Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Pedagogisk meritering: hyllning vid akademisk högtid

Excellent lärare är den högsta nivån inom högskolans pedagogiska meriteringssystem. En meriteringskommitté bedömer hur väl den sökande uppfyller de olika kriterierna och lämnar rekommendation till Fakultetsnämnden, som fattar beslut. Hyllningen till de pedagogiskt meriterade lärarna och särskilt de som bedömts vara excellenta, sker vid högskolans akademiska högtid.

Högskolan utnämnde sina första excellenta lärare 2018, som blev uppmärksammade på den akademiska högtiden 2019.

Du gjorde det. Du gick igenom en pedagogisk meritering har nu fått din utnämning – grattis! Den formella hyllningen sker vid kommande akademisk högtid och du som har fått den högsta utnämningen, excellent lärare, kommer att vara en av huvudpersonerna på scen.

I september månad, alltså cirka fem månader före högtiden, kommer du att få en inbjudan till installationen. I inbjudan får du information som du kommer att behöva fram till högtiden. Du som får denna inbjudan har meriterats under perioden september–augusti dessförinnan. Med andra ord, om du har meriterats bara någon eller några månader före den kommande högtiden, kommer du att vara högtidsperson först vid nästkommande högtid. Läs mer om produktionsperiod.

Vid ceremonin kommer du att få ett diplom som bevis på din meritering. Till ceremonin får du bjuda med dig din allra närmaste. Detaljer kring detta och annat får du i samband med inbjudan till hyllningen vid högtiden.

I samband med ceremonin visas en kortare bildsekvens av dig och ditt ämne för de närvarande vid högtiden, oavsett om de deltar på plats eller digitalt. Fotosekvensen görs under hösten och all information du behöver kring det får du i samband med inbjudan till hyllningen.

Det är många moment för att få ihop en fin och högtidlig högtid. Rekommendationen är att därför att du i samband med inbjudningsbrevet blockar av tid i din kalender för detta, inte minst under själva högtidsveckan. Det kommer att vara en separat repetition med dig och de andra excellent meriterade lärarna och sedan en generalrepetition med alla högtidspersoner på plats. Vid dessa tillfällen får du klart för dig hur processionen går till, var du ska sitta, när du kliver upp på scenen och hur du mottar ditt diplom. I samband med högtidsdagen sker också en gruppfotografering.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-11-07 av Akademisk högtid