Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Arbetstid och bisysslor

Arbetstider för anställda vi Södertörns högskola regleras genom Villkorsavtal/Villkorsavtal-T/VASA samt lokala kollektivavtal.

Arbetstid

Det finns olika avtal. Teknisk och administrativ personal har ett, medan lärare, doktorander, forskningspersonal m fl har ett.

Övertid och mertid

Om arbetet så kräver, kan du som chef beordra övertid. En heltidsanställd får högst arbeta 150 timmar övertid/år. För en deltidsanställd kallas tiden upp till heltid för mertid. Mertiden får inte gå upp till mer än 175 timmar/år och totalt (mer- och övertid) ej mer än 200 timmar/år.

Bestämmelserna om övertid gäller inte för doktorander eller motsvarande.

Villkor för övertid och mertid, administrativ personal Länk till annan webbplats.

Villkor för övertid, lärare Länk till annan webbplats.

Bisysslor

Bestämmelser om bisysslor för statligt anställda regleras i lagen om offentlig anställning (LOA) och villkorsavtal. För lärare finns även särskilda bestämmelser i högskolelagen.

Medarbetaren har ett eget ansvar att göra en bedömning om en bisyssla är tillåten eller inte. För att kunna göra detta är alla medarbetare skyldiga att sätta sig in i de regler som gäller för bisysslor.

Anmälan av bisyssla görs i Primula.

På engelska:

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Carina Jansson