Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Lön och ersättningar

Din lön betalas ut den 25:e varje månad, om det är en vardag.
Du ser din lönespecifikation i Primula (personal- och lönehanteringssystemet). Det är samma inlogg till Primula som du har till din dator.

Löneutbetalning

För att din lön ska kunna sättas in på ditt konto, behöver du anmäla ditt konto till Danske bank. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om din löneutbetalning, kontakta lon@sh.se

Lönen betalas ut följande datum:

2024

 • Torsdagen den 25 januari
 • Måndagen den 26 februari
 • Måndagen den 25 mars
 • Torsdagen den 25 april
 • Fredagen den 24 maj
 • Tisdagen den 25 juni
 • Torsdagen den 25 juli
 • Måndagen den 26 augusti
 • Onsdagen den 25 september
 • Fredagen den 25 oktober
 • Måndagen den 25 november
 • Måndagen den 23 december

Lönesättning

Lönesättning innefattar bland annat lönerevision och lönesamtal.
Varje år ska du ha löne- alternativt lönesättande samtal med din chef.
Högskolan har individuell lönesättning, utifrån Riktlinjer för lönesättning. Vid lönerevisioner används högskolas lönekriterier.

Ersättning vid tillfälligt arbete

Det är skillnad på anställning med timlön och att få arvode vid uppdrag.

Arvode vid uppdrag:
Utbetalas för särskilda uppdrag vid enstaka tillfällen.
Uppdragsarvode räknas inte som en anställning, och är därför inte underlag för A-kassa eller tjänstepension.

Anställning med timlön:
Utbetalas till personer med kortare tillfälliga anställningar som biblioteksvärd, studentambassadör, eller tillfälligt inhyrd föreläsare.
Timmarna är underlag vid beräkning av anställningstid för LAS. (Lagen om anställningsskydd).

Har du en tillfällig timanställning får du en blankett av din HR-generalist eller chef, att skriva under.

Läs i det lokala kollektivavtalet om de olika ersättningsnivåerna.

Ersättning för privata utlägg

Om du har gjort ett tillfälligt utlägg för något som högskolan ska stå för, så ersätts du för utlägget. Du ska själv registrera dina utlägg i primula.

Ersättning för arbete på obekväm arbetstid

Teknisk- och administrativ personal som har schemalagd arbetstid på kväll och/eller natt, har rätt att få extra ersättning för den tiden.
Tiden delas in i enkel obekväm tid, kvalificerad obekväm tid och obekväm storhelg.
Läs mer i det lokala kollektivavtalet nedan.

Semestertillägg

TA-personal får, året om, semestertillägg samma månad som semestern tas ut.
Lärare får tillägget i samband med schablonsemestern, i juni, juli och augusti.

Lönen för doktorander följer en förutbestämd plan

Från och med 2021-09-01 gäller:

 1. Begynnelselön: 27 700 kr
 2. Efter 12 månaders heltidsanställning: 28 200 kr
 3. Efter 24 månaders heltidsanställning: 29 700 kr
 4. Efter 36 månaders heltidsanställning: 31 400 kr

Från och med 2022-09-01 gäller:

 1. Begynnelselön: 28 200 kr
 2. Efter 12 månaders heltidsanställning: 28 700 kr
 3. Efter 24 månaders heltidsanställning: 30 100 kr
 4. Efter 36 månaders heltidsanställning: 31 800 kr

Från och med 2023-10-01 gäller:

 1. Begynnelselön: 29 400 kr
 2. Efter 12 månaders heltidsanställning: 30 000 kr
 3. Efter 24 månaders heltidsanställning: 31 200 kr
 4. Efter 36 månaders heltidsanställning: 32 800 kr

För mer information, kontakta din HR-generalist.

Löneväxling - byta lön till extra pensionsavsättning

Som anställd på högskolan har du möjlighet att teckna enskild överenskommelse vad gäller extra pensionsavsättning, så kallad löneväxling.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att du som medarbetare kan byta en del av din bruttolön, det vill säga lönen före skatt, mot en förmån – i detta fall tjänstepension. Beloppet för löneväxling placeras i den försäkring som du valt för din individuella ålderspension enligt gällande tjänstepensionsavtal PA 16. Har du inte gjort något val, placeras pengarna hos Kåpan Pensioner i produkten Kåpan Valbar.

Du betalar inte skatt på beloppet som löneväxlas till tjänstepension. I stället betalas inkomstskatten när pengarna betalas ut som pension.

Vem kan löneväxla?

Möjligheten att löneväxla gäller för dig som arbetar minst 20 procent och är 23 år eller äldre. Löneväxling kan göras längst till och med den månad du fyller 67 år. Är du född1987 eller tidigare behöver en ny överenskommelse tecknas vid 65 års ålder.

Löneväxling kan endast ske om det går att göra ett löneavdrag för det belopp som ska löneväxlas. Vid exempelvis hel tjänstledighet upphör överenskommelsen att gälla.

Ersättningar som kan påverkas

Löneväxling kan vara ekonomiskt förmånligt för dig som har en bruttolön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp* (år 2024: 51 245 kr per månad). Om din bruttolön efter löneväxling, inte kommer upp i beloppet ovan, förlorar du bland annat avsättning för ålderspension i det allmänna pensionssystemet.

Andra ersättningar som kan påverkas är till exempel socialförsäkringsförmåner såsom sjukpenning och föräldrapenning. Vid löneväxling ska du själv vara uppmärksam på revidering av inkomstbasbelopp och förändrad inkomst, till exempel vid sjukdom, så att du inte hamnar under denna gräns i årsinkomsten.

*) eftersom pensionsgrundande inkomst beräknas efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften, innebär det att inkomsttaket i realiteten uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp.

Hur går löneväxling till?

Om du vill löneväxla, tecknas en överenskommelse med Södertörns högskola, se "Överenskommelse löneväxling" nedan. Lägsta belopp för löneväxling per månad är 500 kronor och högsta belopp är 15 procent av bruttolönen per månad.

Löneväxlingen träder ikraft månaden efter att överenskommelsen skrivits under. Arbetsgivaren har en skyldighet att informera berörd arbetstagarorganisation om löneväxlingen i enlighet med PA16. Du behöver därför fylla i vilket förbund du eventuellt är medlem i, i överenskommelsen

Ändra belopp på löneväxlingen

Om du vill ändra beloppet på löneväxlingen, måste du teckna en ny överenskommelse. En ny överenskommelse ersätter automatiskt den tidigare överenskommelsen.

Avslut eller uppehåll av löneväxlingen

Både du och arbetsgivaren kan säga upp överenskommelsen, med en uppsägningstid på tre månader. Om överenskommelsen sägs upp återgår det löneväxlade beloppet till din lön. Du avslutar din löneväxling med mallen "Avbryta eller pausa löneväxling", se nedan

Du kan också ansöka om uppehåll av löneväxlingen, se mall "Avbryta eller pausa löneväxling" nedan. Uppehållet ska vara under minst 3 månader och högst under 12 månader. Ansökan om uppehåll ska göras 3 månader i förväg.

Ytterligare information

För mer information, se SPV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Statens tjänstepensionsverk) eller vänd dig till pensions-, bank- eller annan rådgivare.
För information om socialförsäkringsförmåner och ersättningar som kan påverkas se www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Carina Jansson