Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Att vara nyanställd

Varmt välkommen till Södertörns högskola!
Här ser du vad du behöver göra för att komma igång med ditt nya arbete.

Welcome - Information in English

Högskolan söder om stan

Södertörns högskola inrättades 1996, delvis för att fånga upp studenter från studieovana miljöer. Här ges utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap, samt polis- och lärarutbildning.
Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. Här blandas verklighet och vetenskap.

Här finns en karta över campusområdet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen hit till oss!

För att du ska få en bra start, är det några saker du behöver göra för att komma igång.

1. Anmäl ditt lönekonto

Högskolans löner betalas ut via Danske Bank. Om du har konto i en annan bank måste du anmäla dina kontouppgifter för att få din lön direkt in på kontot. Om du inte gör det kommer du att få din lön på ett utbetalningskort, som du själv lösa in på din bank.
Du ska även ange högskolans kundnummer: 79172.

Saknar du svenskt personnummer, eller har du utländsk adress? Du måste ändå ha ett bankkonto registrerat hos Danske bank innan utbetalning sker. Kontakta din lokala HR-generalist.

2. Skicka in skattsedel

Du behöver lämna in din A-skattsedel till lönegruppen, för att rätt preliminärskatt ska dras från din lön. Skicka den i ett internkuvert till lönegruppen, MA 813

3. Komplettera dina personuppgifter

Högskolans lönesystem heter Primula och där hittar du det mesta som har med din anställning att göra. Vi vill att du kompletterar dina personuppgifter, till exempel din adress och kontaktuppgifter till närmast anhörig.

Du loggar in med ditt SH-användar-id.
Lösenordet är samma som till högskolans nätverk.

4. Skapa en e-postsignatur

Det finns en mall för hur våra e-postsignaturer bör se ut. Använd gärna den eftersom en gemensam form på vår e-postsignatur ger oss ett enhetligt uttryck och stärker bilden av oss.
Mall för e-postsignatur Länk till annan webbplats.

5. Uppdatera din profilsida

Profilsidorna på vår webbplats sh.se ger besökare och kollegor aktuell information om medarbetares titel, yrkesroll/uppdrag och kontaktuppgifter.
Redigera informationen på din profilsida Länk till annan webbplats.

Rektor hälsar välkommen:


Hej
Välkommen till Södertörns högskola, hoppas att du kommer att trivas!

Vi vill erbjuda dig en introduktion för att skapa förutsättningar för att din anställning här på Södertörns högskola ska bli så givande som möjligt. Kunskap om organisationen, våra rutiner, vår historia och vart vi är på väg är delar som underlättar för dig att komma in i arbetet.

Det är din närmaste chef som ansvarar för din introduktion. Den består av en del som är anpassad till just dig och en allmän del som är lika för alla nyanställda. Till den sistnämnda hör välkomstdagarna där vi informerar om biblioteket, personal-, ekonomi-, säkerhets-, student- campus- och IT-frågor.

Längre ner på denna sidan, får du ett preliminärt program över de två välkomstdagarna, samt länk till anmälan.

Jag tycker att det är viktigt att du deltar vid dessa tillfällen då de bidrar till att ge en helhetsbild av högskolan samtidigt som du får värdefull praktisk information och träffar medarbetare från olika delar av organisationen.

Välkommen!

Gustav Amberg
Rektor

Introduktion

Varje vår och höst ger högskolan en gemensam introduktionsutbildning, se nedan.
Högskolan har även en digital coach, Mattias Paul, Länk till annan webbplats. som kan ge dig en enskild IT-introduktion.

IT-information

Onsdagen den 19 april kl 13.00 - 14.30
Informationen ges digitalt

Ur innehållet:

  • E-post, Outlook och Office 365
  • Zoom/Teams
  • Utskrifter
  • AV-utlåning
  • Ärendehanteringssystemet MOA
  • Användarstöd.

Kursledare:
Digital coach Mattias Paul

Välkomstdag 1, torsdagen den 30 mars

(tidigare introduktionsdagen)

Prel program
8.50 - 9.00 Inledning
HR-handläggare Miriam Heljovaara
9.00 - 9.40 Vårt uppdrag
Prorektor Nils Ekedahl
Vicerektor Anna Maria Jönsson
9.40 - 9.55 Kaffe
9.55 - 10.15
Södertörns högskolas organisation
Förvaltningschef Hans E Andersson
10.15 - 10.35 Kvalitetsutveckling vid Södertörns högskola
Ordförande i fakultetsnämnden Stina Bengtsson
10.40 - 11.00 Samverkan med omgivande samhälle
Rektorsråd Cheick Waqué
Samverkanskoordinator Erik Falk
11.00 - 11.20 Internationalisering
Enhetschef Karin Granevi
11.20 - 12.15 Gemensam lunch
12.15 - 13.00 Rundvandring på högskolan
1:e intendent Ulrica Magnusson
13.00 - 13.30 Biblioteket på Södertörns högskola
Enhetschef Cecilia Stadius
13.40 - 14.00 Att vara lärare vid Södertörns högskola
Lektor Mona Petersson
14.05 - 14.25 Södertörns högskola ur ett HR-perspektiv
HR-chef Karin Borner
14.25 - 14.40 Kaffe
14.40 - 15.00 Hur marknadsför vi Södertörns högskola?
Kommunikationschef Kenneth Wall
15.05 - 15.25 Att studera vid Södertörns högskola
Representant från SöderS
15.25 - 15.45 Fackförbunden
Information från personalorganisationerna ST, SACO och SEKO


Välkomstdag 2, tisdagen den 4 april

(tidigare informationsdagen)

Prel program
9.00–9.45 Din anställning – villkor och förmåner
Anställningsvillkor såsom arbetstider, ledigheter, friskvård, förmåner samt genomgång av olika personalpolicys.
HR-specialist Magdalena Löndahl
Bitr HR-chef Anna-Karin Aldrin
9.45 - 10.00 Kaffe
10.00–10.40 Miljö- och hållbarhetsarbete på Södertörns högskola
Miljöledningssystem, miljöpåverkan och rutiner. Främja hållbar utveckling inom utbildning och forskning.
Rektorsråd Jesper Alvarsson
10.45 - 11.30 Information om säkerhet
Det mest grundläggande inom säkerhetsområdet. Krishantering, brand-, hot- och inbrottsskydd med mera.
1:e intendent Ulrica Magnusson
Intendent Alexander Madoson
11.30 - 12.30 Lunchuppehåll
12.30 - 13.00 Information från Studentavdelningen
Studentavdelningen ger expertkunskap, vägledning och service till institutioner och förvaltning, samt till studenter före, under och efter studierna.
Avdelningschef Ida Söderberg Tah
13.05–13.35 Information om infocenter
Enhetschef Sofia Karlsson
Digital coach Mattias Paul
13.40–14.25 Vad är en allmän handling och hur ska de hanteras Arkivlagstiftning och ärendehantering vid högskolan.
Arkivarie Mattias Dorrian
14.25 - 14.40 Kaffe
14.40 - 15.10 Högskolepedagogik
Stöd- och utbildning i pedagogisk utveckling.
Lektor Hedda Söderlundh
15.15 - 15.45 Högskolans ekonomi
Var kommer pengarna ifrån och hur fördelas de?
Planeringschef Anton Ridderstad

Du anmäler dig till introduktionsutbildningarna genom att skicka e-post till:

kompetensutveckling@sh.se

Ange vilka pass du vill vara med på, samt kontrollera med din chef att det passar med de dagarna.

Högskolans vision

Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår
tids stora frågor. Det finns beskrivet i högskolans utvecklingsplan.

Vår arbetsmiljö

Vi är alla varandras arbetsmiljö och det är därför självklart att vi bemöter varandra med respekt. Läs mer i broschyren nedan.

Att arbeta statligt

Att arbeta statligt kan skilja sig från att arbeta privat. Arbetsgivarverket har givit ut en bra folder om detta:

Är du lärare?

Ny som chef?

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-03-17 av Carina Jansson