Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Att anställa från annat land

Det finns saker att tänka på vid anställning av personer från andra länder. Här hittar du information om vad du som chef behöver göra och vad som är bra att veta när vi tar emot en medarbetare från ett annat land

Se även checklistan längst ner på sidan

Migrationsregler och tillstånd

Det gäller särskilda regler och vissa tillstånd behövs, för anställda medarbetare från andra länder. De varierar, beroende på vilket land som medarbetaren kommer från. Som arbetsgivare kan du hjälpa till att informera om vad som gäller.

Nordiska medborgare:

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Hen behöver bara folkbokföra sig hos Skatteverket.

EU/EES-medborgare:

Medborgare i EU/EES kan vistas i Sverige med sin uppehållsrätt som följer av EU-rätten, om hen arbetar eller studerar i Sverige. Hen behöver dock folkbokföra sig hos Skatteverket.

Schweiz

Schweiz ingår inte i EU/EES. Medborgare från Schweiz ska ansöka om uppehållstillstånd, om vistelsen är längre än 3 månader. Uppehållstillståndet behövs oavsett om hen ska arbeta, forska eller studera. Hen kan resa till Sverige och påbörja sitt uppdrag innan tillståndet är beviljat.

Medborgare utanför EU/EES:

Medborgare utanför EU/EES behöver ha ett giltigt uppehållstillstånd, vilken endast kan gälla så länge passet är giltigt.

Personen måste lämna kopior på dokument till närmaste chef som visar att hen har rätt att vistas och arbeta i Sverige, till exempel en kopia på uppehållstillståndskortet. När du har fått en kopia på uppehållstillståndet kan ni skriva ett anställningsbeslut. Anställningen kan tidigast gälla från det datum uppehållstillståndet börjar gälla.

Läs mer på Migrationsverket om att anställa någon från ett annat land

Tillstånd

Det finns olika typer av tillstånd, beroende på vad medarbetaren ska göra här.

 • Uppehållstillstånd för studier på forskarnivå - doktorander
  Residence permit for doctoral studies
 • Uppehållstillstånd för forskare - medarbetare som ska ägna sig åt forskning i huvudsak >50 % forskning
  Residence permit for researchers
 • Arbetstillstånd - medarbetare som ska arbeta eller undervisa i huvudsak <50 % forskning
  Work permit
 • Uppehållstillstånd för besök - besökare och utbytesdoktorander, vid vistelse längre än 90 dagar
  Visitor´s permit
 • Visum - besökare och utbytesdoktorander, vid vistelse kortare tid än 90 dagar, för medborgare från vissa länder.

Underrätta Skatteverket

Du som chef har ansvaret för att underrätta Skatteverket om du anställer en medborgare från ett icke EU/EES land. Det gäller om hen har en anställning, eller får ett arvode, för mer än 5 dagar.

Du behöver bara meddela Skatteverket första gången hen anställs.
Din HR-generalist eller motsvarande kan hjälpa till.

Senast den 12:e i månaden efter påbörjad anställning ska anmälan ha inkommit till Skatteverket.
Anmälan ska göras på Skatteverkets blankett "Underrättelse: Anställning av utlänning".

Om din anställde inte fått ett personnummer eller samordningsnummer anges hens födelsetid på blanketten. När hen har fått personnummer alternativt samordningsnummer, skickar du in en ny blankett med det.

Folkbokföring (personnummer) eller samordningsnummer

När personen är på plats i Sverige med rätt att vistas och arbeta här, samt när ni skrivit ett anställningsbeslut, behöver medarbetaren ett samordningsnummer eller personnummer.

En person som ska vistas och arbeta i Sverige kortare tid än ett år ska i de flesta fall betala vanlig inkomstskatt i Sverige och tilldelas ett samordningsnummer. Det är du som chef, som ansöker om detta via Skatteverket.

En person som har för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år ska i de flesta fall vara folkbokförd i Sverige. Medarbetaren behöver själv anmäla att hen har flyttat till Sverige genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. Där blir hen tilldelad ett personnummer.

Medarbetaren kan själv läsa mer på Skatteverkets hemsida:

ID-kort och bankkonto

När den anställde blivit folkbokförd i Sverige kan hen ansöka om ett ID-kort. Det görs personligen på något av Skatteverkets servicekontor. Hen ska ta med ett giltigt pass, för att kunna styrka sin identitet.

För att betala ut lön eller arvode behöver personen ett bankkonto. De som stannar en längre tid i Sverige bör öppna ett svenskt bankkonto. När det är kortare vistelser är en utbetalning till ett utländskt konto lämpligt. Högskolans löner betalas ut via Danske Bank. Alla anställda behöver anmäla sina kontouppgifter till dem oavsett vilken bank man har.

Försäkringar

Högskolan har försäkringar för alla anställda, men det är även viktigt att medarbetaren tecknar en hemförsäkring för privat egendom och en reseförsäkring för privata resor.

Medborgare i EU/EES-länder och Schweiz måste ha med sig sitt EU-kort, European Health Insurance Card (EHIC), för att få ta del av subventionerad hälsovård och enbart betala patientavgiften. Detta gäller i väntan på att de blir folkbokförda, det vill säga tills de får sitt personnummer.

Medborgare från länder utanför EU/EES och Schweiz, eller som saknar EU-kortet, täcks av försäkringen "Utländska besökare" via Kammarkollegiet. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringen slutar att gälla om/när medarbetaren får ett personnummer, eftersom hen då omfattas av svensk sjukvård.

Gästforskare och andra besökare omfattas också av försäkringen "Utländska besökare".

Folkbokförd medarbetare

En medarbetare som har blivit folkbokförd och därmed fått ett personnummer, ska registrera sig hos Försäkringskassan. Information om vilka ersättningar man kan ha rätt till finns här:

De medarbetare som är inskrivna hos Försäkringskassan kan även beställa ett EU-kort som ska medhas vid resor inom EU.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-25 av Carina Jansson