Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Medarbetarsamtal

Du och din chef ska ha regelbundna träffar för att tala om förhållandena på arbetsplatsen. Det ska vara en plats för dialog, för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet.

På högskolan finns även avtal om att arbetsplatsträffar och planerings- och utvärderingssamtal ska hållas som en möjlighet för samverkan.

På arbetsplatsträffarna ska arbetsgivaren informera om viktiga frågor, men även du som anställd ska kunna ta upp frågor. Det ska vara en plats för dialog mellan arbetsledning och medarbetare.

På Södertörns högskola ska följande arbetsplatsträffar finnas:

För anställda på institution (eller motsvarande)

  • Prefekten eller motsvarande ansvarar för att organisera arbetet vid institutionen så att samtliga anställda inbjuds att delta i arbetsplatsträffar, återkommande under terminen.

För anställda på förvaltningen

  • Avdelningschef träffar sin personal minst två gånger/månad
  • Förvaltningschefen träffar avdelningschefer minst två gånger/månad

Minst en gång/år ska du ha planerings- och utvärderingssamtal med din chef. Samtalet ska dels vara framåtriktat, och dels titta tillbaka på perioden sedan det senaste samtalet.

Samtalet ska leda fram till att du får realistiska, konkreta och tidsbestämda mål som går att följa upp.

Du ska ha ett lönesamtal en gång/år.

Syftet med lönesamtalen är att du och din chef tittar på vad som hänt under det senaste året och värderar det. Det är viktigt att du får en återkoppling från din chef. Själva löneförhandlingen sker mellan ditt fack och din chef.

Det är bra om du förbereder dig innan samtalet:

  • Gå igenom föregående utvärderingssamtal och individuella utvecklingsplan
  • Tänk igenom dina arbetsresultat och hur du bidragit till verksamheten
  • Vad har varit bra?/Vad kan förbättras?
  • Har du gått igenom kompetensutveckling i någon form?

I lönesättande samtal samtal kommer chef och anställd överens om ny lön.

På högskolan gäller detta för anställda som är oorganiserade eller anslutna till något av Saco-förbunden vid Södertörns högskola.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Carina Jansson