Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Södertörns högskola har ny bibliotekschef

Lotta Janson

I april började Lotta Janson som chef för Södertörns högskolebibliotek. – Biblioteket är en av de största informella lärmiljöerna på campus och i det mötet finns så många möjligheter, säger hon.

Lotta har bland annat varit informationsansvarig på Kungliga bibliotekets Libris-avdelning och avdelningschef på Karolinska Institutet i sex år. Närmast kommer hon från en tjänst som chef för biblioteksservice och lärandestöd på Kungliga Tekniska Högskolan. Rollen innebar ett ansvar för det ”synliga” i ett bibliotek, som exempelvis olika samlingar och support.

Att arbeta på en så pass ung högskola som Södertörns högskola är spännande. Lotta lockades av utrymmet att tänka nytt och att campus är sammanhållet. Campus i sig är bekant sedan tidigare från de många åren på KI i Huddinge.

Jobba integrerat och stötta

Lotta har alltid haft en dragning åt informationshållet. Först lockade journalistiken, men biblioteksvetenskapen låg inte långt ifrån och så blev det. Anledningen till att det blev just forskningsbibliotek som Lotta brinner lite extra för är att det är motiverande att arbeta på lärosäten med utveckling och lärande.

- Det är roligt att träffa unga människor i en internationell miljö. Att kunna erbjuda stöd och möjliggöra en sorts förflyttning i människors liv, som studentperioden ofta är, är motiverande och ger mig energi. Likaså att vi sprider och delar forskning.

Lotta förklarar att biblioteket ska vara integrerat i verksamheten och erbjuda en infrastruktur för att stötta andra.

- Där ska vi jobba integrerat och stötta akademin. Vi ska bidra till kvalitet, till att väcka lust och till att väcka det kritiska samtalet. Vi ska coacha studenter och vara deras guide till information. Det finns så mycket i det mötet!

Hör gärna av dig

En särskild fråga som väntar är utvecklingen inom hanteringen av forskningsdata. Regeringens målbild är att all offentligt finansierad forskningsdata som får publiceras öppet ska göra det från 2026. Det innebär att vi måste arbeta för att högskolan ska följa kraven.

Hittills har Lotta träffat bibliotekets olika team för att sätta sig in i verksamheten. Hon har också börjat träffat chefer i förvaltningen och rektors ledningsråd.

- Kontakta gärna biblioteket eller mig för ett samtal eller en lunch. Jag tar gärna emot tankar eller förslag kring bibliotekets verksamhet!

Fritiden

Lotta kommer från Lund och semestern tillbringas på sommarstället i Skåne. Till vardags bor familjen i Bromma, där ett av tre barn bor kvar hemma. Fritiden ägnas åt familjens hund (en cockerpoo), att jogga och att skapa keramik.

Finns det någon favorit när det gäller keramiken?

- Det skulle vara ljusstakar i så fall! Keramik är ett gammalt intresse, som jag återupptäckt på senare tid, och nu brukar jag gå till en studio en gång i veckan.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se