Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Samverkan med arbetsliv i utbildningar

Information om hur du kan göra ditt program eller din kurs bättre, mer intressant och relevant genom samverkansaktiviteter finns här. Detta inkluderar alumni, SH Innovation, SH Karriär och utbildningssamverkan. Samverkansinslag bidrar till att göra utbildningar mer relevanta för studenterna och knyter dem närmre deras kommande arbetsliv.

Formerna för utbildningssamverkan sträcker sig från enstaka gästföreläsningar till externa examensprojekt och branschråd. Alumner och branschaktörer utgör viktiga resurser för samverkansinslagen, liksom högskolans långa samverkansformer som strategiska partnerskap.

Alumnverksamhet

Alumnrelationerna är en del i Södertörns högskolas samverkansuppdrag och att behålla kontakten med före detta studenter kan vara väldigt värdefullt. De är ofta mycket goda ambassadörer för utbildningarna och lärosätet.

Högskolans alumnverksamhet

Generellt är det institutioner, ämnen eller program som står för kontakt, planering och genomförande av olika aktiviteter för alumner. Kommunikationsavdelningens alumnfunktion kan ge visst stöd i arbetet och hanterar förfrågningar via funktionsmejlen alumni@sh.se, projektleder Årets alumn samt överser det högskolegemensamma alumnnätverket, SH Alumni.

SH Alumni – Södertörns högskolas alumnnätverk

Alla som avslutat sin utbildning vid Södertörns högskola eller har läst minst 60hp/40p är välkomna att bli medlemmar i högskolans alumnnätverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alumngrupp på LinkedIn

Den som läst minst 60hp/40p vid högskolan kan också gå med alumngruppen på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I gruppen tipsar vi bland annat om nyheter, projekt och event vid högskolan samt externt som kan vara av intresse för målgruppen.

Årets alumn

Medarbetare uppmuntras att nominera personer till utmärkelsen Årets alumn som årligen delas ut av Södertörns högskola. Vet du någon tidigare student som skulle vara en god ambassadör för högskolan? Skicka personens namn samt en riktigt bra motivering till alumni@sh.se.

För att kunna bli nominerad till Årets Alumn ska personen:

 • Studerat vid Södertörns högskola
 • Presterat något utöver det vanliga i sin karriär, i ett särskilt engagemang eller något som är värt att uppmärksamma
 • Vara en god förebild för dagens och framtida studenter.

Mer om alumnverksamheten och kontakt

Om ert ämne eller program funderar på att starta upp en alumnverksamhet eller har andra frågor kring arbetet och vilka möjligheter som finns kan du alltid mejla till alumni@sh.se.

Karriärmöjligheter för studenter

SH Karriär är en jobb- och karriärportal för studenter och nyexaminerade från Södertörns högskola.

SH Karriär är Södertörns högskolas Karriärportal som vänder sig till studenter och nyutexaminerade. Här kan studenter komma i kontakt med arbetsgivare och hitta alltifrån jobbannonser, praktikplatser, traineeprogram till aktuella tips på examensarbeten.

Studenter kan chatta med arbetsgivare, delta i virtuella karriärmässor och anmäla sig till interna och externa karriärevent.

Utveckling av utbildningar

Med hjälp av SH Innovation och utbildningssamverkan kan lärare och forskare utveckla program och idéer.

SH Innovation arbetar med innovation, entreprenörskap och utmaningsdriven samverkan. Vi erbjuder workshopserier, föreställningar med mera.

Vem kan få stöd av SH innovation?

På SH Innovation får du som forskare, lärare och anställd vid Södertörns högskola stöd och råd för att utveckla en innovation. Vi stöttar dig som vill arbeta för att utveckla nya produkter, tjänster, processer eller modeller för nyttiggörande av kunskap och innovation, kommersiellt eller ickekommersiellt.

Stödet utgår från dig, dina förutsättningar och möjligheter. Du behöver inga förkunskaper. Du är välkommen att ta del av SH Innovation oavsett var i processen du är, från idé eller tidig utvecklingsfas till färdig produkt.

Nu även stöd för sociala innovationer

SH Innovation utvecklar nu innovationsstödet för sociala innovationer. Sociala innovationer syftar till att skapa nya kreativa och praktiska lösningar på komplexa sociala problem i samhället. Det kan till exempel handla om arbetsprocesser, organisationsmodeller eller nya sätt att använda teknik i sociala sammanhang.

Sociala innovationer används i ideella och statliga organisationer, kommunala verksamheter och i kommersiella företag. Idag ser vi en ökad rörlighet mellan dessa samhällssektorer och även i gränslandet här finns användning för sociala innovationer.

Du får hjälp genom hela processen

SH Innovation kan ge stöd genom hela innovationsprocessen, kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt. Till exempel genom personlig rådgivning, workshops, event och tävlingar. Du kan få stöd med affärsutveckling, patent och juridik, finansiering och projektstöd samt:

 • Verifiering och utveckling av din idé
 • Hjälp med projektplanering och hur du kan bygga ett team
 • Finansiering, startbidrag för nyskapande idéer och hur du sen kan söka vidare

Kontakta SH Innovation

SH Innovation samarbetar med KTH Innovation (och för studenter med Drivhuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Första steget är att boka ett möte med oss för att berätta om din idé eller ställa frågor med Anna Källblad: anna.kallblad@sh.se.

Samverkansinslag inom utbildning finns i många former och på olika nivåer. Genom att engagera grupper och individer utanför akademin i din undervisning kan du som lärare få tillgång till ny kunskap och göra utbildningen mer relevant för studenterna.

Stort värde för alla inblandade

Studenter i utbildning med samverkansinslag uttrycker ofta att undervisningen blir mer relevant, meningsfull eller ”på riktigt”. Parter beskriver ofta hur de får tillgång till ny kunskap och kan visa upp sig som framtida arbetsgivare, medan du som lärare uppskattar inflödet att aktuell, kanske branschspecifik, kunskap. Ofta leder utbildningssamverkan också vidare till forskning bedriven i samverkan.

Utbildningssamverkan har ett stort värde för alla inblandade, men att integrera samverkan kan också innebära nya arbetssätt och en delvis annan typ av planering och uppföljning.

Du kan exempelvis inkludera samverkan genom:

 • Föreläsningar av experter
 • Praktikplatser
 • Externa examensarbeten
 • Program- eller branschråd med deltagande av samverkansparter
 • Arbetsmarknadsdagar
 • Mentorskapsprogram
 • Utmaningsdrivna utbildningar.

Kontakt för utbildningssamverkan

Petra Norling och Johanna Tollbäck: samverkan@sh.se.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-03-20 av Amanda Magnusson Arntsen