Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Arbetstider – mertid/övertid

Arbetstiden regleras av olika avtal. Teknisk och administrativ personal har ett avtal medan lärare, doktorander, forskningspersonal med flera har ett annat.

Lärare räknar sin arbetstid årsvis, exempelvis har en person med 35 semesterdagar 1700 arbetstimmar /år.

För teknisk och administrativ personal (TA) gäller 40-timmars arbetsvecka vid heltidsanställning. Ordinarie arbetstid är kl 8.00–16.30, men flextid kan användas, när arbetet så tillåter.

För teknisk och administrativ personal som har schemalagd arbetstid på kvällar och helger, gäller obekväm arbetstid

Arbetstiden regleras genom Villkorsavtal/Villkorsavtal-T/VASA samt lokala kollektivavtal.

För teknisk- och administrativpersonal gäller 40-timmars arbetsvecka vid heltidsanställning. Ordinarie arbetstid är kl 8.00–16.30 måndag till fredag, men flextid kan användas, när arbetet så tillåter:
Kl. 7.00–9.00 på morgonen och 15.00–19.00 på eftermiddagen.

Förkortade arbetstider

Vid storhelgerna förekommer förkortning av arbetstiden och så kallade klämdagar.
Arbetar du deltid, förkortar du arbetstiden i förhållande till omfattning.

För 2024:
Fredag den 5 januari (dag före trettondagen) – förkortad med 4 timmar
Torsdag den 28 mars (skärtorsdag) – förkortad med 2 timmar
Tisdagen den 30 april (Valborgsmässoafton) - förkortad med 2 timmar
Fredag den 10 maj (efter Kristi Himmelfärdsdag) – arbetsfri så kallad klämdag
Fredag den 7 juni – arbetsfri så kallad klämdag
Fredag den 1 november (dag före Alla helgons dag) – förkortad med 4 timmar
Måndag den 23 december – arbetsfri så kallad klämdag
Fredag den 27 december – arbetsfri så kallad klämdag
Måndag den 30 december – arbetsfri så kallad klämdag

Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs som helgdag.

* De år då nationaldagen infaller på en lördag eller en söndag
kompenseras teknisk och administrativ personal med en valfri arbetsfri dag under juni månad. Registreras i Primula.

Har du frågor om arbetstid/flexmall, kontakta lon@sh.se

I det lokala arbetstidsavtalet kan du bland annat läsa om vilka dagar som har förkortad arbetstid.:

Övertid och mertid

Du kan bli beordrad att tillfälligt arbeta mer än din ordinarie arbetstid. Arbetar du heltid blir den tiden övertid. Du får högst arbeta 150 timmar övertid/år.

Ersättning för övertid får du antingen i pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledighet). Övertid som kompenseras med ledighet räknas inte in i den totala övertiden per år.

Arbetar du deltid kallas tiden upp till heltid för mertid. Därefter får du övertid. Mertiden får inte gå upp till mer än 175 timmar/år och totalt (mer- och övertid) ej mer än 200 timmar/år.

All övertid och mertid ska vara överenskommen i förväg.

Bestämmelserna om övertid gäller inte för doktorander.


Kvalificerad övertid avser övertidsarbete:

 • mellan kl 22.00 och 06.00 på vardagar
 • mellan kl 19.00 på fredag och 07.00 på måndag
 • mellan kl 19.00 på dag före trettondedag jul, första Maj eller Kristi
  himmelsfärds dag och kl 07.00 närmast följande vardag
 • mellan kl 19.00 på skärtorsdagen och kl 07.00 på dagen efter annandag påsk
 • mellan kl 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller
  nyårsafton och kl 07.00 på närmaste vardag.

Enkel övertid är övertidsarbete på annan tid än ovan.

Väljer du att ta ut övertiden i tid, är kompensationsledigheten:

 • vid enkel övertid – 1,5 ggr så lång tid som övertidstjänstgöringen
 • vid kvalificerad övertid – 2 ggr så lång tid som övertidstjänstgöringen.

För lärare räknas heltid i timmar:

 • 1 756 timmar/år för en anställd till och med det år hen fyller 29 år.
 • 1 732 timmar/år för en anställd från och med det år hen fyller 30 år.
 • 1 700 timmar/år för en anställd från och med det år hen fyller 40 år.

Övertiden skall vara beordrad och dokumenteras skriftligt.
Varje övertidstimme räknas som en ”klocktimme”, det vill säga 60 minuter.

Övertid som ligger mer än två år tillbaka i tiden och ej är rapporterad/avstämd anses förbrukad.

Du lägger in övertid och mertid i Primula.

Bisyssla

Om du har en bisyssla, är det ditt ansvar att bedöma om den är tillåten eller inte. Läs mer om bisysslor

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-10 av Carina Jansson