Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Rekrytering

När vi rekryterar nya medarbetare betyder det att vi skapar organisationens framtid. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är alltså viktiga strategiska beslut.

Annonsering

Som huvudregel gäller att alla anställningar ska annonseras och sökas i konkurrens, så de tillsätts efter förtjänst och skicklighet.

Det vanliga är att annonsera på Arbetsförmedlingens hemsida, på sh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på högskolans officiella anslagstavla. Vill du nå fler sökande kan du utöka annonseringen till andra kanaler.

Har du frågor om annonsering, mejla: rekrytering@sh.se

Anställning av teknisk och administrativ personal

Tillsättning av teknisk och administrativ personal sköts lokalt, på avdelningarna respektive institutionerna.

Anställning av lärare

Rekryterings- och befordringsprocesserna för lärarpersonal är reglerade genom högskoleförordningen och anställningsordningen. 

Rekrytering av lärare och forskare som ska tillsvidareanställas, hanteras av högskolans rekryteringskommittéer, i nära samarbete med HR-avdelningen.

Tidsbegränsade anställningar hanteras av institutionerna.

För äldre anställningsordningar, kontakta HR-avdelningen: rekrytering@sh.se

Här är riktlinjer, som inte rör anställningar:

Intervjuer

Anställningsintervjun är en viktig del i bedömningen av de sökande. Det är viktigt att vi tydligt beskriver vad vi förväntar oss av de medarbetare som vi anställer. Givetvis ska detta också vara ett tillfälle för de sökande att ställa frågor till oss.

Nedan finns förslag på intervjufrågor.
OBS! Du måste vara inloggad på medarbetarwebben för att se dessa.

Anlitande av minderåriga

Person som inte fyllt 18 år är minderårig.
Högskolan får inte anställa yngre barn (under 13 år).

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-14 av Carina Jansson