Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Avtal för öppet tillgänglig publicering

Här hittar du vilka avtal Södertörns högskola deltar i där publiceringsavgiften för öppen tillgänglig publicering (open access), det vill säga APC (article processing charges), antingen helt ingår eller är reducerad.

Som forskare vid Södertörns högskola kan du dra nytta av många publiceringsavtal som inkluderar avgiften för öppen tillgänglig publicering. Högskolan har avtal med flera av de stora förlagen, inklusive Elsevier, SAGE, Springer Nature, Taylor & Francis och Wiley. Detta innebär att öppen tillgänglig publicering är kostnadsfritt för forskare vid Södertörns högskola. Det finns ett undantag för ett litet antal tidskrifter där avgiften är reducerad och där biblioteket inte står för kostnaden.

Förutsättningarna för att du som forskare ska omfattas av avtalen är följande:

 • Du måste vara affilierad till Södertörns högskola
 • Avtalen gäller endast när du är Corresponding Author
 • Du måste använda din SH-e-postadress när du skickar in din artikel

Avtalen med förlagen är nationella och förhandlas fram av Bibsam på Kungliga biblioteket. Varje lärosäte bestämmer vilka avtal de skall delta i. Vissa av avtalen inkluderar obegränsad publicering, medan andra bygger på ett förbestämt antal förväntade publicerade artiklar av de deltagande lärosätena. I det senare fallet kan den förbetalda potten ta slut innan året är slut.

Vilka tidskrifter ingår i avtalen?

I verktyget SciFree kan du själv söka efter en tidskrift för att se om den ingår i ett av avtalen där APC är förbetald eller är rabatterad. Du kan även se om tidskriften tillämpar en specifik Creative Commons-licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt om det är en helt öppet tillgänglig tidskrift eller en så kallad hybridtidskrift (prenumerationsbaserad tidskrift där vissa artiklar är öppet tillgängliga).

Kontakta gärna publications@sh.se om du har frågor kring dessa avtal.

Det femåriga avtalet med ACM innebär obegränsad publicering av faktagranskade artiklar i samtliga seriella publikationer från Association for Computing Machinery. Det rör sig om cirka 150 tidskrifter och nyhetsbrev, samt 1 000 konferenspublikationer. E-böcker ingår inte i avtalet. Avtalet gäller till och med 31 december 2026.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Du måste använda din SH-e-postadress när du skickar in ditt manuskript till ACM. Då identifieras du automatiskt med hjälp av e-postdomänen. CC-BY är förstahandsvalet vid publicering, men du har möjlighet att välja själv.

Brill och De Gruyter har gått samman och heter nu De Gruyter Brill. Hur detta påverkar avtalen för respektive förlag är ännu oklart.

I avtalet med Brill ingår obegränsad publicering med öppen tillgång av vetenskapliga artiklar i alla Brill´s tidskrifter, inklusive rena öppet tillgängliga tidskrifter. Som forskare vid Södertörns högskola får du även 20% rabatt på publiceringskostnaden vid publicering av böcker med öppen tillgång.

Alla artiklar publiceras med en CC-BY licens. Artikeltyperna som täcks av avtalet är:

 • Research articles
 • Review articles
 • Rapid communications
 • Brief reports
 • Case reports

Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Använd din SH-e-postadress när du skickar in ett manuskript till en Brill-tidskrift. När du blir tillfrågad anger du att du är berättigad till gratis öppen tillgänglig publicering. Se bilden nedan:

Bild som visar en skärmdump på allternativ användare kan välja vid registrering hos Brill

Baserat på din e-postadress kommer Brill att identifiera dig som en författare som är berättigad att publicera med öppen tillgång, utan kostnad. Artikeln kommer att bli omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras.

I detta avtal ingår obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter från Cambridge. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

När du skickar in ett manuskript till en tidskrift från Cambridge University Press använd din SH-e-postadress och ange att du är affilierad till Södertörns högskola. På det sättet kommer CUP att identifiera dig som en författare som är kvalificerad att publicera med öppen tillgång utan kostnad.

När din artikel har blivit accepterad för publicering kommer biblioteket att uppmanas att bekräfta din affiliering. Efter bekräftelse kommer du att få ett e-postmeddelande från RightsLink som säger att din artikel har godkänts och att Södertörns högskola täcker publiceringsavgifterna för publicering med öppen tillgång. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras.

Artikeltyperna som ingår i avtalet är följande:

 • Research articles
 • Review articles
 • Rapid communications
 • Brief reports
 • Case reports

Södertörns högskola är institutionella medlemmar hos Cogitatio Press. Det innebär att du som forskare vid Södertörns högskola kan publicera artiklar fritt tillgängligt utan att betala någon kostnad.

Cogitatio Press ger ut följande fem tidskrifter:

 • Media and Communication
 • Ocean and Society
 • Politics and Governance
 • Social Inclusion
 • Urban Planning

Använd din SH-e-postadress när du skickar in ditt manuskript till Cogitatio Press.

Brill och De Gruyter har gått samman och heter nu De Gruyter Brill. Hur detta påverkar avtalen för respektive förlag är ännu oklart.

Avtalet innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i både De Gruyters hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter. Licensen är CC-BY när du publicerar hos De Gruyter. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

När du skickar in ett manuskript till en tidskrift från De Gruyter använd din SH-e-postadress och ange att du är affilierad till Södertörns högskola. På så sätt kommer De Gruyter att identifiera dig som en författare som är berättigad att publicera öppet tillgängligt utan kostnad.

Artikeltyperna som ingår i avtalet är primary research articles och review articles.

Avtalet innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i Science Direct Freedom Collection och alla öppet tillgängliga tidskrifter. Science Direct Freedom Collection innehåller cirka 2 000 titlar, även tidskrifter från lärda sällskap. Vilka titlar som ingår kan dock ändras under avtalstiden. Artikeltyperna som täcks av avtalet är följande:

 • Data in brief
 • Full-length article
 • Insights
 • Micro-article
 • Original software publication
 • Protocols
 • Review article
 • Short communication
 • Short review
 • Video Article

Avtalet gäller till och med 31 december 2027.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

När du som Corresponding Author har fått din artikel accepterad får du ett e-postmeddelande från Elsevier med en unik länk där du får välja publiceringsalternativ.

 • Klicka på länken Complete the Rights and Access Information form
 • På sidan Corresponding Author ska du som Corresponding Author välja affiliering. På det sättet kopplar Elsevier dig till avtalet.
 • På sidan Publishing Options kommer du som författare att se de olika publiceringsvalen; Open Access och Subscription. Om du vill ta del av avtalet och publicera din artikel öppet tillgängligt utan att betala APC välj i så fall Open Access. Då kommer biblioteket att verifiera om du är affilierad till Södertörn högskola.
 • På sidan Licenses behöver du välja Creative Common-licensen CC-BY. Det är den licensen som ingår i avtalet.
 • Bekräfta och slutför efterföljande steg.

Avtalet innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i alla Emeralds tidskrifter, inklusive helt öppet tillgängliga tidskrifter, samt publicering på plattformen Emerald Open Research. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

För att du som Corresponding Author ska kunna ta del av avtalet måste du använda din SH-e-postadress när du skickar in ditt manuskript.

Avtalet täcker forskningsartiklar och alla artiklar publiceras med en CC-BY-licens

Du som forskare vid Södertörns högskola kan från och med 2024 publicera artiklar med öppen tillgång utan avgift i samtliga tidskrifter från Frontiers. Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat beslut om att gemensamt täcka kostnaderna för publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Frontiers omfattas av detta beslut.

Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY och avtalet omfattar alla artikeltyper.

Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

För att kunna ta del av avtalet behöver du som författare ange din affiliering till Södertörns högskola och din SH-e-postadress. Om en artikel har fler än en Corresponding Author är det Submitting Corresponding Author’s affiliering som avgör om artikeln ska publiceras inom avtalet.

Du som forskare vid Södertörns högskola kan från och med 2024 publicera artiklar med öppen tillgång utan avgift i samtliga tidskrifter från MJS Publishing. Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat beslut om att gemensamt täcka kostnaderna för publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. MJS Publishing omfattas av detta beslut.

Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY och avtalet omfattar alla artikeltyper.
MJS Publishing hette tidigare Medical Journals Sweden och omfattar nio tidskrifter inom medicinområdet.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

När du som är Corresponding Author skickar in ditt manuskript anger du att du tillhör en organisation med betalade publiceringsavgifter. För att kunna ta del av avtalet behöver du ange din affiliering till Södertörns högskola och använda din SH-e-postadress. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Du som forskare vid Södertörns högskola kan från och med 2024 publicera artiklar med öppen tillgång utan avgift i samtliga tidskrifter från PLOS. Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat beslut om att gemensamt täcka kostnaderna för publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. PLOS omfattas av detta beslut.

Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY och avtalet omfattar alla artikeltyper.
PLOS ger ut 15 tidskrifter med huvudsakligt fokus på medicin och naturvetenskap. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

För att kunna ta del av avtalet behöver du ange din affiliering till SH och använda din SH-e-postadress. När du som Corresponding Author skickar in ditt manuskript till PLOS använder du en Editorial Manager. När du kommit till steget Please make Payment selection ska du välja My institution will fully or partially pay the fee as a member of the PLOS Institutional Account Program. När du gjort ovanstående val kommer en ny rullgardinsmeny att synas under Institutional Account Program. Välj där Södertörn University.

Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i 376 av Oxfords hybridtidskrifter och i alla 111 helt öppet tillgängliga tidskrifter. Artikeltyper som omfattas av avtalet är följande:

 • Research article
 • Review article
 • Brief report
 • Case report

Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

 • Logga in på Author Services med den unika länken i välkomstmeddelandet. Om du inte har ett konto måste du skapa ett först.
 • På sidan Manuscript Licenses väljer du och fyller i en licens med öppen tillgång för din artikel.
 • På sidan Publishing charges for your article väljer du Swedish Universities (Bibsam affiliated) från rullgardinsmenyn med institutioner under Open Access Prepayment Account.
 • Bekräfta och slutför efterföljande steg i Author Services.

Det finns en mer detaljerad beskrivning av processen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på förlagets webbplats.

Avtalet innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i de flesta av tidskrifterna i SAGE Premier. SAGE Premier innehåller cirka 970 tidskrifter. Av dessa är det 8 titlar som inte ingår. Sök alltid i först SciFree för att ta reda om tidskriften du vill publicera din artikel i ingår i ett avtal eller inte. Avtalet omfattar även publicering i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter SAGE Gold OA Package. Paketet innehåller cirka 200 titlar. Avtalet gäller till och med 31 december 2027.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Följ dessa steg för att publicera med öppen tillgång i en av SAGEs hybridtidskrifter:

 • När du har fått din artikel accepterad får du ett e-postmeddelande med en länk till SAGE Open Access Portal (SOAP).
 • Logga in eller skapa ett konto i SOAP och följ instruktionerna.
 • Välj Open Access för din artikel (förval), du kommer inte att få någon APC-faktura.
 • Artikeln kommer att få en CC BY-licens.

Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i Springer Natures hybridtidskrifter, så kallade Open Choice (drygt 2 000 titlar). Det har utökats till att innefatta även de tidskrifter som ges ut under förlagsetiketterna Palgrave Macmillan och Nature Academic Journals. Artiklarna får licensen CC-BY. Artikeltyper som omfattas är:

 • Original Papers
 • Review Papers
 • Brief Communications
 • Continuous Education

Du kan läsa mer om Springer Compact Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Springers egen webbplats. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

När din artikel har blivit accepterad skickar Springer en länk till dig till formuläret MyPublication. Där kommer du att bli ombedd att ange din tillhörighet från en lista över institutioner. Välj Södertörn University och använd din e-postadress för Södertörns högskola.

Biblioteket verifierar sedan din affiliering och artikeln publiceras med öppen tillgång utan kostnad för dig.

Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i Springer Natures öppet tillgängliga tidskrifter (462 titlar). Förlagsetiketter (imprints) som ingår är följande:

 • BioMed Central (BMC)
 • Springer Open Journals
 • Springer Nature
 • Nature Research
 • Palgrave Macmillan

Under avtalsperioden ingår ett bestämt antal artiklar per år. Antalet artiklar är inte specificerat per organisation utan principen "först till kvarn" gäller. Avtalsperioden är till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

 Efter att din artikel har accepterats får Corresponding Author ett e-postmeddelande med en länk till Springer Nature’s Eligibility Checker, ett verktyg där du bekräftar din affiliering. Ange Södertörn University och bekräfta.

Biblioteket verifierar sedan din affiliering och artikeln publiceras med öppen tillgång utan kostnad för dig.

Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i alla Taylor & Francis hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter. Forsknings- och översiktsartiklar ingår i avtalet. Vanligen kategoriseras dessa som ”Article”, ”Research Article”, ”Review” eller ”Review Article”, men beroende på tidskrift och ämnesområde kan andra benämningar förekomma.

Under avtalsperioden ingår ett bestämt antal artiklar per år. Antalet artiklar är inte specificerat per organisation utan principen "först till kvarn" gäller. Du kan läsa mer om Taylor & Francis avtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på förlagets egen webbplats. Avtalsperioden är till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

 Förutom att ange din affiliering till Södertörns högskola är det viktigt att du använder din SH-e-postadress när du skickar ett manuskript till en av Taylor & Francis hybridtidskrifter. På detta sätt identifierar förlaget automatiskt artiklar som kvalificerar sig för publicering med öppen tillgång inom högskolans avtal.

Efter att din artikel har blivit accepterad meddelas biblioteket och ombeds att verifiera din affiliering. Strax efter får du ett e-postmeddelande från Taylor & Francis där du ombeds att välja en CC-licens för din artikel. När du har gjort detta publiceras artikeln öppet tillgänglig.

 Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i alla Wileys hybridtidskrifter (cirka 1 330 titlar) och Wileys och Hindawis helt öppet tillgängliga tidskrifter (cirka 570 titlar). Avtalet innebär ett begränsat antal artiklar. Artikeltyper som ingår i avtalet är inom huvudtyperna forskningsartikel (”Original article”, ”Primary research article”) och översiktsartikel (”Review article). Innan en artikel skickas vidare för öppet tillgänglig publicering inom avtalet, mappas den mot de två huvudtyperna och endast artiklar som identifieras som forsknings- respektive översiktsartiklar släpps igenom. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Vid publicering i en Wiley-tidskrift med öppen tillgång kan Corresponding Author välja Södertörn University som betalande institution redan vid inskickandet (submission). När du publicerar i en hybridtidskrift kommer du att bli ombedd att bekräfta din affiliering till Södertörns högskola och uppmanas att välja alternativet "OnlineOpen" när artikeln har accepterats.

Biblioteket verifierar sedan din affiliering och artikeln publiceras med öppen tillgång utan kostnad för dig.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-03-26 av Frans Utterström