Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Puffnyheter

 • Digital examination ska effektivisera för både lärare och studenter

  Kommunikationsavdelningen

  Förutsättningarna för digital examination har under 2023 utretts i en förstudie. Nu har förstudien övergått till ett projekt, där de första tentasalarna ska byggas om under 2024. Vad kommer detta innebära för dig som arbetar på högskolan?

 • Fem forskningsplattformar ska stärka och synliggöra högskolans forskning

  Kommunikationsavdelningen

  Den 14 november fattade rektor beslut om att inrätta fem forskningsplattformar på Södertörns högskola. Forskningsplattformarna bygger på starka forskningsmiljöer och uppvisar en tvärvetenskaplig bredd. Varje plattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp om 3-5 ledamöter som representerar minst två institutioner.

 • Högskolans inspel till forskningspropositionen: SH bör bli Sveriges nästa universitet

  Kommunikationsavdelningen

  Regeringen har tillfrågat lärosäten om att inkomma med underlag inför arbetet med d en kommande forsknings- och innovationspolitisk a proposition en . Södertörns högskola har ombetts att särskilt kommentera hur vi förhåller oss till de politiska prioriteringarna gällande hög kvalitet i forskning och utbildning, internationalisering och innovation, samt arbetet med samverkan. Högskolan har även ombetts kommentera arbetet med att ta fram profilområden för högskolan.

 • Kom ihåg att installera uppgraderingen av Windows 10 på din PC

  Kommunikationsavdelningen

  För några månader sedan släpptes den sista av säkerhetsuppdateringarna till den Windows 10 version som högskolan har installerad på de flesta personaldatorer. Du kan själv installera uppgraderingen genom Software Center, som finns på varje Windows PC. Uppgraderingen tar cirka 1 timme beroende på datormodell, så välj lämplig tidpunkt där den kan köras ostört.

 • Gå en kurs i höst!

  Kommunikationsavdelningen

  Känner du behov av kompetensutveckling inom något område? Eller var det länge sedan du övade hjärt-och lungräddning? Högskolan anordnar ett flertal utbildningar för anställda, varav några är nya för hösten. Ta del av utbudet och anmäl dig!

 • Handlingsplan för administrativt betungande arbetsuppgifter beslutad

  Kommunikationsavdelningen

  Rektor beslutade den 27 juni om en handlingsplan för administrativt betungande arbetsuppgifter vid Södertörns högskola. Handlingsplanen innehåller nio områden och inom flera områden har det redan påbörjats förbättringsarbeten.

 • Användarstöd i Studiewebben

  Kommunikationsavdelningen

  Du vet väl att det finns användarstöd för dig som ska arbeta med högskolans lärplattform Studiewebben? Här finns vanliga frågor och svar, och du kan också mejla användarstöd, boka en genomgång eller se inspelade webbinarier.

 • Det här innebär högskolans byte av telefonileverantör för dig

  Kommunikationsavdelningen

  Torsdagen den 29 juni byter högskolan leverantör av telefoni, från Telia till Telenor. Bytet innebär att de fasta telefonerna kommer att försvinna och ersättas med en datorklient - en telefon i din dator. Datorklienten heter Telenor One X och kommer finnas installerad på alla personaldatorer.

 • Nominera hedersdoktor 2024 vid Södertörns högskola

  Kommunikationsavdelningen

  Inför nästa akademiska högtid, som äger rum 9 februari 2024, bjuder Fakultetsnämnden in medarbetare och studenter till att nominera personer som hedersdoktor vid Södertörns högskola. Vid akademiska högtider promoveras en eller flera hedersdoktorer, och det är Fakultetsnämnden som beslutar vem som ska utses inför varje akademisk högtid.

 • Vanliga frågor om textrobotar i högskoleundervisning

  Kommunikationsavdelningen

  Har du frågor kring de AI-baserade textrobotar som diskuterats i medierna på sistone? Lärare och forskare från ämnena Medieteknik och Informatik på högskolan har sammanställt en lista med svar på vanliga frågor om textrobotar i högre utbildning.

 • Resultaten från årets medarbetarundersökning är klara

  Kommunikationsavdelningen

  Resultaten från medarbetarundersökningen visar att det övergripande resultatet för Södertörns högskola liknar universitets- och högskolesektorn i stort. Nu ska alla chefer och medarbetare arbeta vidare med sina resultat och ta fram åtgärder för att värna och utveckla sin arbetsmiljö.

 • Fortsatt arbete efter kartläggningen av administrativa arbetsuppgifter

  Kommunikationsavdelningen

  Resultaten från kartläggningen av arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever betungande är rapporterade och nu inleds nästa fas med att ta fram åtgärder. En handlingsplan ska både redovisa de åtgärder som vidtagits och de projekt som ska starta.

 • Högskolan annonserar i offentlig miljö

  Kommunikationsavdelningen

  Den 15 mars öppnade anmälan till högskolans utbildningar inför höstterminen 2023. Mellan den 21 mars och 17 april kommer Södertörns högskola att synas på digitala skärmar runtom i Stockholm. Annonserna kommer att kunna ses på pendeltågs- och tunnelbanestationer, i ett antal centrum och gallerior samt i några fall på husfasader. Målet är att skapa eller stärka kännedomen om Södertörns högskola och få fler studieintresserade att överväga högskolan som lärosäte.

 • Högtidligt och stämningsfullt när Akademisk högtid gick av stapeln

  Kommunikationsavdelningen

  Än en gång har vi fått fira akademiska framgångar i form av en akademisk högtid. Efter intåg och tal av såväl styrelseordförande Minoo Akhtarzand som rektor Gustav Amberg följde promotion av hedersdoktor – om än på ett lite annorlunda sätt än brukligt. Därefter promoverades nio doktorer och fem professorer installerades.

 • Svara på medarbetarundersökningen senast 5 mars

  Kommunikationsavdelningen

  Vad är bra och vad brister i din arbetsmiljö? Hur kan du bidra till att göra den gemensamma arbetsmiljön bättre? Med ditt och andras svar på medarbetarundersökningen kan rätt åtgärder sättas in för att förbättra högskolans arbetsmiljö.

 • Ser du skillnad på mejl och mejl?

  Kommunikationsavdelningen

  Om du får ett mejl från högskolans HR-avdelning där det ställs frågor om semesterersättning och där du uppmanas att lämna ut vissa uppgifter, skulle du göra det då? Vid Malmö universitet skickades just ett sådant mejl, men det var inte från HR-avdelningen, utan en planerad iscensatt IT-attack.