Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Att gå i pension

Pensionsåldern är 65 år, men du har rätt att arbeta tills du fyller 68 år. Du bör du planera din pension i god tid, och ha en dialog med din chef.

Att söka pension

I god tid innan du fyller 65 år skickar Statens tjänstepensionsverk (SPV) ut handlingar till dig. När du fyllt i blanketterna ska din chef skriva på blanketten "Uppsägning på grund av pensionsavgång". Skicka sedan blanketterna till HR-avdelningen, senast fyra månader innan din önskade pensionsdag.

HR-avdelningen handlägger ärendet och skickar det vidare till SPV som ser till att din tjänstepension börjar betalas ut till dig.

Vill du gå i pension tidigare?

Du kan gå i pension redan när du fyllt 61 år. Du måste då själv kontakta SPV, i övrigt se ovan.

Vill du arbeta längre än till 65 år?

Du har möjlighet att vara kvar i din anställning tills du fyller 68 år. Ansökningsförfarandet är lika som ovan.

Har du inte själv sagt upp dig när du fyllt 68 år, kommer arbetsgivaren att avsluta din anställning. Du måste dock själv ansöka om uttag av tjänstepension.

Om du är anställd på mer än 50 %, kan du ansöka om delpension vid 61–65 års ålder. Syftet med delpension är att öka möjligheterna att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder, samt att kompetensöverföring kan ske i lugnare tempo.

Beslut om delpension gäller från delpensionstillfället fram till ordinarie pensionsålder.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) sköter all pensionsadministration som rör anställda på Södertörns högskola. Har du som medarbetare frågor om din tjänstepension? Kontakta SPV:

E-post: kundservice@spv.se
Telefon: 020-51 50 40

Informationsträffar

SPV och Pensionsmyndigheten har digitala informationsträffar där de informerar om allmän pension och tjänstepension för statligt anställda. Träffarna är gratis, men anmälan krävs.

Övriga användbara länkar

Här kan du läsa mer om din pension:

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-06-11 av Kristina Hanson

Dela

E-post