Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Stöd inom forskarutbildning

Här kan du läsa om olika administrativa processer och rutiner som rör forskarutbildningen. Informationen riktar sig främst till administrativ personal och till dem med uppdrag som rör forskarutbildningen, exempelvis studierektorer, handledare och styrgrupper för forskarutbildning. För doktoranderna finns fliken Doktorand med information som riktar sig specifikt till dem.

Sidans information är fortfarande under uppdatering.

  • Dokument inom utbildning på forskarnivå

    Här finns dokument, mallar och blanketter för utbildning på forskarnivå samlade.

  • Covid-19

    På den här sidan har vi samlat information om studieadministrativa anpassningar som högskolan har behövt göra inom forskarutbildningen med anledning av Coronavirusets utbrott och den pågående covid-19-pandemin.