Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Förmåner

Som anställd på Södertörns högskola har du ett antal förmåner, som terminalglasögon, friskvårdsbidrag, läkemedelsersättning, med mera.

Sjukvårdsförmåner

Du får besöka läkare, företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt ge blod under betald arbetstid. Det gäller också vid akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.

Under sommaren kommer blodbussen till högskolan:
Den 21 augusti (kl 8.30 - 15.15)
Den 22 augusti (kl 8.30 - 15.15)
Den 11 september (kl 8.30 - 15.15)
Den 9 oktober (kl 8.30 - 15.15)

Ersättning för sjukvårdskostnader

Du får ersättning från högskolan för vissa sjukvårdskostnader. Dessa är skattepliktiga.

Läkarvård, tandvård och psykologbehandling

Du får ersättning med 95 kronor/besök för läkarbesök, tandvård i form av oralkirurgisk behandling samt psykologbehandling.

Sjukgymnastik

Du får ersättning med högst 55 kronor för sjukgymnastik som ges av legitimerad sjukgymnast.

Sjukhusvård

Du får ersättning med högst 70 kronor/vårddag.

Sjukvård under tjänstgöring utomlands

Om du blir akut sjuk vid tjänsteresa utomlands ersätter arbetsgivaren skäliga, och om möjligt styrkta, kostnader för sjukvård, tandvård och läkemedel.

Ersättning för läkemedel

Du får ersättning för läkemedel som läkare skrivit ut på recept. Dessa är skattepliktiga. (Förebyggande läkemedel, exempelvis vaccin, ersätts inte.)

Så här gör du

Fäst dina originalkvitton på ett A4-papper och skicka det till lönegruppen, MA 8.
För läkemedel ska du skicka in apotekets kvitto "receptspecifikation".

Distansarbete

Högskolan erbjuder teknisk och administrativ personal möjlighet att arbeta på distans. För att du ska få ta del av erbjudandet ska dina arbetsuppgifter kunna utföras bättre eller minst lika bra hemifrån som på campus. Om du tackar ja till erbjudande om distansarbete, ska du och din närmaste chef teckna en överenskommelse.

Distansarbete kan erbjudas upp till 50 procent av anställningens omfattning. Det är din närmaste chef som bedömer vilken omfattning som är lämplig och vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.

Till riktlinjer och blankett för distansarbete

Friskvård

Högskolan har en egen träningslokal som är gratis för dig som anställd. Du får ta ut en friskvårdstimme/vecka, när arbetet så tillåter, och du kan ansöka om friskvårdsbidrag på 1 500 kr/år.

Ledigheter

Du har bland annat rätt att vara tjänstledig för studier eller för att prova ett annat statligt jobb.

Teknisk och administrativ personal har flextid, och arbetar in så kallade klämdagar.

Terminalglasögon

Om du arbetar mer än en timme/arbetsdag vid bildskärm har du rätt att gå på en synundersökning som högskolan betalar. Om synundersökningen visar att du behöver glasögon för att arbeta vid bildskärm (och att du inte kan använda dina vanliga glasögon) betalar högskolan ett par terminalglasögon åt dig.

Södertörns högskola har avtal med Synsam gällande terminalglasögon.
Vill du välja glasögonbågar som inte omfattas av avtalet får du själv betala merkostnaden.

Så här gör du:

Inför synundersökningen behöver du en rekvisition, som din chef ska godkänna. Rekvisitionen bokas i Agresso, se länk nedan.

OBS! Skriv ut rekvisitionen som du får i mejl efter att chefen har attesterat den, och ta med den till synundersökningen.

Du bokar tid för synundersökning på valfri Synsambutik i Stockholmsområdet (dock ej den vid Mariatorget som ej ingår i avtalet), se länken nedan.

Fakturan kommer automatiskt in i högskolans ekonomisystem.

Pension

När du är statligt anställd betalar arbetsgivaren in pengar varje månad till din tjänstepension. Det är en del utöver den allmänna pensionen.

Du kan även välja att sätta av mer pengar från din lön till pension, så kallad löneväxling.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-08-08 av Carina Jansson