Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Puffnyheter

 • Vanliga frågor om textrobotar i högskoleundervisning

  Kommunikationsavdelningen

  Har du frågor kring de AI-baserade textrobotar som diskuterats i medierna på sistone? Lärare och forskare från ämnena Medieteknik och Informatik på högskolan har sammanställt en lista med svar på vanliga frågor om textrobotar i högre utbildning.

 • Resultaten från årets medarbetarundersökning är klara

  Kommunikationsavdelningen

  Resultaten från medarbetarundersökningen visar att det övergripande resultatet för Södertörns högskola liknar universitets- och högskolesektorn i stort. Nu ska alla chefer och medarbetare arbeta vidare med sina resultat och ta fram åtgärder för att värna och utveckla sin arbetsmiljö.

 • Fortsatt arbete efter kartläggningen av administrativa arbetsuppgifter

  Kommunikationsavdelningen

  Resultaten från kartläggningen av arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever betungande är rapporterade och nu inleds nästa fas med att ta fram åtgärder. En handlingsplan ska både redovisa de åtgärder som vidtagits och de projekt som ska starta.

 • Högskolan annonserar i offentlig miljö

  Kommunikationsavdelningen

  Den 15 mars öppnade anmälan till högskolans utbildningar inför höstterminen 2023. Mellan den 21 mars och 17 april kommer Södertörns högskola att synas på digitala skärmar runtom i Stockholm. Annonserna kommer att kunna ses på pendeltågs- och tunnelbanestationer, i ett antal centrum och gallerior samt i några fall på husfasader. Målet är att skapa eller stärka kännedomen om Södertörns högskola och få fler studieintresserade att överväga högskolan som lärosäte.

 • Högtidligt och stämningsfullt när Akademisk högtid gick av stapeln

  Kommunikationsavdelningen

  Än en gång har vi fått fira akademiska framgångar i form av en akademisk högtid. Efter intåg och tal av såväl styrelseordförande Minoo Akhtarzand som rektor Gustav Amberg följde promotion av hedersdoktor – om än på ett lite annorlunda sätt än brukligt. Därefter promoverades nio doktorer och fem professorer installerades.

 • Svara på medarbetarundersökningen senast 5 mars

  Kommunikationsavdelningen

  Vad är bra och vad brister i din arbetsmiljö? Hur kan du bidra till att göra den gemensamma arbetsmiljön bättre? Med ditt och andras svar på medarbetarundersökningen kan rätt åtgärder sättas in för att förbättra högskolans arbetsmiljö.

 • Ser du skillnad på mejl och mejl?

  Kommunikationsavdelningen

  Om du får ett mejl från högskolans HR-avdelning där det ställs frågor om semesterersättning och där du uppmanas att lämna ut vissa uppgifter, skulle du göra det då? Vid Malmö universitet skickades just ett sådant mejl, men det var inte från HR-avdelningen, utan en planerad iscensatt IT-attack.