Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Puffnyheter
 • / Tillgänglighetsanpassade dokument och annat material - här hittar du stödet

Tillgänglighetsanpassade dokument och annat material - här hittar du stödet

Att arbeta utifrån ett tillgänglighetsperspektiv innebär att skapa material så att så många som möjligt kan ta del av den text, bild och film du producerar på ett optimalt sätt. Oftast vet du inte vilka svårigheter och utmaningar de som ska ta del av ditt material har. Genom att göra ditt material tillgängligt hjälper du fler att ta del av den information du vill förmedla. Det finns också lagkrav på tillgänglighet, vilket Södertörns högskola som statlig myndighet är skyldig att följa.

Mycket av det material högskolan producerar ska kommuniceras via webbplatser och digitala kursrum. Högskolan strävar efter att uppfylla riktlinjerna för webbtillgänglighet på sh.se,
Medarbetarwebben och i Studiewebbens kursrum. Kriterierna för ambitionsnivå utgår bland annat ifrån:

 • Ju större målgrupp för informationen, desto mer ska tillgänglighetsanpassningar
  av materialet prioriteras. Vad används mest? Hur många nås av anpassningen?
 • Hur stor arbetsinsats/resurser krävs i förhållande till resultatet för åtgärden?
 • Riskerar åtgärderna att inte hjälpa, utan i stället hindra från att publicera material
  alternativt utestänga?

Den som producerar ett material som ska publiceras (dokumentägaren) är
ansvarig för tillgänglighetsanpassningen av materialet.

Nedan finns samlade länkar till information om hur du arbetar mer tillgänglighetsanpassat och vilket stöd Södertörns högskola kan erbjuda till dig som medarbetare och till studenter.

Vad är ett tillgänglighetsanpassat dokument?

Tillgänglighetsanpassade dokument är dokument som har anpassats så att de kan läsas upp av en skärmläsare för att människor med olika funktionsnedsättningar, till exempel en synskadad person, ska kunna ta del av dokumentet.

Guidematerial

Skapa tillgängligt material på Studiewebben

Här hittar du guidematerial och instruktioner från IKT-pedagogerna för hur du tillgängliggör ditt innehåll.

Kompetensutveckling

Högskolan har kurser i klarspråk. Läs mer under Kompetensutveckling.

Externa resurser för dig som lärare, i urval av IKT-pedagogerna

Stöd och resurser till studenter

På sidan Stöd och resurser till studenter hittar du information om bland annat biblioteket, Funka, Studieverkstan och Studenthälsan.

Verktyg för studenter

 • TorTalk Länk till annan webbplats. Studenter på Södertörns högskola har kostnadsfritt tillgång till programmet TorTalk som kan läsa upp artiklar, e-böcker och andra digitala texter.
 • Talböcker Länk till annan webbplats. – Talböcker är den vanligaste formen av anpassad media. En talbok är en inläst version av en kursbok, som studenten kan lyssna på och ofta även parallellt läsa. Studenten behöver inte ett intyg, men måste ha någon form av läsnedsättning, till exempel dyslexi, ADHD eller nedsatt syn, för att få använda talböcker.

Behöver du mer stöd?

Då kan du kontakta:
IKT-pedagogerna, ikt-pedagogerna@sh.se
Digitala coachen, mattias.paul@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se