Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Ny som lärare

För dig som är nyanställd eller vikarie så hittar du här kortfattad information och länkar till många praktiska frågor.

Under Undervisa finns bara information kopplat till det du behöver vid just undervisning. Vad som gäller din för din anställning hittar du under Min anställning och framöver allt under Att vara nyanställd.

Undervisningen startar på timmen, det vill säga ingen akademisk kvart, och håller på i 45 minuter. Varje seminarietillfälle är 1-3 timmar, det vill säga 1-3 gånger 45 minuter. Om det är ok med studenterna och dig kan du förlägga eventuella raster där det passar inom dessa timmar ni disponerar lokalen. Observera dock att troligen ska någon annan undervisning använda salen direkt efter er, så var klara i tid. Några minuters överdrag kan fungera i mindre salar, men i större salar behöver undervisningen avbrytas kvart i.

Schema

Schema till undervisning hittar du via den här länken.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Du kan söka på Kurs eller på Delkurs, samt på Person (det vill säga den lärare som har undervisningen i en viss sal, vid en tidpunkt på en viss (del-)kurs.

Karta över campusområdet

På sh.se finns en karta över campus, du når sidan via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att få tillgång till de digitala resurser och verktyg som används på Södertörns högskola krävs ett SH-konto. Här finns information om hur du får ett SH-konto.

Material till studenterna publiceras i Studiewebben.Där finns även inlämningslådorna för t.ex. seminarieserie eller liknande. Du loggar in med ditt SH-konto.

Mer information och kontaktuppgifter för support nås via den här länken.

På Södertörns högskola använder vi ”faktor fyra” vid lärartjänster. Det betyder att varje timme undervisning inkluderar tid för förberedelser och examination. Man får alltså ingen extra ersättning för att skapa eller rätta tentor, det ingår i lärartjänsten.

Vi använder betygen U, G (tvågradig) eller U, G, VG (tregradig) vid svenskspråkiga kurser. När vi ger kurser på engelska används betygsskalan A-F.

All betygsrapportering skall ske skyndsamt och senast inom 15 arbetsdagar.

På Södertörns högskola finns det rektorsbeslut på att det är lärarna som rapportera och attesterar. Utbildningsadministrationen har ingen behörighet att göra det.

Tentan sker i oftast slutet av period respektive period och en omtenta ges någon gång i mitten av de följande perioderna. I augusti genomförs en uppsamlingstenta.

På Södertörns högskola har vi ingen begränsning hur många gånger en student kan tentera en kurs för att bli godkänd. När en student fått G eller VG i betyg kan studenten inte längre tentera, t ex i syftet att få högre, eller lägre, betyg.

Vi genomför tentagenomgång där det förväntade typsvaret ges till de närvarande studenterna. Denna brukar ligga strax efter betygsresultatet publicerats.

Rättande lärare förväntas antingen närvara och presentera sina egna typsvar, men kan man av någon anledning inte närvara skall ett skrivet underlag ges till examinator som presenterar det muntligt under tentagenomgången. Detta kan ersättas av noggranna motiveringar i studentens arbeten eller att vi lägger ut detaljerade lösningsförslag på studiewebben.

På Södertörns högskola finns det rektorsbeslut på att det är lärarna som rapporterar betygen direkt i Ladok. För att kunna rapportera betyg i Ladok krävs ett SH-konto och behörighet som lärare. SH-konto hanteras av personalansvarig på institutionen. Behörighet i Ladok skaps efter beslutade rutiner. Läs mer om det via den här länken.

För att boka introduktion i Ladok mejlar du ladok@sh.se.

För information om hur du skickar resultat och omdömen från Studiewebben till Ladok, se guidematerial i Studiewebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Enligt ett centralt beslut vid Södertörns högskola ska hemtentor, uppsatser och större examinationer skickas av student till examinator via verktyget Ouriginal.

Ouriginal är ett datorsystem som hjälper till upptäcka plagiat. Information om systemet inklusive användarmanual hittar du på https://www.ouriginal.com/sv/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs här hur du gör för att beställa ett Urkund-konto.

Information GDPR och t.ex. Upphovsrätt finns i Rättslig vägledning under Stöd och service.

Information om disciplinärenden finns via den här länken.

Kontaktuppgifter till studenterna finns i Ladok. Sök fram studenten på namn eller personnummer så finns kontaktuppgifterna under fliken Studentuppgifter.

Det går även att nå studenterna i Studiewebben. Mer information om Studiewebben når du via den här länken.

Bästa sättet att koppla upp bärbara datorer mot nätet är via Eduroam. Ett internationellt datornätverk för universitet- och högskolevärlden. Du använder ditt SH-konto. Ditt användar-ID är till exempel: shxxxx19@suni.se och lösenord samma som du använder för att logga in på arbetsdatorerna. Med hjälp av Eduroam kommer du åt internet på alla svenska och de flesta europeiska högskolor och universitet samt på Arlanda med flera ställen.

Läs mer om IT-stöd via den här länken.

Som anställd har man rätt att installera Microsoft Office 365 paketet inte enbart på jobbdatorn (förinstallerat) utan även på privat Mac/PC, mobil eller padda. Du hittar instruktioner via den här länken.

Har du egen bärbar dator kan du skriva ut på SHs skrivarnätverk med hjälp av
Fjärråtkomst till Suni.

Läs mer om vilka möjligheter som finns och var du kan få support vid problem via den här länken.

All information om verktyg och system finns samlade under Verktyg som finns i sidhuvudet på den här sidan.

Bild på verktygsmeny

Där finns även instruktioner, manualer och kontaktuppgifter.

Läs gärna igenom informationen om Säkerhet & kris via den här länken så du vet var den finns om något händer. Där finns bland annat aktuella telefonnummer, adresser till olika hus i Moas båge, information om brandsäkerhet och hjärtstartare.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Erik Wiklund