Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Studieverkstans stöd till lärare

Studieverkstans arbete för studenter kan förhoppningsvis göra ditt arbete som lärare lättare genom att studenterna får redskap för att studera effektivt och utveckla sitt skrivande och sitt talande.

Angeläget för Studieverkstan är också att samarbeta direkt med enskilda program och ämnen och deras lärare. Inom vårt verksamhetsområde kan vi till exempel ge kurser och föreläsningar som är anpassade för studenter på ditt program, ditt ämne och din kurs.

Dessutom samarbetar Studieverkstan med Högskolepedagogiska enheten om seminarier för lärare kring frågor om språk- och skrivutveckling. Som lärare i ett visst ämne kan det vara svårt att veta hur man på bästa sätt kan bidra till studenters språk- och skrivutveckling i ämnet. Inom Studieverkstan har vi erfarenhet av att handleda studenter i skrivande och talande och med dessa erfarenheter som grund kan vi leda seminarier om till exempel skriv- och texthandledning, textrespons, om formulering av anvisningar och tentamensfrågor och om metoder för att upptäcka och hantera talängslan hos studenter.

Introduktion till akademiskt skrivande är ett moment som vi erbjuder för A-kursen inom ämnen och program. Här arbetar Studieverkstan tillsammans med Biblioteket och Högskolepedagogiska enheten och vi undervisar i detta moment tillsammans med ämneslärarna på kursen. Många lärare har sagt att de tycker att detta är ett bra sätt att introducera studenterna i det akademiska skrivandet och att de, genom att de själva är med i undervisningen, sedan kan följa upp och bidra till studenternas fortsatta skrivutveckling.

Beställning av föreläsning/kurs

Om du som lärare är intresserad av Studieverkstans verksamhet och vill att vi ska presentera oss på din kurs eller program är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder också föreläsningar, presentationspass i samband med terminsstart, skräddarsydda kurser eller handledning till dig som lärare vad gäller studenters skrivande, studieteknik, muntliga redovisningar, uppsatshandledning och mycket mer.

Föreståndare: Väinö Syrjälä. E-post: vaino.syrjala@sh.se

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-06-16 av Lena Sköld

Dela

E-post