Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Avtal för öppet tillgänglig publicering

Här hittar du vilka avtal Södertörns högskola deltar i där publiceringsavgiften för öppen tillgänglig publicering (open access), det vill säga APC (article processing charges), antingen helt ingår eller är reducerad.

Som forskare vid Södertörns högskola kan du dra nytta av många publiceringsavtal som inkluderar avgiften för öppen tillgänglig publicering. Högskolan har avtal med flera av de stora förlagen, inklusive Elsevier, SAGE, Springer Nature, Taylor & Francis och Wiley. Detta innebär att öppen tillgänglig publicering är kostnadsfritt för forskare vid Södertörns högskola. Det finns ett undantag för ett litet antal tidskrifter där avgiften är reducerad och där biblioteket inte står för kostnaden.

Förutsättningarna för att du som forskare ska omfattas av avtalen är följande:

 • Du måste vara affilierad till Södertörns högskola
 • Avtalen gäller endast när du är Corresponding Author
 • Du måste använda din SH-e-postadress när du skickar in din artikel

Avtalen med förlagen är nationella och förhandlas fram av Bibsam på Kungliga biblioteket. Varje lärosäte bestämmer vilka avtal de skall delta i. Vissa av avtalen inkluderar obegränsad publicering, medan andra bygger på ett förbestämt antal förväntade publicerade artiklar av de deltagande lärosätena. I det senare fallet kan den förbetalda potten ta slut innan året är slut.

Vilka tidskrifter ingår i avtalen?

I verktyget SciFree kan du själv söka efter en tidskrift för att se om den ingår i ett av avtalen där APC är förbetald eller är rabatterad. Du kan även se om tidskriften tillämpar en specifik Creative Commons-licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt om det är en helt öppet tillgänglig tidskrift eller en så kallad hybridtidskrift (prenumerationsbaserad tidskrift där vissa artiklar är öppet tillgängliga).

Kontakta gärna publications@sh.se om du har frågor kring dessa avtal.

Det femåriga avtalet med ACM innebär obegränsad publicering av faktagranskade artiklar i samtliga seriella publikationer från Association for Computing Machinery. Det rör sig om cirka 150 tidskrifter och nyhetsbrev, samt 1 000 konferenspublikationer. E-böcker ingår inte i avtalet. Avtalet gäller till och med 31 december 2026.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Du måste använda din SH-e-postadress när du skickar in ditt manuskript till ACM. Då identifieras du automatiskt med hjälp av e-postdomänen. CC-BY är förstahandsvalet vid publicering, men du har möjlighet att välja själv.

I avtalet ingår obegränsad publicering med öppen tillgång av vetenskapliga artiklar i alla Brill´s tidskrifter, inklusive rena öppet tillgängliga tidskrifter. Som forskare vid Södertörns högskola får du även 20% rabatt på publiceringskostnaden vid publicering av böcker med öppen tillgång.

Artikeltyperna som täcks av avtalet är ”Research” och ”Review Articles”. Avtalet gäller till och med 31 december 2023.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Använd din SH-e-postadress när du skickar in ett manuskript till en Brill-tidskrift. När du blir tillfrågad anger du att du är berättigad till gratis öppen tillgänglig publicering. Se bilden nedan:

Bild som visar en skärmdump på allternativ användare kan välja vid registrering hos Brill

Baserat på din e-postadress kommer Brill att identifiera dig som en författare som är berättigad att publicera med öppen tillgång, utan kostnad. Artikeln kommer att bli omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras.

I detta avtal ingår obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter från Cambridge. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

När du skickar in ett manuskript till en tidskrift från Cambridge University Press använd din SH-e-postadress och ange att du är affilierad till SH. På det sättet kommer CUP att identifiera dig som en författare som är kvalificerad att publicera med öppen tillgång utan kostnad.

När din artikel har blivit accepterad för publicering kommer biblioteket att uppmanas att bekräfta din affiliering. Efter bekräftelse kommer du att få ett e-postmeddelande från RightsLink som säger att din artikel har godkänts och att Södertörns högskola täcker publiceringsavgifterna för publicering med öppen tillgång. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras.

Artikeltyperna som ingår i avtalet är följande:

 • Research articles
 • Review articles
 • Rapid communications
 • Brief reports
 • Case reports

Observera att biblioteket inte täcker några extra avgifter som sid- eller färgavgifter.

Avtalet innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i De Gruyters hybridtidskrifter. Publicering i öppet tillgängliga tidskrifter rabatteras med 30%. Resterande del av APC täcks inte av biblioteket, utan faktureras författaren. Drygt hälften av förlagets cirka 100 rena öppet tillgängliga tidskrifter tar inte ut någon APC, för övriga varierar avgiften på mellan 500 och 2 250 EUR. Licensen är CC-BY när du publicerar hos De Gruyter. Avtalet gäller till och med 31 december 2023.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Publicering i De Gruyter hybridtidskrifter

När du skickar in ett manuskript till en tidskrift från De Gruyter använd din SH-e-postadress och ange att du är affilierad till SH. På så sätt kommer De Gruyter att identifiera dig som en författare som är berättigad att publicera öppet tillgängligt utan kostnad.

Publicering i De Gruyter Open Access tidskrifter

 • Invänta ett e-postmeddelande från RightsLink som begär APC-betalning – Klicka på - "Pay charges now / Raise an invoice"
 • Logga in eller skapa ett konto i RightsLink
 • Ange Södertörns högskola i avsnittet "Affiliation Discount". Detta kommer då att göra att APC-rabatten (30%) tillämpas.
 • Fakturan kommer sedan att skickas via biblioteket till författaren.

Avtalet innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i Science Direct Freedom Collection och alla öppet tillgängliga tidskrifter. Science Direct Freedom Collection innehåller cirka 2 000 titlar, även tidskrifter från lärda sällskap. Vilka titlar som ingår kan dock ändras under avtalstiden. Artikeltyperna som täcks av avtalet är följande:

 • Data in brief
 • Full-length article
 • Insights
 • Micro-article
 • Original software publication
 • Protocols
 • Review article
 • Short communication
 • Short review
 • Video Article

Avtalet gäller till och med 31 december 2023.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

När du som Corresponding Author har fått din artikel accepterad får du ett e-postmeddelande från Elsevier med en unik länk där du får välja publiceringsalternativ.

 • På sidan Corresponding Author ska du som Corresponding Author välja affiliering. På det sättet kopplar Elsevier dig till avtalet.
 • På sidan Publishing Options kommer du som författare att se de olika publiceringsvalen; Gold Open Access och Subscription. Om du vill ta del av avtalet och publicera din artikel öppet tillgängligt utan att betala APC välj i så fall Gold Open Access. Då kommer biblioteket att verifiera om du är affilierad till Södertörn högskola.
 • Bekräfta och slutför efterföljande steg.

Avtalet innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i alla Emeralds tidskrifter, inklusive helt öppet tillgängliga tidskrifter, samt publicering på plattformen Emerald Open Research. Avtalet gäller till och med 31 december 2023.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

För att du som Corresponding Author ska kunna ta del av avtalet måste du använda din SH-e-postadress när du skickar in ditt manuskript.

Du har som författare möjlighet att välja CC-BY 4.0 eller annan CC-licens.

Avtalet innebär 10% rabatt för publicering i Frontiers tidskrifter. Fakturan betalas av författaren och skickas via biblioteket till författaren. Publiceringsavgifterna varierar mellan 0 – 3 225 USD beroende på tidskrift och typ av artikel. Avtalet täcker alla artikeltyper. På förlagets webbplats finns information om publiceringsavgifter och rabatter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Avtalet gäller till och med 31 december 2023.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

För att ta del av avtalet, välj Södertörn University som institutionell betalare i fakturasektionen när du skickar in din artikel.

Frontiers kommer sedan att verifiera din affiliering med biblioteket, och när den bekräftas kommer fakturan att skickas till biblioteket som skickar den vidare till dig som författare.

Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i 376 av Oxfords hybridtidskrifter och i alla 111 helt öppet tillgängliga tidskrifter. Artikeltyper som omfattas av avtalet är följande:

 • Research article
 • Review article
 • Brief report
 • Case report

Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

 • Logga in på Author Services med den unika länken i välkomstmeddelandet. Om du inte har ett konto måste du skapa ett först.
 • På sidan Manuscript Licenses väljer du och fyller i en licens med öppen tillgång för din artikel.
 • På sidan Publishing charges for your article väljer du Swedish Universities (Bibsam affiliated) från rullgardinsmenyn med institutioner under Open Access Prepayment Account.
 • Bekräfta och slutför efterföljande steg i Author Services.

Det finns en mer detaljerad beskrivning av processen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på förlagets webbplats.

Avtalet innebär obegränsad publicering med öppen tillgång i SAGEs hybridtidskrifter. Det är 20% rabatt på publicering i SAGEs helt öppet tillgängliga tidskrifter. Avtalet gäller till och med 31 december 2023.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Följ dessa steg för att publicera med öppen tillgång i en av SAGEs hybridtidskrifter:

 • När du har fått din artikel accepterad får du ett e-postmeddelande med en länk till SAGE Open Access Portal (SOAP).
 • Logga in eller skapa ett konto i SOAP och följ instruktionerna.
 • Välj Open Access för din artikel (förval), du kommer inte att få någon APC-faktura.
 • Artikeln kommer att få en CC BY-licens.

För publicering i SAGEs helt öppet tillgängliga tidskrifter är skillnaden att APC är reducerad med 20% och resterande del betalas av författaren.

Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i Springer Natures hybridtidskrifter, så kallade Open Choice (drygt 2 000 titlar). Det har utökats till att innefatta även de tidskrifter som ges ut under förlagsetiketterna Palgrave Macmillan och Nature Academic Journals. Artiklarna får licensen CC-BY. Artikeltyper som omfattas är:

 • Original Papers
 • Review Papers
 • Brief Communications
 • Continuous Education

Du kan läsa mer om Springer Compact Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Springers egen webbplats. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

När din artikel har blivit accepterad skickar Springer en länk till dig till formuläret MyPublication. Där kommer du att bli ombedd att ange din tillhörighet från en lista över institutioner. Välj Södertörn University och använd din e-postadress för Södertörns högskola.

Biblioteket verifierar sedan din affiliering och artikeln publiceras med öppen tillgång utan kostnad för dig.

Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i Springer Natures öppet tillgängliga tidskrifter (462 titlar). Förlagsetiketter (imprints) som ingår är följande:

 • BioMed Central (BMC)
 • Springer Open Journals
 • Springer Nature
 • Nature Research
 • Palgrave Macmillan

Under avtalsperioden ingår ett bestämt antal artiklar per år. Antalet artiklar är inte specificerat per organisation utan principen "först till kvarn" gäller. Avtalsperioden är till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

 Efter att din artikel har accepterats får Corresponding Author ett e-postmeddelande med en länk till Springer Nature’s Eligibility Checker, ett verktyg där du bekräftar din affiliering. Ange Södertörn University och bekräfta.

Biblioteket verifierar sedan din affiliering och artikeln publiceras med öppen tillgång utan kostnad för dig.

Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i alla Taylor & Francis hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter. Forsknings- och översiktsartiklar ingår i avtalet. Vanligen kategoriseras dessa som ”Article”, ”Research Article”, ”Review” eller ”Review Article”, men beroende på tidskrift och ämnesområde kan andra benämningar förekomma.

Under avtalsperioden ingår ett bestämt antal artiklar per år. Antalet artiklar är inte specificerat per organisation utan principen "först till kvarn" gäller. Du kan läsa mer om Taylor & Francis avtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på förlagets egen webbplats. Avtalsperioden är till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

 Förutom att ange din affiliering till Södertörns högskola är det viktigt att du använder din SH-e-postadress när du skickar ett manuskript till en av Taylor & Francis hybridtidskrifter. På detta sätt identifierar förlaget automatiskt artiklar som kvalificerar sig för publicering med öppen tillgång inom högskolans avtal.

Efter att din artikel har blivit accepterad meddelas biblioteket och ombeds att verifiera din affiliering. Strax efter får du ett e-postmeddelande från Taylor & Francis där du ombeds att välja en CC-licens för din artikel. När du har gjort detta publiceras artikeln öppet tillgänglig.

 Avtalet innebär publicering med öppen tillgång i alla Wileys hybridtidskrifter (cirka 1 330 titlar) och Wileys och Hindawis helt öppet tillgängliga tidskrifter (cirka 570 titlar). Avtalet innebär ett begränsat antal artiklar. Artikeltyper som ingår i avtalet är inom huvudtyperna forskningsartikel (”Original article”, ”Primary research article”) och översiktsartikel (”Review article). Innan en artikel skickas vidare för öppet tillgänglig publicering inom avtalet, mappas den mot de två huvudtyperna och endast artiklar som identifieras som forsknings- respektive översiktsartiklar släpps igenom. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Hur gör du som forskare för att ta del av avtalet?

Vid publicering i en Wiley-tidskrift med öppen tillgång kan Corresponding Author välja Södertörn University som betalande institution redan vid inskickandet (submission). När du publicerar i en hybridtidskrift kommer du att bli ombedd att bekräfta din affiliering till Södertörns högskola och uppmanas att välja alternativet "OnlineOpen" när artikeln har accepterats.

Biblioteket verifierar sedan din affiliering och artikeln publiceras med öppen tillgång utan kostnad för dig.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-06-19 av Therese Andersson