Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Stöd till forskare

Högskolan erbjuder flera olika stöd till forskare, på dessa sidor kan du läsa mer om dem.

 • Ansökningsstöd

  Här finns information om regler och praktiskt stöd som kan vara till hjälp för forskare vid ansökningar till nationella och internationella finansiärer.

 • Planera och förbereda projekt

  Vad bör du tänka på inför starten av ett forskningsprojekt? På denna sida hittar du information som kan vara till stöd inför ansökan och i uppstarten av ditt projekt.

 • Genomföra projekt

  För dig som är forskare eller administratör och söker stöd i projektgenomförandet, information om publicering och forskningskommunikation.

 • Forskningsetiska frågor

  Samlad information som berör forskningsetik, så som oredlighet i forskning, etikprövning. Samt information om GDPR för forskare.

 • Avtal vid forskningsfinansiering

  Samlad information om avtal vid forskningsfinansiering.

 • Samverkan och nyttiggörande

  Genom att involvera omvärlden kan du förbättra kvaliteten på din forskning, hitta nya frågeställningar och se till att dina forskningsresultat kommer till användning utanför högskolan.

 • Publiceringsavtal för Open Access

  Här hittar du vilka avtal Södertörns högskola deltar i där publiceringsavgiften för öppen tillgänglig publicering (open access), det vill säga APC (article processing charges), antingen helt ingår eller är reducerad.

 • Forskningsnytt och kontaktinformation

  Håll dig uppdaterad kring det senaste från externa relationer. Läs gärna vårt nyhetsbrev!