Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Pensionsavgång

Pensionsåldern är 65 år men anställda kan välja att gå i pension redan när de fyllt 61 år. En medarbetare har även rätt att arbeta kvar till utgången av den månad då hen fyller 69 år enligt LAS 32 §.

Statens tjänstepensionsverk, SPV

Södertörns högskola är ansluten till tjänsten "Enklare pensionshantering" hos SPV, Statens tjänstepensionsverk. Det innebär att SPV sköter all pensionsadministration. Både chefer och övriga anställda är välkomna att kontakta dem.

För att komma i kontakt med SPV, vänd dig till deras kundservice:
Telefon: 060-18 75 03
E-post: arbetsgivare@spv.se

Vad ska jag som chef göra?

Anställda som närmar sig 65 år får automatiskt blanketter hemskickade från SPV. Som chef ska du skriva under blanketten "Uppsägning på grund av pensionsavgång".

Ha samtal i god tid med den anställde, om hur hen tänker sig sin pensionsavgång.

Se även sidan "Avsluta en anställning"

Delpension

En anställd som är född före 1966 har rätt att söka delpension från och med den månad hen fyller 61 år, för den arbetstid som överstiger 50 %. Kostnaden för delpension tas av institution/avdelning, men möjlighet att söka omställningsmedel finns. I så fall ska ärendet MBL-förhandlas.
För yngre medarbetare kommer liknande möjlighet att finnas, så kallad ålderspension flex
Högskolans riktlinjer för delpension håller på att uppdateras på grund av nya regler.

Ansökan för delpension lämnas av den anställde till registrator, som skickar den vidare till ansvarig chef.

Uppsägning av medarbetare som fyllt 69 år

En medarbetare som fyllt 69 år kan sägas upp genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Uppsägningen kan ske utan krav på saklig grund och kan inte ogiltigförklaras.

Medarbetare som har fyllt 69 år har en månads uppsägningstid och har inte företrädesrätt till återanställning (villkorsavtalen 14 kap, 3 a).

Det är viktigt att du som chef och medarbetaren, i god tid inför den månad då medarbetaren fyller 69 år, för en dialog om frågor som är av vikt utifrån verksamhetens behov.

Egen uppsägning av medarbetare som fyllt 69 år

Medarbetare som själv säjer upp sig när hen fyllt 69 år har en uppsägningstid på en månad, om inte arbetsgivare och medarbetare kommer överens om annat (villkorsavtalen 14 kap, 3 a).

Den medarbetare som följer chefsavtalet har från och med att den uppnått 69 år en uppsägningstid på tre månader (chefsavtalet 10 § 3 p).

Oavsett vilket av avtalen ovan som tillämpas, så kan ansvarig chef medge kortare uppsägningstid.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-14 av Carina Jansson