Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Att vara nyanställd

Varmt välkommen till Södertörns högskola!
Den här sidan innehåller information och tips till dig som är ny hos oss.

Welcome - Information in English

Högskolan söder om stan

Södertörns högskola inrättades 1996, delvis för att fånga upp studenter från studieovana miljöer. Här ges utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap, samt polis- och lärarutbildning.
Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. Här blandas verklighet och vetenskap.

På vår externa hemsidan hittar du en karta över campusområdet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen hit till oss!

För att du ska få en bra start, är det några saker du behöver göra för att komma igång.

1. Anmäl ditt lönekonto

Högskolans löner betalas ut via Danske Bank. Om du har konto i en annan bank måste du anmäla dina kontouppgifter för att få din lön direkt in på kontot. Om du inte gör det kommer du att få din lön på ett utbetalningskort, som du själv lösa in på din bank.

Saknar du svenskt personnummer, eller har du utländsk adress? Du måste ändå ha ett bankkonto registrerat hos Danske bank innan utbetalning sker. Kontakta din lokala HR-generalist.

2. Skicka in skattsedel

Du behöver lämna in din A-skattsedel till lönegruppen, för att rätt preliminärskatt ska dras från din lön. Skicka den i ett internkuvert till lönegruppen, MA 870.

3. Komplettera dina personuppgifter

Högskolans lönesystem heter Primula och där hittar du det mesta som har med din anställning att göra. Vi vill att du kompletterar dina personuppgifter, till exempel din adress och kontaktuppgifter till närmast anhörig.

Du loggar in med ditt SH-användar-id.
Lösenordet är samma som till högskolans nätverk.

4. Skapa en e-postsignatur

Det finns en mall för hur våra e-postsignaturer bör se ut. Använd gärna den eftersom en gemensam form på vår e-postsignatur ger oss ett enhetligt uttryck och stärker bilden av oss.
Mall för e-postsignatur

5. Uppdatera din profilsida

Profilsidorna på vår webbplats sh.se ger besökare och kollegor aktuell information om medarbetares titel, yrkesroll/uppdrag och kontaktuppgifter.
Redigera informationen på din profilsida

Är du lärare?

Ny som chef?

Introduktion

Södertörns högskola anordnar varje vår och höst gemensam introduktion för nyanställda. Den består av två separata dagar då olika verksamhetsområden presenteras.
Utöver dessa två dagar erbjuder vi också en separat IT-information.

Vi rekommenderar att du deltar!

Hej
Välkommen till Södertörns högskola, hoppas att du kommer att trivas!

Vi vill erbjuda dig en introduktion för att skapa förutsättningar för att din anställning här på Södertörns högskola ska bli så givande som möjligt. Kunskap om organisationen, våra rutiner, vår historia och vart vi är på väg är delar som underlättar för dig att komma in i arbetet.

Det är din närmaste chef som ansvarar för din introduktion. Den består av en del som är anpassad till just dig och en allmän del som är lika för alla nyanställda. Till den sistnämnda hör introduktions- och informationsdagarna där vi informerar om biblioteket, personal-, ekonomi-, säkerhets-, student- campus- och IT-frågor.

Längre ner på denna sidan, får du ett preliminärt program över introduktionsdagen och informationsdagen, samt länk till anmälan.

Jag tycker att det är viktigt att du deltar vid dessa tillfällen då de bidrar till att ge en helhetsbild av högskolan samtidigt som du får värdefull praktisk information och träffar medarbetare från olika delar av organisationen.

Välkommen!

Gustav Amberg
Rektor

IT-information

Två tillfällen ges under hösten:
Den 28 september kl 13.00 - 14.30
Den 28 oktober kl 9.00 - 10.30

Ur innehållet:

  • E-post, Outlook och Office 365
  • Zoom/Teams
  • Utskrifter
  • AV-utlåning
  • Ärendehanteringssystemet MOA
  • Användarstöd.

Introduktionsdag den 7 oktober

Prel program

8.50 - 9.00 Inledning
Bitr personalchef Tomas Rothstein
9.00 - 9.40 Vårt uppdrag
Rektor Gustav Amberg, prorektor Nils Ekedahl och vicerektor Ulla Manns
9.40 - 9.55 Kaffe
9.55 - 10.15
Södertörns högskolas organisation
Förvaltningschef Hans E Andersson
10.15 - 10.35 Kvalitetsutveckling vid Södertörns högskola
Fakultetsnämndens ordförande Peter Dobers
10.40 - 11.00 Samverkan med omgivande samhälle
Professor/rektorsråd Cheick Wagué och bitr avdelningschef Dan-Anders Lidholm
11.00 - 11.20 Att vara lärare vid Södertörns högskola
Lektor Mona Petersson
11.20 - 12.15 Gemensam lunch
12.15 - 13.00 Rundvandring på högskolan
1:e intendent Ulrica Magnusson
13.00 - 13.30 Biblioteket på Södertörns högskola
Bibliotekschef Lisa Petersen
13.40 - 14.00 Att studera vid Södertörns högskola
Ordförande i SöderS Iryna Hauska
14.05 - 14.25 Personal- och kompetensförsörjning vid Södertörns högskola
HR-chef Anna Jutterdal
14.25 - 14.40 Kaffe
14.40 - 15.00 Hur marknadsför vi Södertörns högskola?
Kommunikationschef Kenneth Wall
15.05 - 15.25 Fackförbunden
Information från personalorganisationerna ST, SACO och SEKO

Informationsdag den 19 oktober

Prel program

9.00–9.45 Information från HR-avdelningen
Anställningsvillkor såsom arbetstider, ledigheter, friskvård, förmåner samt genomgång av olika personalpolicys.
Hr-specialist Camilla Bengtsson
HR-specialist Anna-Karin Aldrin
09.50–10.00 Universitetskyrkan – en mötesplats för alla
Om Universitetskyrkans uppdrag och roll på Södertörns Högskola.
Universitetspastor Elisabet Ravelojaona
10.00 - 10.15 Kaffe
10.15–10.55 Miljö- och hållbarhetsarbete på Södertörns högskola
Miljöledningssystem, miljöpåverkan och rutiner. Främja hållbar utveckling inom utbildning och forskning.
Miljösamordnare Charlotta Warmark
11.00 - 11.45 Information om säkerhet
Det mest grundläggande inom säkerhetsområdet. Krishantering, brand-, hot- och inbrottsskydd med mera.
1:e intendent Ulrica Magnusson
Intendent Alexander Madoson
11.45 - 12.45 Lunchuppehåll
12.45 - 13.15 Information från Studentavdelningen
Verksamhetsstöd i frågor som rör studenter, till exempel antagning, studievägledning, Funka, lika behandling, och studenträttsliga frågor. Infocenter och Studieverkstan.
Avdelningschef Malin Sigvardson
13.20–14.05 Vad är en allmän handling och hur ska de hanteras Arkivlagstiftning och ärendehantering vid högskolan.
Arkivarie Mattias Dorrian
14.05 - 14.20 Kaffe
14.20 - 14.50 Högskolepedagogik
Stöd- och utbildning i pedagogisk utveckling.
Lektor Maria Wolrath-Söderberg
14.50 - 15.20 Högskolans ekonomi
Information om högskolans ekonomi.
Chefscontroller Orhavi Rhawi
15.30–16.00 Internationalisering
Enhetschef Karin Granevi

Du anmäler dig till introduktionsutbildningarna genom att skicka e-post till:

kompetensutveckling@sh.se

Ange vilka pass du vill vara med på, samt kontrollera med din chef att det passar med de dagarna.

Mer information

Innan du börjar din anställning vid högskolan ska du få ett anställningsbeslut hemskickat. Det finns även annan information, som du behöver känna till. Läs "Introduktionsmaterial" här nedan, och titta gärna runt på medarbetarwebben.

Att arbeta statligt kan skilja sig från att arbeta privat. Läs i arbetsgivarverkets folder:

Södertörns högskola har höga ambitioner om sin utveckling. Läs utvecklingsplanen för perioden 2020–2024:

Villkorsavtal och arbetstidsavtal

De generella anställningsvillkoren för anställda inom Södertörns högskola regleras i det centrala Villkorsavtalet. Villkorsavtalet gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige.

Villkorsavtalet tecknas i två versioner. Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S samt SEKO. Villkorsavtal-T är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Bisysslor

Är du lärare och har en bisyssla, ska du anmäla det.

Om arbetsmiljö

Vi anställda är alla ansvariga för att skapa en god arbetsmiljö. Här finns policys och rutiner.

Om allmänna handlingar

Som anställd vid Södertörns högskola är det mycket troligt att du kommer att hantera allmänna handlingar på något sätt. En stor andel av de allmänna handlingarna skall diarieföras och/eller bevaras för all framtid i högskolans centralarkiv.

Vad ska diarieföras?

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-09-17 av Carina Jansson

Dela

E-post