Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Arbetstider – mertid/övertid

Arbetstiden regleras av olika avtal. Teknisk och administrativ personal har ett avtal medan lärare, doktorander, forskningspersonal med flera har ett annat.

För teknisk- eller administrativpersonal gäller 40-timmars arbetsvecka vid heltidsanställning. Ordinarie arbetstid är kl 8.00–16.30, men flextid kan användas, när arbetet så tillåter.

Lärare räknar sin arbetstid årsvis, exempelvis har en person med 35 semesterdagar 1700 arbetstimmar /år.

Arbetstiden regleras genom Villkorsavtal/Villkorsavtal-T/VASA samt lokala kollektivavtal.

För teknisk- och administrativpersonal gäller 40-timmars arbetsvecka vid heltidsanställning. Ordinarie arbetstid är kl 8.00–16.30 måndag till fredag, men flextid kan användas, när arbetet så tillåter:
Kl. 7.00–9.00 på morgonen och 15.00–19.00 på eftermiddagen.

Förkortade arbetstider

Vid storhelgerna förekommer förkortning av arbetstiden.
Arbetar du deltid, förkortar du arbetstiden i förhållande till omfattning.

För 2021 gäller:
Tisdag den 5 januari (dag före trettondagen) – förkortad med 4 timmar
Torsdag den 1 april (skärtorsdag) – förkortad med 2 timmar
Fredag den 30 april (valborgsmässoafton) – förkortad med 4
timmar
Fredag den 14 maj (efter Kristi Himmelfärdsdag) – arbetsfri så kallad klämdag
Söndag den 6 juni (Nationaldagen) kompenseras med valfri arbetsfri dag i juni.*
Fredag den 5 november (dag före Alla helgons dag) – förkortad
med 4 timmar
Torsdagen den 23 december (dag före julafton) – förkortad
med 4 timmar
Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs som helgdag.

* De år då nationaldagen infaller på en lördag eller en söndag
kompenseras teknisk och administrativ personal med en valfri arbetsfri dag under juni månad. Registreras i Primula.

Övertid och mertid

Du kan bli beordrad att tillfälligt arbeta mer än din ordinarie arbetstid. Arbetar du heltid blir den tiden övertid. Du får högst arbeta 150 timmar övertid/år.

Ersättning för övertid får du antingen i pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledighet). Övertid som kompenseras med ledighet räknas inte in i den totala övertiden per år.

Arbetar du deltid kallas tiden upp till heltid för mertid. Därefter får du övertid. Mertiden får inte gå upp till mer än 175 timmar/år och totalt (mer- och övertid) ej mer än 200 timmar/år.

All övertid och mertid ska vara överenskommen i förväg.

Bestämmelserna om övertid gäller inte för doktorander eller motsvarande.


Kvalificerad övertid avser övertidsarbete:

 • mellan kl 22.00 och 06.00 på vardagar
 • mellan kl 19.00 på fredag och 07.00 på måndag
 • mellan kl 19.00 på dag före trettondedag jul, första Maj eller Kristi
  himmelsfärds dag och kl 07.00 närmast följande vardag
 • mellan kl 19.00 på skärtorsdagen och kl 07.00 på dagen efter annandag påsk
 • mellan kl 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller
  nyårsafton och kl 07.00 på närmaste vardag.

Enkel övertid är övertidsarbete på annan tid än ovan.

Väljer du att ta ut övertiden i tid, är kompensationsledigheten:

 • vid enkel övertid – 1,5 ggr så lång tid som övertidstjänstgöringen
 • vid kvalificerad övertid – 2 ggr så lång tid som övertidstjänstgöringen.

För lärare räknas heltid i timmar:

1 756 timmar/år för en anställd till och med det år hen fyller 29 år,
1 732 timmar/år för en anställd från och med det år hen fyller 30 år,
1 700 timmar/år för en anställd från och med det år hen fyller 40 år.

Övertiden skall vara beordrad och dokumenteras skriftligt.
Varje övertidstimme räknas som en ”klocktimme”, det vill säga 60 minuter.

Övertid som ligger mer än två år tillbaka i tiden och ej är rapporterad/avstämd anses förbrukad.

Du lägger in övertid och mertid i Primula

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-09-14 av Therese Andersson

Dela

E-post