Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Registrera ditt forskningsprojekt i databasen

Här fyller du i information om nytt forskningsprojekt. Projektet kommer publiceras i högskolans forskningsdatabas som visas på webbplatsen sh.se.

Bilder & bifogade filer skickas separat till nyhetstips@sh.se
Forskningsfinansiär/Research financier
Forskningsfinansiär/Research financier

Forskningsområde/Research Area
Forskningsområde/Research AreaGeografiskt område/Geographic Area
Geografiskt område/Geographic Areayyyy

yyyy

finansiärens avtalsnummer/project ID


högskolans diarienummer
Taggning för visning av forskningsprojektet: Genom att markera projektets tillhörighet kan det visas på ämne/centrumbildning/forskarutbildningsområde sida
Taggning för visning av forskningsprojektet: Genom att markera projektets tillhörighet kan det visas på ämne/centrumbildning/forskarutbildningsområde sida


Ange centrumbildning
Ange centrumbildning


Ange forskningsutbildningsområde
Ange forskningsutbildningsområde

Ange projektets ämnestillhörighet
Ange projektets ämnestillhörighet