Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Studieverkstans stöd till lärare

Studieverkstans arbete för studenter kan förhoppningsvis göra ditt arbete som lärare lättare genom att studenterna får redskap för att studera effektivt och utveckla sitt skrivande och sitt talande.

Informera därför dina studenter om det stöd de kan få från Studieverkstan. Det beskrivs på två minuter i den här filmen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi ser gärna att du visar filmen när du introducerar kursen i början av terminen.

Studieverkstan kan också bidra i din undervisning

Angeläget för Studieverkstan är också att samarbeta direkt med enskilda program/ämnen och deras lärare. Inom vårt verksamhetsområde kan vi till exempel i samarbete med ämneslärarna ge seminarier och föreläsningar som är anpassade för den aktuella kursen. Ett exempel på det är det moment om akademiskt skrivande för A-kurser, som beskrivs nedan.

Seminarier om språk- och skrivutveckling för dig som lärare

Som lärare kan det vara svårt att veta hur man på bästa sätt bidrar till sina studenters språk- och skrivutveckling i ämnet. Ihop med Högskolepedagogiska enheten kan därför Studieverkstan anordna seminarier om

  • skriv- och texthandledning för studenter

Därtill kan vi anordna seminarier om exempelvis

  • formulering av anvisningar och tentamensfrågor
  • metoder för att upptäcka och hantera talängslan hos studenter.

Särskilt moment för A-kurser om akademiskt skrivande

Många studenter har svårigheter med det akademiska skrivandet. För A-kurser inom högskolans ämnen och program erbjuder vi därför, tillsammans Biblioteket och Högskolepedagogiska enheten, momentet

  • Introduktion till akademiskt skrivande.

Undervisningen genomförs tillsammans med ämneslärarna på kursen. Därmed blir det lättare för dessa att sedan följa upp och bidra till studenternas fortsatta skrivutveckling.

Kontakta oss!

Om du är intresserad av Studieverkstans verksamhet är du välkommen att kontakta oss. Hör också av dig om du vill att vi ska presentera oss på din kurs/program, till exempel i samband med terminsstart. Du når oss på adressen studieverkstan@sh.se.

Föreståndare: Väinö Syrjälä. E-post: vaino.syrjala@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-03-20 av Amanda Magnusson Arntsen