Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Att byta eller avsluta en anställning

Inom högskolan finns möjligheter att prova olika uppdrag, exempelvis som avdelningsföreståndare. När vi har utlysningar om lediga uppdrag, finns de här.

Du kan även söka en anställning på högskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som finns ute för alla.

Uppsägning

Om du ska säga upp dig, ska uppsägningen vara skriftlig.

Uppsägningstiden beror på hur länge du varit anställd:

  • Har du varit anställd i högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Har du varit anställd i mer än ett år är uppsägningstiden två månader.
  • Om du är provanställd kan du när som helst avbryta din provanställning.
  • Är du chef och går på chefsavtal, är uppsägningstiden sex månader.

Om verksamheten tillåter kan din chef godkänna kortare uppsägningstid.

Gör så här:

Fyll i blanketten "Begäran om att anställningen ska upphöra".

Skicka den undertecknade blanketten till registrator, internt till: Registrator, MA 8 eller externt: Södertörns högskola, Registrator, 141 89 Huddinge.
Registrator diarieför ärendet och skickar blanketten vidare till din chef. Du får sedan en påskriven kopia av beslutet.

Det är naturligtvis bra om du kan prata med din chef i god tid innan.

Tidsbegränsad anställning

Om du har en tidsbegränsad anställning, upphör den automatiskt när anställningstiden går ut.

En tillsvidareanställning kan sägas upp tidigare av arbetsgivaren, men enbart på grund av det som betraktas som saklig grund enligt LAS, det vill säga vid arbetsbrist eller av personliga skäl.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-12 av Carina Jansson