Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Semester och andra ledigheter

Utöver semester, föräldraledighet och studieledighet finns en rad andra ledigheter som du som anställd kan ha rätt till.

Semester

Huvudsyftet med semester är att du som medarbetare ska vara ledig för vila och rekreation. Du får ta ut semesterdagar samma år som du tjänar in dem. När du tar ut semester får du semestertillägg på lönen.

Villkoren för semestern styrs av semesterlagen Länk till annan webbplats. och i de statliga kollektivavtalen Villkorsavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Villkorsavtal-T Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lärare, forskare och doktorander

Lärare, forskare och doktorander har så kallad schablonsemester. Det innebär att årets semesterdagar läggs ut under sommaren.

Har du schablonsemester ska du inte ansöka om semester i Primula.

Vid schablonsemester läggs hela årssemestern ut under sommaren, med början måndagen före midsommarhelgen. Det görs enligt det lokala avtalet "Förläggning av semester för lärare, doktorander m fl", se nedan.

Om du vill ha semester under annan period än under schablonsemestern, ska du komma överens med din chef. Du ska även göra upp om vilken tid du istället ska arbeta.

Du behöver inte anmäla det i Primula

Att spara semester

Vill du spara semester till ett annat år, ska du ansöka om hur du vill ta ut årets semester (minst 20 dagar) i Primula senast 30 april respektive år.
Tänk på att den totala årsarbetstiden ökar om du spar semester, det vill säga för varje sparad semesterdag ska du arbeta en dag till.

Dagar som beviljats att sparas övergår till sparad semester året efter. Du får ha högst 30 sparade semesterdagar.

Antalet semesterdagar bestäms av din ålder. Om du inte är anställd under hela kalenderåret, minskas antalet betalda semesterdagar.

T/A-personal

Har du anställning hela kalenderåret, har du rätt att få ut fyra veckors sammanhängande semesterledighet under sommaren (juni–augusti).
Du ansöker om semester i Primula

Semestern beräknas per kalenderår och du tar ut semestern under samma år som du tjänar in den. Du får semestertillägg när du tar ut dina semesterdagar.

Antalet semesterdagar bestäms av din ålder:
Till och med det år du fyller 29 år har du 28 dagar.
Från och med det år du fyller 30 år har du 31 dagar.
Från och med det år du fyller 40 år har du 35 dagar.

Om du inte är anställd under hela kalenderåret minskas antalet betalda semesterdagar. Du har alltid rätt till semester, men får bara betalt för intjänade semesterdagar.

Att spara semesterdagar

Du kan spara semesterdagar, men måste ta ut minst 20 dagar av innevarande års semester. Du får ha högst 30 sparade semesterdagar.

Om du har en tidsbegränsad anställning ska du ta ut din semester innan du avslutar din anställning. Om du inte själv ansöker om detta så har arbetsgivaren rätt att lägga ut din sparade semester under ditt sista anställningsår.

Arbetar du koncentrerad deltid?

Om du arbetar koncentrerad deltid, kvotberäknas din semester.
Om du exempelvis arbetar 80 % och är ledig fredagar, har en semesterdag kvoten 1.25. Vill du vara ledig en vecka, går det åt 4 x 1,25 = 5 semesterdagar.

Kontakta din chef eller lönehandläggare om du vill veta mer.

Om du blir sjuk under semestern ska du den första sjukdagen anmäla det till din institution/avdelning. Du ska även registrera det i Primula samt ta tillbaka din semester.

Om du skickar in din sjukanmälan räknas poststämpelns datum som dagen du blev sjuk.

Föräldraledighet

När du ska vara föräldraledig en längre tid ska du ansöka senast två månader i förväg. Du ansöker i Primula.

Du har rätt till hel föräldraledighet till dess barnet är ett och ett halvt år, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte.

Du ska själv göra anmälan till Försäkringskassan vad gäller föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (VAB).

Graviditetspenning

Om du är gravid och har fysiskt påfrestande arbete kan du söka omplacering. Du ska ansöka minst en månad i förväg. Kan du inte omplaceras, har du rätt till tjänstledighet med helt avdrag. Du kan då söka graviditetspenning hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föräldrapenning

När du får barn eller adopterar barn har du rätt till ledighet med helt avdrag för de dagar du erhåller föräldrapenning från Försäkringskassan.

Föräldralön

När du är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har du rätt till föräldralön. Med adoptivbarn likställs barn som tagits emot i adoptionssyfte.

Föräldralön ersätter föräldrapenningtillägget. Föräldralön betalas ut för de första 360 dagarna med föräldraledighet, och som längst till det att barnet är 48 månader. Tar du ut tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels föräldraledighet erhåller du föräldralön i samma omfattning, dock högst totalt motsvarande 360 dagar på heltid. Föräldralön betalas ut när föräldraledighet har rapporterats i lönesystemet.

Om båda föräldrarna arbetar statligt, gäller delvis andra förutsättningar. Kontakta lon@sh.se

Tio dagar tillfällig föräldrapenning efter barnets födelse

Som nybliven förälder får du som inte varit gravid, vara hemma med helt avdrag i tio arbetsdagar. Detta gäller om du får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan.

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Om ditt barn blir sjukt, kan du få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, i högst 120 dagar/år. Du blir då tjänstledig med helt avdrag från lön.
Du kan också få tillfällig föräldrapenning om barnet ska till läkare eller liknande, eller om den andra föräldern är på läkarbesök med ett syskon.

Allmänt gäller att barnet ska vara under tolv år och att det behövs läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen.

Försäkringskassan har mycket och bra information, eller vänd dig till din lönehandläggare om du har frågor.

Andra ledigheter

När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag, får teknisk och administrativ personal ta ut en annan ledig dag under juni månad.

Du kan även ansöka om ledighet av andra anledningar.
Kom ihåg att ansöka i god tid, i Primula.

  • Studier
  • Prova annat statligt arbete – gäller för upp till två år, om du är tillsvidareanställd.
  • Fackligt uppdrag – är du facklig förtroendeman blir det inget avdrag.
  • Flyttning – en arbetsdag utan avdrag.
  • Dödsfall och begravning av nära anhörig – upp till tio dagar/år utan avdrag.

Prata med din HR-generalist eller närmaste chef för mer information.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-03 av Carina Jansson