Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Installering och promovering

I februari varje år arrangerar Södertörns högskola en akademisk högtid. Då installeras högskolans nya professorer, de nydisputerade doktorerna och hedersdoktor promoveras och pedagogiskt meriterade excellenta lärare hyllas.

Sidans information är fortfarande under uppdatering.

Ska du promoveras eller installeras?

Om du är på väg att färdigställa din avhandling, eller har skickat in underlag till rekryteringskommittéerna för befordran eller anställning som professor, då är du ett steg närmare att vara en av huvudpersonerna vid den akademiska högtidens ceremoni. Läs nedan vad som gäller för dig. Notera att en installering och promovering vid högtiden är ett erbjudande och inte ett krav.

Oavsett om du blir befordrad till professor eller anställd som professor kommer du att få ett erbjudande om att installeras vid den akademiska högtidens ceremoni. Det gäller även dig som tidigare har blivit installerad vid ett annat lärosäte. I september månad, alltså cirka fem månader före högtiden, kommer du att få en inbjudan till installationen. I inbjudan får du information som du kommer att behöva fram till högtiden. Du som får denna inbjudan har anställts eller befordrats till professor under perioden september–augusti dessförinnan. Med andra ord, om du har anställts eller befordrats till professor bara någon eller några månader före den kommande högtiden, kommer du att vara högtidsperson först vid nästkommande högtid. Läs mer om produktionsperiod.

Vid ceremonin kommer du att få en stola och ett diplom som tecken på din nya värdighet. Till ceremonin får du bjuda med dig dina närmaste. Hur många du får bjuda med dig skiftar med hur många högtidspersoner det är vid högtiden, men det här kommer att framgå av din inbjudan. En av er som installeras kommer att få förfrågan om att hålla installationstalet och företräda er alla i det.

I samband med ceremonin visas ett kort filmat porträtt av dig som en presentation av dig och din forskningsinriktning för de närvarande vid högtiden, oavsett om de deltar på plats eller digitalt. Filmen kan också användas på olika digitala plattformar och även i din forskarprofil på sh.se. Inspelning till den här filmen sker under hösten och all information du behöver kring det får du i samband med inbjudan till installationen.

Det är många moment för att få ihop en fin och högtidlig högtid. Rekommendationen är att därför att du i samband med inbjudningsbrevet blockar av tid i din kalender för detta, inte minst under själva högtidsveckan. Det kommer att vara en separat repetition med dig och de andra installandi, vanligtvis i januari, och sedan en generalrepetition med alla högtidspersoner på plats, någon dag före själva högtiden. Vid dessa tillfällen får du klart för dig hur processionen går till, var du ska sitta, när du kliver upp på scenen och hur du mottar dina insignier. I samband med högtidsdagen sker också en gruppfotografering.

Spikningen är gjord och disputationen är genomförd och du är nu redo för den högtidliga promoveringen. Men var kommer du att promoveras? Om du har varit antagen och anställd vid Södertörns högskola kommer du att få erbjudande om promovering hos oss. Var du antagen vid annat lärosäte, men anställd hos oss, bör du få erbjudande om promovering vid ditt lärosäte. Har du varit antagen hos oss, men anställd vid ett annat lärosäte, kommer du att få erbjudande om att promoveras vid Södertörns högskola. Är du tveksam över vad som gäller för dig, hör av dig till akademiskhogtid@sh.se, så hjälps vi åt att reda ut det.

Vid ceremonin kommer du att få en lagerkrans och ett diplom som tecken på din nya värdighet. Du har också möjlighet att köpa en doktorsring. Till ceremonin får du bjuda med dig din allra närmaste. Detaljer kring detta och annat får du i samband med inbjudan till promoveringen, vilken skickas under september månad, alltså cirka fem månader före högtiden. Du som får denna inbjudan har alltså disputerat under perioden september–augusti dessförinnan. Läs mer om produktionsperioden för högtiden.

I samband med ceremonin visas en kortare bildsekvens av dig och din avhandling namnges för de närvarande vid högtiden, oavsett om de deltar på plats eller digitalt. Fotosekvensen görs under hösten och all information du behöver kring det får du i samband med inbjudan till promoveringen.

Det är många moment för att få ihop en fin och högtidlig högtid. Rekommendationen är att därför att du i samband med inbjudningsbrevet blockar av tid i din kalender för detta, inte minst under själva högtidsveckan. Det kommer att vara en separat repetition med dig och de andra promovendi, vanligtvis i slutet av januari, och sedan en generalrepetition med alla högtidspersoner på plats, någon dag före själva högtiden. Vid dessa tillfällen får du klart för dig hur processionen går till, var du ska sitta, när du kliver upp på scenen och hur du mottar dina insignier. I samband med högtidsdagen sker också en gruppfotografering.

Om du inte kan eller vill närvara vid ceremonin kan du välja att bli promoverad i din frånvaro.

När Södertörns högskola erhöll examinationsrättigheter till forskarutbildningen 2010 skapades också högskolans insignier.

Insignierna skapades tillsammans med designgruppen HAPPYsthlm. Ett mönster togs fram, som är den bärande röda tråden för insignierna. Mönstret heter Alexandria och består av sammanfogade skrivtecken från flera skriftspråk. Det symboliserar kommunikation, kultur, möten och mångfald.

Mer information om vad som krävs av dig och de insignier som tillkommer dig meddelas i det inbjudningsbrev du får inför den kommande högtiden.

Stola

Stolan tilldelas de professorer som installeras. Stolan är ett genuint hantverk i tunt, sidenfodrat ylletyg. Den är svart med tunna Södertörnsgula sidenpasspoaler. Längs stolans ena sida löper mönstret Alexandria, medan en diskret handbroderad lagerkvist dekorerar den andra sidan. Stolan är klassisk vid högtider och för Södertörns högskola kombinerar den tradition med nytänkande. Överlämnade av stolan skildrar ett symboliskt inträdande som den främste företrädaren för en forskningsdisciplin.

Stolan beställs centralt av arbetsgruppen för den akademiska högtiden och Södertörn hyllar.

Doktorsring

Ringen symboliserar trohet och hängivenhet till vetenskapen. Doktorsringen är av silver och även här finns mönstret Alexandria. Mitt på ringen tronar ett lagerblad i 18 karats guld. De doktorer som promoveras erbjuds att köpa sig en doktorsring. Högskolans hedersdoktor tilldelas ringen.

Lagerkrans

Lagerkransar är en seger- och lärdomssymbol av antikt ursprung – en belöning för lärda mödor. Den beställs centralt av arbetsgruppen för akademisk högtid och Södertörn hyllar.

Diplom

Diplomet var ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter och en praktisk dokumentation av personens nya värdighet. Idag är det ett tydligt bevis på promovering, installation och erkännande av excellent pedagogiskt kunnande.

Rektorskedja

Utöver insignierna för högtidens huvudpersoner har högskolan även en rektorskedja. Den bärs av rektor i högtidliga sammanhang, som vid den akademiska högtiden.

Södertörns högskola fick sin rektorskedja år 2001 genom bidrag från företag, föreningar och närliggande kommuner. Den är formgiven och tillverkad av konstnären Kajsa Öberg.

Idén till kedjan utgår från fyra olika grundformer: cirkeln, kvadraten, triangeln och spiralen. Kajsa Öberg tog fasta på högskolans mångvetenskaplighet och lät kedjans geometriska former symbolisera olika inriktningar inom vetenskapen. Fyrkantiga ramar omger dessa former och öppnar sig samtidigt mot ett "möte". Kedjan länkas samman av dessa möten – små rundlar tillverkade i metallen niob, som på elektrolytisk väg fått olika dova färger. Materialet i övrigt är silver.

Mer om arbetet med akademisk högtid

När är nästa högtid? Vilka ingår i arbetsgruppen för den kommande högtiden? Vem kan jag vända mig till om jag vill veta mer om högskolans akademiska högtid? Svaren på dessa frågor och fler därtill hittar du under Organisation och ledning.

Du kan också kontakta akademiskhogtid@sh.se.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-11-07 av Karolina Olofsson