Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Fjärrlån, inköpsförslag, kurslitteratur och länkning till bibliotekets e-resurser

Här kan du läsa om hur biblioteket beställer kurslitteratur, hur du lämnar inköpsförslag eller gör en fjärrlånebeställning. Du kan också läsa om hur du länkar till bibliotekets e-resurser.

Som personal på SH kan du göra kostnadsfria fjärrlån via Libris. Biblioteket tar också gärna emot inköpsförslag på böcker och andra medier, vilket hjälper oss att ha relevanta och välutnyttjade samlingar.

Fjärrlånebeställningar

Om du letar efter en bok, en artikel eller ett bokkapitel som inte finns med i bibliotekets samlingar, så kan du göra en fjärrlånebeställning. Då beställer vi materialet från ett annat bibliotek i Sverige eller från utlandet.

På bibliotekets webbplats hittar du mer information för att göra en fjärrlånebeställning. Länk: https://www.sh.se/bibliotek/lana-och-besoka/bestall-fjarrlan-och-lamna-inkopsforslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor angående fjärrlån så kontakta ill@sh.se.

Inköpsförslag

Saknar du en bok eller en tidskrift, så får du gärna lämna ett inköpsförslag till biblioteket.

Beställning av kurslitteratur till biblioteket

Södertörns högskolebibliotek köper in kurslitteratur till högskolans studenter i form av e-böcker och tryckta böcker för utlån. Bokhandeln Harrys böcker håller sortimentet uppdaterat för studenternas privata inköp. Observera att lärare inte beställer någon kurslitteratur direkt till sina studenter.

Proceduren innan kurslitteraturen är på plats i biblioteket går till på följande sätt:

 1. Terminen före den termin då kurslitteraturlistorna ska användas, informerar och påminner biblioteket utbildningsadministratörerna om vad biblioteket och bokhandeln särskilt behöver veta för att kunna beställa kurslitteraturen i rätt mängd och vid rätt tidpunkt.
 2. Ansvarig lärare på respektive institution delger utbildningsadministratörerna underlaget till kurslitteraturlistorna.
 3. Utbildningsadministratörerna sammanställer kurslitteraturlistorna, som när de är godkända och fastställda, kompletteras med den extra informationen särskilt anpassad för bibliotekets och bokhandelns behov. I samband med det görs informationen tillgänglig för biblioteket och bokhandeln. För att biblioteket ska hinna köpa in och tillgängliggöra kurslitteraturen i tid, behöver litteraturlistorna för vårterminen allra senast vara färdigställda 1 december, och de för höstterminen 1 juni.
 4. Biblioteket och bokhandeln beställer litteraturen i rätt mängd och jobbar sedan med att göra den tillgänglig till terminsstart.

För frågor angående kurslitteratur på biblioteket, kontakta: kurslitteratur.bibl@sh.se

Länka till bibliotekets e-resurser

När du länkar till bibliotekets e-resurser är det några saker du bör tänka på för att säkerställa att länken fungerar både utanför campus och över tid.

Generellt sett bör du undvika att kopiera URL:er från webbläsarens adressfält, eftersom de innehåller data från den specifika sessionen, vilket kan leda till att länken inte fungerar vid ett senare tillfälle. Skapa istället beständiga länkar med hjälp av SöderScholar, databaslistan, DOI:er (Digital Object Identifier) eller använd förlagens egna funktioner för att skapa och dela länkar när det är möjligt.

Länka via SöderScholar

När du länkar till tryckta böcker, e-böcker, artiklar eller tidskrifter i SöderScholar skapar du beständiga länkar genom att använda SöderScholars egen Länk till posten-funktion (nr 1 i bilden nedan).

Hur du länkar via SöderScholar

Några av fördelarna med att länka till bibliotekets e-resurser via SöderScholar, istället för att länka direkt till fulltextdokumenten, är att:

 • Fulltext-länken [2] leder anställda och studenter vid SH till fulltexten via en inloggningssida, vilket ger åtkomst även utanför campus.
 • Det finns möjlighet att felanmäla via knappen Rapportera ett problem [3] om det skulle uppstå problem att nå materialet i fulltext.

Länka till databaser via bibliotekets databaslista

När du ska länka till databaser rekommenderar vi att du använder länkarna som finns på bibliotekets sida om databaser. Du hittar länken på sidan Databaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att leta upp databasen i listan, högerklicka på den specifika databasen och välj Kopiera länkadress. Databaslistans länkar uppdateras av biblioteket och är gjorda för att fungera optimalt även utanför campus genom att SH-användare får logga in för att få tillgång till de databaser som biblioteket prenumererar på.

Skapa egna direktlänkar till e-resurser

När du vill skapa en direktlänk till en artikel, e-bok eller databas behöver du:

 1. Utgå från en så beständig länk som möjligt till resursen. Finns det en DOI använder du den med fördel, eftersom DOI:er är permanenta. För att DOI ska fungera som en länk måste själva DOI-koden föregås av https://doi.org/. Annars kan du se om du hittar en permanent länk, persistent link, Document URL eller liknande på sidan du vill länka till. Undvik att kopiera URL:en i webbläsarens adressfält.
  Exempel på DOI: 10.1016/j.pragma.2021.06.019
  Exempel på DOI-länk: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.06.019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Kombinera sedan denna länk med vårt proxyprefix http://biblextern.sh.se/login?url= för att användaren av länken ska ges möjlighet att logga in med sitt SH-konto för att få tillgång till materialet även utanför campus.
  Exempel: http://biblextern.sh.se/login?url=https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.06.019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-03-20 av Frans Utterström