innehåll

 • Den svenska förvaltningsmodellen
 • Styrning i staten och styrning av lärosäten
 • Att vara statsanställd – tjänstemannaroller

Kursledare

Therese Reitan och Martin Qvist vid Förvaltningsakademin.

Tidpunkt

Datum ej bestämt

Kostnad

För SH-anställda är kursen kostnadsfri.
För externa deltagare preliminärt 1 500:-/person.

Målgrupp

All personal på Södertörns högskola

Syfte

Att efter utbildningen förstå hur vi enligt lagen ska behandla personuppgifter

Innehåll

En case-baserad föreläsning där vi tillsammans arbetar mot att finna rätt utifrån exempelfrågor och scenarier.

 • Vad innebär dataskyddsförordningen för mig som anställd på Södertörns högskola?
 • Vad är en personuppgift? Och vilka är de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter?
 • Hur måste jag tänka i mitt dagliga arbete?

Om du har en specifik fråga som du vill ta upp, skicka gärna in den tillsammans med din anmälan, senast sista anmälningsdag.

Kursledare

Ej bestämt.

Max 20 deltagare.

Målgrupp

Samtliga anställda på Södertörns högskola.

Syfte

Ge en introduktion till det regelverk som styr arbetet på högskolor och universitet samt redogöra för de mest påtagliga förändringarna i och med att ny förvaltningslag trätt i kraft.

Ur innehållet

 • Relevanta regelverk samt praxis och exempel från högskolans verksamhet, såsom undervisning och administration
 • Grundläggande rättigheter och allmänna regler i förvaltningslagen
 • Skillnaden mellan partsärende och faktiskt handlande
 • Serviceskyldigheten, tidsfrister och dess gränser
 • Formalia kring beslutsfattande
 • Offentlighet och sekretess.

Kursledare

Meddelas senare

Språkkurser

Målgrupp

Alla anställda.

Syfte

Att deltagarna ska få förståelse och verktyg för att skriva vårdat, enkelt och begripligt.

Ur innehållet

 • Grundläggande om kommunikation
 • Om tillgänglighet, klarspråk och vår skyldighet som myndighet
 • Om skrivande och textskapande
 • Praktiska övningar
 • Skriva för webben.

Kursledare

Meddelas senare

Tidpunkt

Datum ej bestämt

Max 20 deltagare.

Målgrupp

Alla anställda.

Syfte

Genom kursen ska deltagarna:

 • Skaffa sig kunskaper om skrivprocessen
 • Träna i att mottagaranpassa texter
 • Öva på att skriva begripligt och korrekt
 • Skaffa sig kunskaper om olika stilar, t ex myndighets- och informationsspråk
 • Skaffa sig förtrogenhet med språkliga hjälpmedel.

Ur innehållet

Hur kan man skriva bättre texter på arbetet? Och hur skriver man med mindre möda?

 • Skrivprocessen, så fungerar den
 • Myndighetsspråket - vårdat, enkelt och begripligt
 • Mottagaranpassning, läsaren har alltid rätt.

Kursen utgår från deltagarnas egna texter såväl som exempeltexter. Kortare skrivövningar görs på plats. Under kursen har deltagarna har stor möjlighet att ta upp egna frågor och textproblem.
Innan kursstart ska deltagarna skicka två olika dokument till kursledaren, som är skrivna på jobbet. Max tre sidor var.

Kursledare

Paulina Nyman

Target group/Målgrupp

All employees.

Aims/syfte

The aim of the course is to help administrative and academic staff at Södertörn University to use English effectively in a university setting.

Course content/innehåll

The course will be tailored to the participants’ language needs in the workplace, focusing on effective communication. Practical exercises may include presentations of current research or administrative procedures, writing letters or funding applications, as well as general conversation. The course will be held entirely in English.

Course leader/Kursledare

Clare Barnes

No more than 15 participants.

Säkerhetsutbildningar

Två gånger/år anordnar högskolan, i samarbete med polisutbildningen, utbildning i Första hjälpen och Hjärt- lungräddning. Utbildningen kommer gå i vår, men datum är inte bestämt ännu.

Utbildningen Professionellt bemötande ges i samarbete med Avonova, högskolans företagshälsovård.

Målgrupp

Medarbetare som i sitt arbete har många sociala kontakter där det ställs speciella krav på ett professionellt bemötande, och ibland hantering av situationer som kan vara besvärliga, till exempel medarbetare i Infocenter.

Syfte

Att deltagarna ska utveckla förmågan att ge ett professionellt bemötande samt att identifiera situationer där bemötandet kan sättas på prov.

Ur innehållet

 • Vad innebär det att vara professionell i mitt arbete – om yrkesroll och mandat.
 • Från korta snabba svar till välplanerade samtal – hur kan man tänka för att förbereda sig, inleda, genomföra och avsluta samtal?
 • Vilken typ av situationer är speciellt utmanande i mitt jobb?
 • Hur kan jag förebygga, förbereda mig på och agera vid besvärliga situationer?
 • Hur påverkar mitt beteende kommunikationen med andra personer? Reflektioner kring mina styrkor och utvecklingsområden.

Korta teoripass blandas med diskussioner, övningar och rollspel. Dessa rollspel utgår både från deltagarnas egna exempel och från tänkta exempel.
Kursen bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Kursledare

Jenny Kling, Avonova

Max 15 deltagare.

Datautbildningar

Vår digitala coach, Mattias Paul, kan hjälpa till med utbildningar i exempelvis Word, Excel och Powerpoint. Se plusboxen "Utbildningar och IT-stöd med digitala coachen" högre upp på sidan.

Är du chef?

Högskolan anordnar även utbildningar riktade till chefer.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är
Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen.

Anmälan sker till kompetensutveckling@sh.se om inget annat anges.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-03-22 av Carina Jansson