Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Statistik och uppföljning på utbildningar

Här finns information som rör antagningsstatistik och möjligheter till statistik på genomströmning i utbildningar. Det beskrivs även hur du kan kan ta fram statistik på studenters prestationer. Information om beräkning av helårsstudent och helårsprestation förklaras också här.

Statistik över antagna

Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar de fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar.

Antagningsstatistik publiceras på Universitets- och högskolerådets (UHR) sökfunktion för antagningsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008.

Uppföljning av studenternas prestationer

Hur klarar sig Södertörns högskolas studenter, tar de sina poäng? Hur många fullföljer sitt program? Hur många påbörjar ett program men tar inga poäng på det? Studieuppehåll? Studieavbrott?

Idag finns det rapporter för utdata och uppföljning av högskolans studenter, kurser, program och institutioner i Ladok. Om du vill få presenterat vilka möjligheter som uppföljningen i Ladok kan ge, kontakta ladok@sh.se för en träff eller besök till ett möte och presenterar det för kollegiet.

Helårsstudent och helårsprestation

Det statliga bidraget till högskolans grundutbildningar fördelas efter två nyckeltal: antalet registrerade helårsstudenter (HST) och antalet avklarade helårsprestationer (HPR). Utifrån dessa nyckeltal får institutionerna och lärarutbildningen ett takbelopp att förhålla sig till när de sätter antagningstal- och planeringstal till kurser och program.

Om du går in under fliken "Uppföljning" i Ladok kan du se statistik för HST och HPR. Ekonomiavdelningen och Ladokgruppen tar fram siffror för HST och HPR inför årsredovisningen varje år.

Antalet helårsstudenter baseras på hur många förstagångsregistrerade och fortsättningsregistrerade studenter som grundutbildningen har. Studenterna måste vara registrerade den sista rapporteringsdagen för budgetåret (i mitten av januari).

För att räkna ut antalet helårsstudenter används följande formel:

En helårsstudent = kurstillfällets poäng × (antal registrerade/60hp)

Exempel:
En kurs om 30 hp har 50 registrerade studenter. Antalet studenter (50) delat med 60hp ger talet 0.83 som multipliceras med 30, det vill säga kurstillfällets poäng. Detta ger 25 helårsstudenter.

Antal avklarade helårsprestationer baseras på summan av alla presterade poäng under en period (vanligtvis ett kalenderår).

För att räkna ut antalet helårsprestationer används följande formel:

En helårsprestation = summa hp/60, där summan är samtliga hp som studenterna presterat på kursen under tidsperioden

Exempel:
Under året har man gett en kurs om 15 hp. Tio studenter har tagit alla 15 hp, medan åtta studenter bara tagit 7.5 hp. Detta ger (10×15) + (8×7.5) = 210. Genom att dela 210 med 60 får man 3.5 helårsprestationer.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Amanda Magnusson Arntsen