Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

HR-stöd för chefer och HR-generalister

På sidorna nedan finns rutiner, riktlinjer och annan information som hjälper dig som chef, samt dig som arbetar nära din chef.

Även på Arbetsgivarverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information och råd för att stödja dig i rollen som statlig arbetsgivare

 • Ny som chef

  Välkommen som ny chef! Vid Södertörns högskola har du som chef en nyckelroll för att högskolan ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

 • Utbildningsprogram för chefer och chefsdagar

  Som chef vid Södertörns högskola ska du delta i Chefsprogrammet, ett utbildningsprogram för chefer. Rektor anordnar även två chefsdagar/år

 • Kompetensutveckling och stöd

  Högskolan vill stötta och hjälpa dig som chef att ha den kompetens som behövs för ett bra ledarskap.

 • Arbetsmiljö och lika villkor

  Som chef ska du systematiskt planera, leda och följa upp din verksamhet på ett sätt som säkerställer kraven på en god arbetsmiljö.

 • Rekrytering

  När vi rekryterar nya medarbetare betyder det att vi skapar organisationens framtid. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är alltså viktiga strategiska beslut.

 • Att ta emot en medarbetare, chef eller praktikant

  Alla som anställs på Södertörns högskola ska introduceras på ett genomtänkt och ändamålsenligt sätt. Det är den närmsta chefen som ansvarar för att den nyanställdes introduktion. 

 • Att anställa från annat land

  Det finns saker att tänka på vid anställning av personer från andra länder. Här hittar du information om vad du som chef behöver göra och vad som är bra att veta när vi tar emot en medarbetare från ett annat land

 • Arbetstid och bisysslor

  Arbetstider för anställda vi Södertörns högskola regleras genom Villkorsavtal/Villkorsavtal-T/VASA samt lokala kollektivavtal.

 • Medarbetarsamtal och lön

  Chef och medarbetare ska ha regelbundna träffar för att diskutera förhållandena på arbetsplatsen. Det ska vara ett forum för dialog, för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet.

 • Semester och andra ledigheter

  Som chef ska du planera medarbetarnas semester utifrån verksamhetens behov.

 • Sjukdom, rehabilitering och företagshälsa

  Om en medarbetare blir sjuk, ska du som chef följa upp det, och du har ansvaret för rehabilitering, om det behövs. Högskolans företagshälsa, Avonova, kan hjälpa till med stöd.

 • MBL-förhandlingar

  Enligt Lagen om medbestämmande, MBL, har arbetsgivaren skyldighet att informera och förhandla med arbetstagarorganisationerna (ATO) vid större förändringar i verksamheten.

 • Pensionsavgång

  Pensionsåldern är 65 år men anställda kan välja att gå i pension redan när de fyllt 61 år. En medarbetare har även rätt att arbeta kvar till utgången av den månad då hen fyller 69 år enligt LAS 32 §.

 • Avsluta en anställning

  En anställning kan upphöra genom olika orsaker och kan initieras av både medarbetaren och arbetsgivaren. Uppsägningstiden varierar beroende på anställningstid och ålder.

 • Blanketter, anvisningar och stöddokument

  Här hittar du dokument och blanketter som du har hjälp av i HR-frågor