Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Ny som chef och utbildningsprogram

Välkommen som chef!
Vid Södertörns högskola har du som chef en nyckelroll för att högskolan ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

Som chef vid Södertörns högskola ska du delta i Chefsprogrammet, ett utbildningsprogram för chefer. Rektor anordnar även två chefsdagar/år där du som chef förväntas delta.

Rektor hälsar välkommen

Välkommen som ny chef vid Södertörns högskola!

Vid Södertörns högskola har du som chef en nyckelroll för att högskolan ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

Chefer vid Södertörns högskola ska leda verksamheten och medarbetare, har ansvar för att utveckla verksamheten, verkställa fattade beslut och tillämpa lagar, avtal, policier. Vi vill att du som chef ska ha möjlighet att utveckla dina förmågor som att vara tydlig, respektfull, modig, lösningsfokuserad och lyssnande.

Hos oss ska chefer ha god kännedom om områden som är viktiga för att kunna utöva ett gott chefs- och ledarskap. Därför ska alla chefer delta i vårt Chefsprogram som sträcker sig över två år. Nedan hittar du mer information om högskolans Chefsprogram. Du kommer att få information från HR-avdelningen om när, var och hur du ansluter till chefsprogrammet.

När jag började som rektor vid högskolan initierade jag en Chefsdag som hålls en gång per halvår. Chefsdagen tar upp aktuella teman som ger nya kunskaper och möjliggör samverkan mellan högskolans chefer. Dagen är också ett tillfälle för nätverkande. Inför varje Chefsdag kommer det en inbjudan från mig per mejl.

Som ny chef ska du också genomgå ett introduktionsprogram som är anpassat för just dig. Detta introduktionsprogram kommer du att få från din chef eller från annan medarbetare som fått i uppgift att utforma programmet.

Högskolan erbjuder kontinuerligt en rad andra utbildningar och seminarier för chefer. Information hittar du på högskolans medarbetarwebb.

Med vänlig hälsning

Gustav

Introduktion

Du kommer att få information om din introduktion av din institutions HR-generalist. Är du chef vid förvaltningen eller biblioteket, får du information av HR-avdelningen och närmsta chef.

Om du är nyanställd, rekommenderar vi också att du är med på de högskolegemensamma introduktionsdagarna: Välkomstdag 1 och 2Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Chefsprogram

Vi vill att våra chefer ska ha god kännedom om områden som är viktiga för att kunna utöva ett gott chefs- och ledarskap. Därför ska alla chefer delta i vårt utbildningsprogram för chefer som sträcker sig över två år.

Utbildningsprogrammet består av åtta återkommande delar. Som ny chef ansluter du dig till programmet när du börjar din anställning/ditt uppdrag. Varje termin anordnas minst tre delar, så det tar cirka två år att gå hela utbildningsprogrammet.
Utbildningarna ges på plats på högskolan, om inget annat anges.

Följande utbildningar ingår i programmet:

Tid

Fyra halvdagar: Tis 17/9, ons 25/9, tis 1/10 och tis 8/10 kl 9.00 - 12.00
Utbildningen ges digitalt.

Anmälan

Här anmäler du dig till Grundläggande högskoleekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att öka förmågan att tolka ekonomisk information och göra det möjligt att aktivt delta i budgetdiskussioner i olika sammanhang.

Ur innehållet:

Fyra halvdagar på temat ekonomisk tolkning inleds med en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp. Teori varvas med praktiska övningar. Förberedelser inför till varje undervisningstillfälle. Exempel hämtas från universitetsmiljö, dock ej specifikt från något lärosäte. Detta kan kompletteras i efterhand av respektive deltagande lärosäte.

Tillfälle 1: Finansiering och ekonomiska mått

 • Hur kommer pengarna till högskolan?
  Olika typer av finansiering och hur de fungerar.
 • Hur mäts ekonomin på högskolan? Vad är bra respektive dålig ekonomi?

Tillfälle 2: Ekonomiska begrepp och rapporter

 • Grundläggande ekonomiska begrepp för högskolan
 • Ekonomiska rapporter; resultat- och budgetrapporter

Tillfälle 3: Analys av rapporter och kostnader på högskolan

 • Grundläggande analys av rapporter
 • Högskolans olika typer av kostnader
 • Gemensamma kostnader, SUHF-modellen

Tillfälle 4: Budget och kalkylering

 • Budget, uppföljning och prognoser
 • Prissättning och kostnadskalkylering för externfinansierad verksamhet.
 • Samfinansiering

Kursledare

Ekonomipedagog Maria Andersson, Lyceum

Tid

Torsdagen den 3 oktober kl 09.00 - 10.00
Återkommande varje termin.

Anmälan

Här anmäler du dig till Introduktion till chefsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, mejla: kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att informera om hur högskolans chefsutbildningsprogram är upplagt och organiserad samt dess innehåll.

Ur innehållet:

Genomgång av högskolans chefsprogram och även av övrig chefsutbildning på högskolan

Kursledare

Anna-Karin Aldrin, bitr HR-chef

Tid

Onsdagen den 23 oktober kl 9.00 - 12.00

Anmälan

Här anmäler du dig till Ledarskap i en akademisk organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att få en förståelse för olika förväntningar och komplexiteten i en akademisk organisation.

Ur innehållet:

 • Olika typer av styrning på ett lärosäte.
 • Vad är det som är speciellt med att vara chef i en akademisk organisation?
 • Vad innebär detta för chefskapet och för organisationen?
 • Är det något särskilt att vara chef över lärare/forskare och är det något särskilt att vara administrativ chef i en organisation som består av lärare och forskare?
 • Vad innebär det för den enskilde att vara akademisk chef (prefekt med mera), tidsbegränsat ledarskap, ibland på deltid, förväntningar från kollegiet, hur hinna med undervisning, forskning (att meritera sig), att gå från att vara en i gruppen till att vara gruppens chef, att kliva av chefskapet och återgå till att ”bara” vara kollega?
 • Lärares och forskares syn på ledarskap
 • Högskolan är en myndighet (krav från statsmakten) – vad innebär det i detta sammanhang?

Kursledare

Kerstin Norén, Professor emerita, Göteborgs universitet
Margareta Wallin Peterson, Professor emerita, Göteborgs universitet

Tid

Onsdagen den 23 oktober kl 13.00 - 16.15

Anmälan

Här anmäler du dig till Att vara chef på Södertörns högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att förmedla en bild av vad det innebär att vara chef på Södertörns högskola.

Ur innehållet:

 • Olika aspekter på ledarskap i akademin
 • Utgångspunkter för att hantera utmaningar
 • Olika typer av ledarroller
 • Informell/formell ledare?

Kursledare

Gustav Amberg, rektor
Karin Borner, HR-chef

Tid

Del 1 är digital, med start i hösten 2024
Uppföljningsdag i februari 2025, kl 9.00 - 16.00

Anmälan

Här anmäler du dig till Grundläggande arbetsmiljöutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att deltagarna ska erhålla grundläggande kunskaper om regelverket inom arbetsmiljöområdet samt hur Södertörns högskola arbetar med arbetsmiljö.

Ur innehållet:

Utbildningen består dels av en digital del med följande innehåll:

 • Introduktion till arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Studenters arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Uppgiftsfördelning.

Samt av en uppföljningsdag som innehåller:

 • Repetition av grundläggande arbetsmiljöutbildning
 • Södertörns högskolas arbetsmiljöarbete.

Kursledare

Nina Vettergren, HR-avdelningen
Åsa Wolgien Nilsson, Arbetsmiljöforum

Tid

Våren 2025.
Datum ej bestämt

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, mejla: kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att få en god överblick och ökad kunskap om de delar av statlig arbetsrätt som är nödvändig för dig som chef

Ur innehållet:

 • Att anställa
 • Arbetsskyldigheten
 • MBL
 • Tjänsteansvaret
 • Anställnings upphörande
 • Bisysslor
 • Rehab

Kursledare

Karin Borner, HR-chef
Anna-Karin Aldrin, bitr HR-chef
Magdalena Löndahl, HR-specialist

Tid

Våren 2025.
Datum ej bestämt

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, mejla: kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att utveckla och bli ännu bättre på att förbereda, hålla och följa upp strukturerade samtal.

Ur innehållet:

 • Vad är ett ”bra samtal”?
 • Olika typer av samtal en ledare ställs inför.
 • Skapa struktur inför och i ett samtal.
 • Specifika färdigheter: Ge information, aktivt lyssnande, ge och ta feedback.

Teoripass blandas med övningar, diskussion, erfarenhetsutbyte och egen reflektion.

Seminariet bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Kursledare

Ellinor Bånkestad, Avonova

Max 12 deltagare.

Tid

Våren 2025
Datum ej bestämt

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, mejla: kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att bli medveten om vilket ansvar du som chef har när det gäller kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Att veta hur du ska agera om en medarbetare känner sig utsatt och ha verktyg för att arbeta förebyggande, samt känna till vart du vänder dig för att få stöd.

Ur innehållet:

 • Vad innebär de olika begreppen?
 • Vilka krav ställs utifrån regelverket?
 • Det säger arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.
 • Högskolans processer.
 • Hur arbetar vi förebyggande.

Kursledare

Kari Hamfors-Wernolf och Per Wernolf från Kung och Drottning
Anna-Karin Aldrin, bitr HR-chef, SH
Nina Vettergren, HR-specialist, SH

Mer utbildning för chefer

Du har också möjlighet att gå andra utbildningar, delta i grupphandledning med mera.

Anmälan

Anmälan sker via länk, under respektive utbildning

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen.

Frågor angående utbildningarna kan du även mejla till kompetensutveckling@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Carina Jansson