Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Stöd inom forskarutbildning

Information riktad till doktorander samt personal som arbetar med processer kring forskarutbildningen.

 • Vanliga frågor och svar, rättigheter och skyldigheter

  Att vara forskarstuderande betyder att du är både student och anställd, vilket ibland leder till olika frågeställningar. Båda rollerna innebär olika rättigheter och skyldigheter och därför är det viktigt att du sätter dig in i vad de innebär. Tveka aldrig att ställa frågor eller prata med någon när du känner dig osäker över något! Här har vi samlat ett antal vanliga frågor och svar som rör din forskarutbildning och anställning som doktorand.

 • Finansiering och anställning

  Vid Södertörns högskola är de flesta forskarstuderande både antagna och anställda vid högskolan, men det finns även de som är antagna vid andra lärosäten och/eller har sina anställningar finansierade på annat sätt. Läs mer om de olika doktorandkategorierna, anställningsvillkor och arbetsmiljöfrågor nedan.

 • Forskarutbildningens organisation och studentinflytande

  På denna sida hittar du en övergripande beskrivning av hur utbildningen på forskarnivå vid Södertörns högskola är organiserad. Du kan även läsa om studentinflytandet vid högskolan, som är en viktig möjlighet för dig som forskarstuderande att påverka din utbildning och din studiesituation.

 • Studieplaner och mål för forskarutbildning

  Den allmänna studieplanen (ASP) är tillsammans med den individuella studieplanen (ISP) de två viktigaste dokumenten för dig som forskarstuderande. De är lagstadgade enligt högskoleförordningen och styr och reglerar hur du ska nå de förväntade examensmålen för din forskarutbildning.

 • Utbildningen

  Din forskarutbildning innehåller flera olika moment. Här hittar du information om kurser och tillgodoräknande, deltagande i seminarier och konferenser samt avhandlingsarbetet. Här kan du även läsa om forskningsetik och vad som krävs för att ditt projekt ska kunna bedrivas enligt god forskningssed.

 • Handledning

  Handledningens roll för dig som forskarstuderande är mycket viktig. Vilka förväntningar och krav finns? Vad gör du om du upplever problem i handledningen eller behöver byta handledare? Det finns många olika sätt att beskriva vad en forskarhandledning består av. En generell definition av handledningen som begrepp finns därför inte, eftersom olika perspektiv och praktiska tillämpningar ger den olika innebörder.

 • Praktisk information och stöd

  På den här sidan har vi samlat diverse praktisk information som är viktig för dig som doktorand att känna till.

 • Disputation, examensbevis och promovering

  Det är mycket att tänka på och ordna med inför en disputation. Därför är det bra om du och din handledare börjar planera i god tid. Här hittar du information om planeringsmöte inför disputation, publicering av avhandling, spikning, spikningsceremoni, disputation, examensbevis och promovering.

 • Efter examen

  Din doktorandanställning är tidsbegränsad och lön för studier får ges under maximalt fyra år på heltid. Ett gott råd är att du i så god tid som möjligt före anställningens slut börjar fundera över vad du vill göra efter disputationen och ser över vilka olika möjligheter som finns för dig som nydisputerad.

 • Dokument inom utbildning på forskarnivå

  Här finns dokument, mallar och blanketter för utbildning på forskarnivå samlade.